dimarts, 9 de febrer de 2010

Procès d'apel.lació: La Joventut Comunista Txeca torna a ser legal!

Procés d'apel.lació: La prohibició de la Joventut Comunista Txeca (KSM) finalment i definitivament tancada! El passat 27 de gener, el Tribunal de Justícia de Praga va aixecar la prohibició de la Unió de la Joventut Comunista Txeca (KSM), que havia estat en curs des de 2007. Els jutges també han tancat l'apel.lació d'un judici que al 2008 havia desestimat la retenció de la asignació a la KSM, contra la decisió de prohibir-la del Ministeri de l'Interior. "Aquesta és una decisió molt important, perquè suposa la relegalització de la KSM".
"La KSM treballarà de nou obertament com organització legal", es felicita Milan Krajc, el seu president, en un comunicat. El govern txec havia basat la seva prohibició en la presència, al programa de la KSM, del seu objectiu d'enderrocar la propietat privada dels béns de producció i substituir-la per la propietat col.lectiva. Una altra raó va ser la perspectiva oferta per la KSM a la joventut txeca per lluitar per un altra societat, alliberada dels principis del capitalisme.

"Ens sentim orgullosos, com a organitzacions comunistes a França, haver portat, igual que altres a tot Europa, la campanya de solidaritat amb els nostres companys Txecs", diu el comunicat dels comunistes francesos als camarades txecs.

"Milers de targetes de peticions s'han recullit, entre un públic molt més ampli que els comunistes, que rebutgen la denegació de la llibertat d'expressió, tal com es manifesta perillosament en els països de la UE. La batalla contra l'anti-comunisme ha marcat un límit. És fonamental per a la lluita de classes a Europa. Està cridada a manifestar-se en moltes altres iniciatives".
"La decisió de la Cort a Praga significa la legalització de la KSM. És una victòria molt important en la lluita contra l'anti-comunisme i les iniciatives antidemocràtiques a la República Txeca", proclama el comunicat de la Unió de la Joventut Comunista.


Procès en appel: L’interdiction de la Jeunesse communiste tchèque (KSM) enfin et définitivement levée!

Le 27 janvier 2010, la Cour de justice de Prague a levé l’interdiction de l’Union de la jeunesse communiste tchèque (KSM) qui avait cours depuis 2007. Les juges ont également levé en appel un jugement de 2008 qui avait débouté la KSM de son assignation contre la décision d’interdiction du ministère de l’intérieur. «C’est une décision très importante car elle relégalise la KSM".

"La KSM va pouvoir travailler à nouveau ouvertement en tant qu’organisation légale", se félicite Milan Krajca, son président dans une déclaration. Le gouvernement tchèque avait fondé son interdiction de la KSM sur la présence dans son programme de l’objectif de renverser la propriété privée des moyens de production et de la remplacer la propriété collective. Une autre raison invoquée était la perspective proposée par la KSM à la jeunesse tchèque de combattre pour une autre société, libérée des principes du capitalisme.
Nous sommes fiers, en tant qu’organisations communistes en France d’avoir porté, comme d’autres un peu partout en Europe, la campagne de solidarité avec nos camarades tchèques.

Des milliers de cartes-pétitions ont été collectées dans un public beaucoup plus large que les communistes qui refuse la négation de la liberté d’expression telle qu’elle se manifeste dangereusement dans les pays de l’UE. La bataille contre l’anticommunisme a marqué un point. Elle est au centre de la lutte des classes en Europe. Elle est appelée à se manifester dans bien d’autres initiatives. «Le jugement de la Cour de Prague signifie la légalisation de la KSM. C’est une victoire très importante dans le combat contre l’anticommunisme et les développements antidémocratiques en République tchèque», souligne la déclaration de l’Union de la jeunesse.Alt oficial de la Força Aèria canadenca acusat d'assassinar dues dones i violar dues més

El comandant de la base més gran de la Força Aèria de Canadà, que portava volant als més grans dignataris de tot el país, ha estat acusat d'assassinat en primer grau per la mort de dues dones.
L'Inspector Chris Nicholas, del Ontario Provincial Police Dept., va dir dilluns que el coronel Russell Williams, de 46 anys, també seà acusat per les agressions sexuals d'altres dues dones. Williams va ser arrestat diumenge a Ottawa.
Williams, veterà militar durant 23 anys, va ser designat com a comandant de la base de les Forces Canadencs a la Base Trenton, a Trenton, Ontario, el juliol passat. Trenton és la més concorreguda base de la Força Aèria de Canadà i dóna suport logístic a les missions de Canadà a Haití i Afganistan, així com el suport als Jocs d'Hivern de Vancouver.

Williams és acusat de l'assassinat en primer grau de Jessica Lloyd, de 27 anys, resident a Belleville, Ontario, el cos de la qual va ser trobat al matí; i Marie Comeau, de 38 anys d'edat, trobada mort a casa seva, a Brighton, Ontario, el mes de novembre.

Els càrrecs militars de Canadà, "en estat de xoc".

Les autoritats han dit que Williams va cridar l'atenció de la policia de carreteres el 4 de febrer, sis dies després que Lloyd es trobès a faltar. Williams també està acusat de confinament forçós, violació de domicili i assalt sexual, després que dues dones van ser sexualment assaltades per separat, durant dues violacions de domicili en el Tweed, àrea de Ontario, el setembre de 2009.

"Estem commocionats per la connexió que s'ha fet amb un líder de la nostra Força Aèria", diu el general de divisió Yvan Blondin, el comandant directe de Williams, a Trenton: "Òbviament ja no és possible que el comandant romangui en la seva posició".

Blondin va dir que no el coneixia personalment, però que Williams era un pilot d'elit i el considera una "brillant estrella radiant".

Williams va ser fotografiat el mes passat amb el ministre de Defensa, Peter MacKay, cap màxim del exèrcit de Canadà, durant una inspecció d'un avió canadenc que estava en camí per donar suport als esforços d'ajuda a Haití. Dan Dugas, un portaveu de Mackay, va dir que els càrrecs són greus, però que MacKay no comentaria res.

El tinent general Andrés Deschamps, cap de la Força d'Air Canada, diguè que la Força Aèria està recolzant plenament a la policia civil. Ho va anomenar "un període difícil", però va dir que la Força Aèria prestaria suport al personal a Trenton.

La policia va arribar a casa de Williams, a Ottawa, el diumenge i els cotxes de policia van romandre apostats davant fins la nit del dilluns. La biografia de Williams al Departament de Defensa diu que està casat.

Williams va servir com a pilot de l'aeronau que va transportar Challenger VIP. La Força Aèria es va negar a dir qui va portar al vol, però el Challenger vola regularment amb ministres del gabinet i el governador general, el cap cerimonial de Canadà. Un portaveu del primer ministre Stephen Harper va dir que no creia que Williams haguès volat amb Harper.

Entre el desembre de 2005 i juny de 2006, Williams va ser el comandant de Camp Mirage, base logística avançada secreta de les Forces Canadenques, que no és reconeguda oficialment pel govern i els militars, però que ha estat localitzada clarament prop de Dubai.

"Estem certament el seguiment dels moviments d'on aquest home ha estat durant els darrers anys i seguim amb la nostra investigació", va dir Chris Nicholas.

Williams va entrar en un jutjat a Belleville, Ontario, dilluns amb grillons a les mans i cames, amb un vestit blau de la presó. El jutge va imposar el secret de sumari, entre d'altres detalls, com que romandrà sota custòdia i compareixerà davant d'un tribunal per videoconferència el 18 de febrer.


Top Canadian military official charged with murder
The commander of Canada's largest Air Force base, who once flew dignitaries around the country, has been charged with first-degree murder in the deaths of two women

Ontario Provincial Police Det. Insp. Chris Nicholas said Monday that Col. Russell Williams, 46, was also charged in the sexual assaults of two other women. Williams was arrested Sunday in Ottawa.

The charges left Canada's military in a state of shock.

Williams, a 23-year military veteran, was appointed as the base commander of Canadian Forces Base Trenton in Trenton, Ontario last July. Trenton is Canada's busiest Air Force base and is providing logistical support for Canada's missions in Haiti and Afghanistan as well as support for the Vancouver Winter Games.

Williams is charged with the first-degree murder of Jessica Lloyd, 27, of a Belleville, Ontario, resident whose body was found earlier Monday, and Marie Comeau, a 38-year-old, found dead in her Brighton, Ontario, home in November.

Authorities said Williams came to the attention of police during a roadside canvas on Feb. 4, six days after Lloyd was deemed missing.

Williams is also charged with forcible confinement, breaking and entering and sexual assault after two women were sexually assaulted during two separate home invasions in the Tweed, Ontario area in September of 2009.

"We're shocked by the connection that has been made with a leader in our Air Force," Maj. Gen. Yvan Blondin, the direct commander of Williams, said in Trenton: "It obviously is no longer possible for the commander to remain in his position."

Blondin said he didn't know him personally but said Williams was an elite pilot and considered a "shining bright star."

Williams was photographed last month with Defense Minister Peter MacKay and Canada's top general during an inspection of a Canadian aircraft that was on its way to support relief efforts in Haiti.

Lieutenant-General Andre Deschamps, Canada's Air Force chief, said the Air Force is fully supporting civilian police. He called it a difficult period but said the Air Force would provide support for personnel at Trenton.

Dan Dugas, a spokesman for MacKay, called the charges serious but said MacKay will not comment.

Police descended on Williams' Ottawa home on Sunday and police cars remained posted there Monday evening. Williams' Defense Department biography said he is married.

Williams once served as a Challenger aircraft pilot who transported VIPs. The Air Force declined to say who he flew but the Challenger regularly flies cabinet ministers and the governor general, Canada's ceremonial head of sate. A spokesman for Prime Minister Stephen Harper said he didn't believe Williams flew Harper.

Between December 2005 and June 2006, Williams was the commanding officer for Camp Mirage, the secretive Canadian Forces forward logistics base that is not officially acknowledged by the government or military but has been widely reported to be near Dubai.

"We are certainly tracking the movements of where this man has been over the past several years and we're continuing with our investigation," Nicholas said.

Williams walked into a courthouse in Belleville, Ontario on Monday in hand and leg shackles, wearing a blue prison-issue jumpsuit. The judge imposed a publication ban on other details. He was held in custody and will appear in court by video on Feb. 18.
Rússia es nega a enviar soldats a l'Afganistan

El secretari del Consell de Seguretat de Rússia, Nikolai Pátrushev, ha declarat avui que el seu país no participarà en les operacions militars que realitzen a l'Afganistan les forces internacionals: "Rússia s'oposa categòricament a la participació dels seus militars en les operacions a l'Afganistan", ha dit Pátrushev, en referència a les crides que els càrrecs oficials de l'OTAN dirigeixen a Moscou, demanant que participi en les operacions militars al país centreasiàtic.
Segons el secretari del Consell de Seguretat: "Cal utilitzar els mètodes polítics i no militars per donar solució al problema afganès".

Al mateix temps, Pátrushev va assenyalar que les autoritats de Moscou podrien estudiar la possibilitat d'autoritzar el transport de càrregues militars cap a l'Afganistan a través del territori rus.

"A més, la part russa està disposada a formar especialistes afganesos en els seus centres docents, també pel que fa a la lluita contra el narcotràfic", va dir el funcionari en una roda de premsa.

En constatar que la situació al voltant del narcotràfic afganès no deixa d'empitjorar, Pátrushev va manifestar que la producció de narcòtics a l'Afganistan es va multiplicar per 40 des de 2004, any en què va entrar al país un contingent militar multinacional.

El secretari del Consell de Seguretat va confirmar la disposició de Moscou a participar en la reconstrucció de l'economia afganesa i subministrar armament i material a les Forces Armades de l'Afganistan.

Pátrushev també recordà que anteriorment Rússia va condonar el deute afganès de 10.000 milions de dòlars.


Rusia se opone al envío de sus soldados a Afganistán
El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Naikolai Pátrushev, declaró hoy que su país no participará en las operaciones militares que realizan en Afganistán las fuerzas internacionales.

"Rusia se opone categóricamente a la participación de sus militares en las operaciones en Afganistán", dijo Pátrushev en referencia a los llamamientos que los cargos oficiales de la OTAN dirigen a Moscú, pidiendo que participe en las operaciones militares en el país asiático.

Según el secretario del Consejo de Seguridad, "es preciso utilizar los métodos políticos y no militares para dar solución al problema afgano".

Al propio tiempo, Pátrushev señaló que las autoridades de Moscú podrían estudiar la posibilidad de autorizar el transporte de cargas militares hacia Afganistán a través del territorio ruso.

"Además, la parte rusa está dispuesta a formar a especialistas afganos en sus centros docentes, también en lo que respecta a la lucha contra el narcotráfico", dijo el funcionario en una rueda de prensa en RIA Novosti.

Al constatar que la situación en torno al narcotráfico afgano no deja de empeorarse, Pátrushev manifestó que la producción de narcóticos en Afganistán se multiplicó por 40 desde 2004, año en que entró en el país un contingente militar multinacional.

El secretario del Consejo de Seguridad confirmó la disposición de Moscú a participar en la reconstrucción de la economía afgana y suministrar armamento y material a las Fuerzas Armadas de Afganistán.

Pátrushev también recordó que anteriormente Rusia condonó la deuda afgana de 10 mil millones de dólares.Número de flamarades solars registra màxim de cinc anys

L'observatori espacial rus Tesi va registrar el passat dilluns 22 flamarades solars, el màxim històric dels darrers cinc anys, ha comunicat avui l'Institut de Física Lebedev". Aquest nombre és equiparable al total d'explosions solars que es van observar el 2009. Divuit d'aquestes flamarades eren de la classe C quant a la intensitat, i les quatre restants, encara més poderoses, de la classe M, consta en una nota publicada a la web d'aquest centre de recerca.
El resultat per poc supera el rècord del 14 de gener de 2005, data en què es van registrar 26 flamarades C i quatre flamarades M.

Hi ha cinc classes d'explosions solars en funció de la intensitat: A, B, C, M i X. La mínima, A.0.0, equival a una radiació de 10 nanovatios per metre quadrat en l'òrbita terrestre, valor que es dècuple en cada nivell següent.

A finals d'octubre de 2003, en ple auge de l'anterior cicle solar, hi va haver flamarades de més d'un milió de nanovatios, el que equival a la classe X17.

Número de llamaradas solares registra máximo histórico de cinco años
El observatorio espacial ruso Tesis registró el pasado lunes 22 llamaradas solares, el máximo histórico de los últimos cinco años, comunicó hoy el Instituto de Física "Lebedev".

Este número es equiparable al total de explosiones solares que se observaron en 2009. Dieciocho de estas llamaradas eran de la clase C en cuanto a la intensidad, y las cuatro restantes, aún más poderosas, de la clase M, consta en una nota publicada en la web de este centro de investigación.

El resultado por poco supera el récord del 14 de enero de 2005, fecha en que se registraron 26 llamaradas C y cuatro llamaradas M.

Hay cinco clases de explosiones solares en función de la intensidad: A, B, C, M y X. La mínima, A.0.0, equivale a una radiación de 10 nanovatios por metro cuadrado en la órbita terrestre, valor que se decuplica en cada nivel siguiente.

A finales de octubre de 2003, en pleno auge del anterior ciclo solar, hubo llamaradas de más de un millón de nanovatios, lo que equivale a la clase X17.Xina ha perdut gairebé 1.000 milions $ per la sequera a Yunnan

A mil milions de dòlars s'aproxima el dany directe que l'economia de la Xina va patir a causa de la sequera a Yunnan, província situada al sud del país, escriu avui la premsa local.
La sequera, que es va iniciar el juliol passat, és la més forta dels últims 60 anys. Ja va destruir cultius en més de 500.000 hectàrees, va deixar sense aigua potable a 4,9 milions de persones, va exposar al perill de mort de set a gairebé 2,5 milions de caps de bestiar i va originar incendis forestals que es continuen estenent per la zona.

Una altra conseqüència de la sequera és l'escassetat d'electricitat que a Yunnan es genera bàsicament en plantes hidroelèctriques. La seva producció va caure en un 50% pel descens del nivell dels rius.

Moltes aldees de Yunnan pateixen invasions d'elefants salvatges que surten dels boscos a la recerca de l'aigua.

Els meteoròlegs afirmen que la sequera es prolongarà fins a l'abril però les reserves de l'aigua potable a la província arriben només per a quatre setmanes. Les autoritats ja van declarar a la zona alerta vermella, que és el màxim grau.


China perdió casi mil millones de dólares por la sequía en Yunnan

A mil millones de dólares se aproxima el daño directo que la economía de China sufrió a causa de la sequía en Yunnan, provincia situada en el sur del país, escribe hoy la prensa local.

La sequía, que se inició en julio pasado, es la más fuerte de los últimos 60 años. Ya destruyó cultivos en más de 500.000 hectáreas, dejó sin agua potable a 4,9 millones de personas, expuso al peligro de muerte de sed a casi 2,5 millones de reses mayores y dio origen a incendios forestales que se siguen extendiendo por la zona.

Otra consecuencia de la sequía es la escasez de electricidad que en Yunnan se genera básicamente en plantas hidroeléctricas. Su producción cayó en un 50% por el descenso del nivel de los ríos.

Muchas aldeas de Yunnan sufren invasiones de elefantes salvajes que salen de los bosques en busca del agua.

Los meteorólogos afirman que la sequía se prolongará hasta abril pero las reservas del agua potable en la provincia alcanzan sólo para cuatro semanas. Las autoridades ya declararon en la zona alerta roja, que es el máximo grado.Rússia considera l'OTAN com una amenaça seriosa per al país

L'Aliança Atlàntica segueix sent una amenaça molt seriosa per a Rússia, sobretot si es té en compte la constant ampliació de l'OTAN amb l'ingrés de nous estats membres, ha declarat avui el secretari del Consell de Seguretat de Rússia, Nikolai Pátrushev.
"Hi ha molts dubtes (que Rússia guanyi en seguretat amb l'expansió de l'OTAN). És una opinió compartida per tots els qui elaborem a la Doctrina Militar. L'OTAN constitueix una amenaça per a Rússia, i és una amenaça bastant seriosa", va manifestar Pátrushev.

Segons el secretari del Consell de Seguretat, des de que es dissolgués el Pacte de Varsòvia creat en resposta a l'OTAN, l'Aliança no només no ha deixat d'existir sinó que s'ha ampliat de forma considerable, augmentant el nombre dels estats membres de 12 a 28.

Entre els països que recentment es van unir a l'organització militar, es troben els antics participants del Pacte de Varsòvia i diversos països que van formar part de l'extinta Unió Soviètica. "És més, l'Aliança continua atraient altres estats, com Geòrgia i Ucraïna, que també podrien acabar per ingressar-hi", va ressaltar Pátrushev.

Va subratllar que precisament van ser països de l'organització atlàntica els que van subministrar armes a Geòrgia, preparant així la seva agressió contra Ossètia del Sud i Abkhàzia, dues repúbliques autoproclamades i avui països independents.


Rusia considera a la OTAN como una amenaza seria para el país
La Alianza Atlántica sigue siendo una amenaza bastante seria para Rusia, sobre todo si se tiene en cuenta la constante ampliación de la OTAN con el ingreso de nuevos estados miembros, declaró hoy el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Pátrushev.

"Existen muchas dudas (de que Rusia gane en seguridad con la expansión de la OTAN). Es una opinión compartida por todos quienes elaboramos la Doctrina Militar. La OTAN constituye una amenaza para Rusia, y es una amenaza bastante seria", manifestó Pátrushev en una rueda de prensa organizada por RIA Novosti.

Según el secretario del Consejo de Seguridad, desde que se disolviera el Pacto de Varsovia creado en respuesta a la OTAN, la Alianza no sólo no ha dejado de existir sino que se ha ampliado de forma considerable, aumentando el número de los estados miembros de 12 a 28.

Entre los países que recientemente se unieron a la organización militar, se encuentran los antiguos participantes del Pacto de Varsovia y varios países que formaron parte de la extinta Unión Soviética.
"Es más, la Alianza sigue atrayendo a otros estados, como Georgia y Ucrania, que también podrían terminar por ingresar en ella", resaltó Pátrushev. Subrayó que precisamente fueron países de la organización atlántica los que suministraron armas a Georgia, preparando así su agresión contra Osetia del Sur y Abjasia, dos repúblicas autoproclamadas y hoy países independientes.Científics proven que es pot arribar a morir d'avorriment

Científics britànics han provat que es pot arribar a morir d'avorriment. Per cert, cap metge ho indicarà en l'acta de mort, però precisament l'avorriment, l'apatia i el descontentament amb la vida poden provocar malalties mortals, escriu el diari britànic Daily Mail
Els investigadors van observar a més de 7.000 funcionaris públics en 25 anys i van descobrir que les persones que es queixaven de l'avorriment corrien el risc de morir joves. Els que sentien una profunda angoixa eren més propensos a malalties cardíaques i eren els primers candidats a morir d'un atac cardíac.

En 25 anys van morir diverses persones del grup sotmès a l'observació i va resultar que entre els morts prevalien -fins a un 40%- els que estaven disgustats amb la vida. Segons el parer dels investigadors, també van tenir a veure els mals hàbits, com la beguda i el tabac, que sovint serveixen per omplir el buit existencial.

Per evitar una mort primerenca per avorriment, els psicòlegs aconsellen a les persones que integren el "grup de risc" (per exemple, els que tenen un treball rutinari i avorrit) dedicar-se a un hobby sa i abandonar els mals hàbits.

Segons la investigació, les dones pateixen d'avorriment amb més freqüència que els homes. També són propensos a l'avorriment els joves professionals i el personal de servei.


Científicos prueban que se puede llegar a morir de aburrimiento
Científicos británicos han probado que se puede llegar a morir de aburrimiento. Por cierto, ningún médico lo indicará en el acta de muerte, pero precisamente el aburrimiento y el descontento con la vida pueden provocar enfermedades mortales, escribe el diario británico Daily Mail.

Los investigadores observaron a más de 7.000 funcionarios públicos en 25 años y descubrieron que las personas que se quejaban del aburrimiento corrían el riesgo de morir jóvenes. Los que sentían una profunda angustia eran más propensos a enfermedades cardíacas y eran los primeros candidatos a fallecer de un ataque cardíaco.

En 25 años murieron varias personas del grupo sometido a la observación y resultó que entre los fallecidos prevalecían -hasta un 40%- los que estaban disgustados con la vida. A juicio de los investigadores, también tuvieron que ver los malos hábitos, como la bebida y el tabaco, que a menudo sirven para llenar el vacío existencial.

Para evitar una muerte temprana por aburrimiento, los sicólogos aconsejan a las personas que integran el "grupo de riesgo" (por ejemplo, los que tienen un trabajo rutinario y aburrido) dedicarse a un hobby sano y abandonar los malos hábitos.

Según la investigación, las mujeres padecen de aburrimiento con mayor frecuencia que los hombres. También son propensos al aburrimiento los jóvenes profesionales y el personal de servicio.Joan Carles Gallego demana a Montilla que cessi Ernest Maragall

El secretari general de CCOO, Joan Carles Gallego, ha demanat avui al president de la Generalitat, José Montilla, el cessament del conseller d'Educació, Ernest Maragall, i el nomenament en el seu lloc un "interlocutor vàlid" amb què abordar les qüestions relatives al sistema educatiu català.
Durant l'entrevista que Montilla ha mantingut al Palau de la Generalitat amb els líders catalans de CCOO i de la UGT, Josep Maria Álvarez, Gallego ha traslladat al president català la seva preocupació per la situació de l'ensenyament a Catalunya, un dia després de la vaga de docents de l'escola pública.

En declaracions als periodistes, Gallego ha exposat al cap de l'executiu català la necessitat de comptar amb un interlocutor "vàlid" al capdavant del departament d'Educació, atès que Maragall ha perdut la seva confiança.

Els sindicats d'educació retreuen a Maragall el seu tarannà "prepotent" i l'acusen d'incomplir acords sobre les condicions de treball dels docents subscrites amb les centrals sindicals, com el Pacte Nacional d'Educació, l'Acord Estratègic i els acords laborals.

"Maragall no és fiable des del punt de vista de la negociació. No vol analitzar la realitat. Ell ja s'ha creat la seva pròpia realitat i no vol saber res més", ha lamentat Gallego.


Joan Carles Gallego pide a Montilla que cese al conseller de Educación

El secretario general de CCOO, Joan Carles Gallego, ha pedido hoy al presidente de la Generalitat, José Montilla, el cese del conseller de Educación, Ernest Maragall, y el nombramiento en su lugar un "interlocutor válido" con el que abordar las cuestiones relativas al sistema educativo catalán.

Durante la entrevista que Montilla ha mantenido en el Palau de la Generalitat con los líderes catalanes de CCOO y de la UGT, Josep Maria Álvarez, Gallego ha trasladado al presidente catalán su preocupación por la situación de la enseñanza en Cataluña, un día después de la huelga de docentes de la escuela pública.

En declaraciones a los periodistas, Gallego ha expuesto al jefe del ejecutivo catalán la necesidad de contar con un interlocutor "válido" al frente del departamento de Educación, dado que Maragall ha perdido su confianza.

Los sindicatos de educación reprochan a Maragall su talante "prepotente" y le acusan de incumplir acuerdos sobre las condiciones de trabajo de los docentes suscritas con las centrales sindicales, como el Pacto Nacional de Educación, el Acuerdo Estratégico y los acuerdos laborales.

"Maragall no es fiable desde el punto de vista de la negociación. No quiere analizar la realidad. Él ya se ha creado su propia realidad y no quiere saber nada más", ha lamentado Gallego.Dmitri Medvédev felicita al nou cap ucranià Víctor Yanukóvich que preveu un govern de coalició a la Rada

El president de Rússia, Dmitri Medvédev, ha sostingut avui una conversa telefònica per felicitar al líder del Partit de les Regions i guanyador de les eleccions d'Ucraïna, Víctor Yanukóvich, informa l'oficina de premsa del Kremlin. Després del recompte dels 99,91% dels sufragis de la segona volta de les presidencials, celebrada el 7 de febrer, el resultat de Yanukóvich és del 48,95% i el de la primera ministra Iúlia Timoixenko, del 45,48%, amb 3'5% de diferència.
Yanukóvich ha declarat la seva intenció de fer un govern de coalició, sense especificar amb qui, encara que resulta difícil imaginar-s'ho amb la seva rival. Yanukóvich pensa podrà ser anunciada la coalició el proper dijous, segons declaracions d'última hora.
No obstant el reconeixement de les autoritats internacionals sobre la correcció dels comicis, i que, la derrotada candidata de Bush -i ara d'Obama-, la primera ministra Iúlia Timoixenko, te tot el control econòmic, policial i militar del país, es nega ridículament a acceptar la derrota i -en el que es comenta com "un atac d'histèria" de l'ultraconservadora mandatària- diu que "es negarà sempre a reconeixer la victória de Yanuxovitch", la qual cosa deixa prou clara la ideologia feixista de la que continuarà sent primera ministra.

Encara parla de fer un altre convocatòria, potser aquesta a casa seva, a veure si a la de tres o a la de cinc, aconsegueix una nova "Fanta" o "revolució butà", com se li diu a la farsa organitzada per la CIA ara fa cinc anys, i que la va portar a manipular mitjans a sou i corrupteles oligàrquiques, fins prendre el poder antidemocràticament i instaurar sa "democràcia" plutocràtica. Tot i això, davant les reticències del seu propi partit, conscient de que les trampes electorals de la CIA no tornaran a colar dues vegades a cap mitjà ni cancelleria, ni menys en un poble ucraïnés molt irritat per la corrupció i incompetència dels foragitats neocons, i que és millor passar a l'oposició que no s'acabi destapant tot el pastís de corrupcions del govern de Víctor Iúsxenko i Iúlia Timoixenko, la que vol ser la "dona de ferro" ucraïnesa.

"Medvédev ha felicitat Yanukóvich per la fi de la campanya electoral, que va ser altament valorada pels observadors internacionals, i l'èxit assolit en els comicis presidencials", s'assenyala. També el Patriarca Kiril, de Moscou i tota Rússia, ha felicitat al guanyador.

Timoixenko planeja recórrer els resultats de les presidencials a Ucraïna

Representants de la candidata a la presidència d'Ucraïna i actual primera ministra, Iúlia Timoixenko, que perd les eleccions del passat 7 de febrer davant Víctor Yanukóvich, poden recórrer els resultats de la votació si el frau electoral comès en diverses regions, segons la primera ministra del país, es demostra davant els tribunals, ha informat la portaveu del grup parlamentari del Bloc de Iúlia Timoixenko, (byt) Elena Shustik.

Durant una reunió del grup celebrada el dia abans de coneixer els resultats, ja es va decidir recórrer els resultats obtinguts en diversos col.legis electorals, (on se sabia que els votants són majoritàriament partidaris de Yanukóvich). Després, es reclamarà un recompte, en determinades circumscripcions, i "si els tribunals fallen a favor nostre, es recorrerà el resultat global dels comicis", va explicar Shustik en declaracions a l'agència ucraïnesa unien.

No obstant, segons la portaveu del být, "encara és aviat" per parlar sobre una possible "tercera" volta com la que es va convocar el 2004, donant victòria a l'actual mandatari ucraïnès, Víctor Iúsxenko que va ser apartat de la política a la primera volta electoral, amb menys del 4% dels vots. En aquella ocasió, el Tribunal Suprem d'Ucraïna va obligar a repetir la votació, al.legant les "nombroses irregularitats comeses" a la segona volta de les presidencials, disputada llavors entre Iúsxenko -que va afegir a la tercera volta els vots de Timoixenko- i Yanukóvich.
Cal recordar la campanya organitzada llavors per la CIA, acusant a Rússia d'haver enverinat a Yushenko, al mateix temps que es denunciaven, sense repercussió mediàtica, els autèntics enverinaments de Yaser Arafat i Slobodan Milósevic a mans de l'agència d'EUA.

"La llei no preveu cap tercera volta, però tampoc la preveia fa cinc anys", va constatar Shustik afegint que veu possible un recompte dels vots.

Segons dades actualitzades de la Comissió Central Electoral d'Ucraïna, amb el 99,91% dels protocols escrutats, Yanukóvich, líder de l'opositor Partit de les Regions, segueix guanyant la segona volta de les presidencials, amb el 48,95% dels sufragis al seu favor, mentre que Timoixenko obté el 45,48% dels vots.Medvédev felicita al líder opositor ucraniano Yanukóvich por la victoria en las presidenciales
El presidente de Rusia, Dmitri Medvédev, sostuvo hoy una conversación telefónica con el líder del Partido de las Regiones y candidato a la presidencia de Ucrania, Víctor Yanukóvich, informó la oficina de prensa del Kremlin.

"Medvédev felicitó a Yanukóvich por el fin de la campaña electoral, que fue altamente valorada por los observadores internacionales, y el éxito alcanzado en los comicios presidenciales", se señala.

Tras el recuento de los 99,91% de los sufragios de la segunda vuelta de las presidenciales celebrada el 7 de febrero, el resultado de Yanukóvich es del 48,95% y el de la primera ministra Yulia Timoshenko, del 45,48%.

Timoshenko planea recurrir los resultados de las presidenciales en Ucrania

Representantes de la candidata a la presidencia de Ucrania y actual primera ministra, Yulia Timoshenko, quien pierde las elecciones del pasado 7 de febrero ante Víctor Yanukóvich, pueden recurrir los resultados de la votación si el fraude electoral cometido en varias regiones del país se demuestra ante los tribunales, informó la portavoz del grupo parlamentario del Bloque de Yulia Timoshenko (BYT), Elena Shustik.

"Durante una reunión del grupo celebrada la víspera, se decidió recurrir los resultados obtenidos en varios colegios electorales. Después, reclamaremos un recuento en circunscripciones, y si los tribunales fallan a nuestro favor, se recurrirá el resultado global de los comicios", explicó Shustik en declaraciones a la agencia ucraniana Unian.

No obstante, según la portavoz del BYT, aún es pronto para hablar sobre una posible "tercera" vuelta que se convocó en 2004 dando victoria al actual mandatario ucraniano, Víctor Yúschenko. En aquella ocasión, el Tribunal Supremo de Ucrania obligó a repetir la votación a raíz de las numerosas irregularidades cometidas durante la segunda vuelta de las presidenciales disputada entre Yúschenko y Yanukóvich.

"La ley no prevé ninguna tercera vuelta, pero tampoco la preveía hace cinco años", constató Shustik añadiendo que ve posible un recuento de los votos.

Según datos actualizados de la Comisión Central Electoral de Ucrania, con el 99,91% de los protocolos escrutados, Yanukóvich, líder del opositor Partido de las Regiones, sigue ganando la segunda vuelta de las presidenciales, con el 48,95% de los sufragios a su favor, mientras que Timoshenko obtiene el 45,48% de los votos.CCOO i UGT: Manifestació a Barcelona contra la reforma de pensions el 23 F

Els sindicats CCOO i UGT de Catalunya han anunciat avui una manifestació conjunta a Barcelona, el proper 23 de febrer, en contra de la reforma de les pensions i del retard de l'edat de jubilació als 67 anys.
En una entrevista a TV3, els màxims representants de CCOO i UGT a Catalunya, Joan Carles Gallego (a la foto) i Josep Maria Alvarez, respectivament, han avançat la data d'aquesta mobilització a la qual se sumaran la resta de capitals de província catalanes. Gallego ha explicat que la manifestació servirà per "deixar clar" que els sindicats estan en contra d'aquesta reforma plantejada pel Govern a la comissió del Pacte de Toledo, on es debatrà a partir d'ara.

Fonts sindicals asseguraren que demà hi haurà una reunió a Madrid en què s'acabaran de tancar les dates d'aquestes mobilitzacions a la resta de capitals de província espanyoles.

Alvarez també es va referir a la reforma laboral, que aborden a la taula de negociació, sindicats i patronals a Madrid. Va afirmar que es treballa en un acord a tres anys, però va insistir que la causa de l'augment de l'atur a Espanya no s'ha de buscar aquí.

Per combatre la crisi, el secretari general d'UGT de Catalunya convida al Govern a no baixar impostos, no retallar les partides de R+D -ja que insisteix que és la via que ens farà sortir de la situació en millors condicions-, i tampoc situar en el debat la rebaixa de salaris i l'abaratiment de l'acomiadament.

Gallego apunta que els grans pilars de la negociació han de ser la protecció dels aturats i, paral.lelament, la creació d'ocupació, incidint en aspectes com el crèdit, les ajudes selectives a determinats sectors i altres mesures que sentin les bases d'un canvi de sistema.


CC.OO. y UGT de Catalunya anuncian manifestación en Barcelona contra la reforma de pensiones el 23 de febrero

Los sindicatos CC.OO. y UGT de Catalunya anunciaron hoy una manifestación conjunta en Barcelona el próximo 23 de febrero en contra de la reforma de las pensiones y del retraso de la edad de jubilación a los 67 años.

En una entrevista en TV3, los máximos representantes de CC.OO. y UGT en Catalunya, Joan Carles Gallego y Josep Maria Alvarez, respectivamente, avanzaron la fecha de esta movilización a la que se sumarán el resto de capitales de provincia catalanas.

Gallego explicó que la manifestación servirá para "dejar claro" que los sindicatos están en contra de esta reforma planteada por el Gobierno a la comisión del Pacto de Toledo, en cuyo seno se debatirá a partir de ahora.

Fuentes sindicales aseguraron que mañana habrá una reunión en Madrid en la que se acabarán de cerrar las fechas de estas movilizaciones en el resto de capitales de provincia españolas.

Alvarez también se refirió a la reforma laboral que abordan en la mesa de negociación sindicatos y patronales en Madrid. Afirmó que se trabaja en un acuerdo a tres años, pero insistió en que la causa del aumento del paro en España no hay que buscarla ahí.

Para combatir la crisis, el secretario general de UGT de Catalunya invitó al Gobierno a no bajar impuestos, no recortar las partidas de I+D -ya que insistió en que es la vía que nos hará salir de la situación en mejores condiciones-, ni tampoco situar en el debate la rebaja de salarios y el abaratamiento del despido.

Gallego apuntó a que los grandes pilares de la negociación deben ser la protección de los parados y, paralelamente, la creación de empleo incidiendo en aspectos como el crédito, las ayudas selectivas a determinados sectores y otras medidas que sienten las bases del cambio de sistema.Xina protesta davant Suïssa per acollir uigurs de Guantánamo

Xina va protestar ahir davant Suïssa per la decisió del govern helvètic d'acollir dos germans uigurs, del camp de detenció a la base naval nord-americana de Guantánamo, a l'est de Cuba, informà el portaveu del Ministeri xinès de Relacions Exteriors, Ma Zhaoxu, a Pequín. La decisió "segurament soscavarà les relacions" entre la Xina i Suïssa, va advertir Ma Zhaoxu.
Els uigurs, va argumentar el portaveu xinès, són membres del Moviment Islàmic del Turquestan Oriental, que també figura a la llista d'organitzacions terroristes de les Nacions Unides.
Els països membres de l'ONU, estan obligats a no concedir asil a ningú que hagi comès crims terroristes, i això també val per a Suïssa.

L'ambaixador de Suïssa a Pequín va acudir per iniciativa pròpia al Ministeri xinès de Relacions Exteriors per explicar la decisió del seu país d'acollir als dos uigurs. Durant aquesta visita, Xina va expressar el seu "descontentament", va indicar un portaveu de l'ambaixada suïssa.

Tot i les pressions de la Xina, Suïssa havia decidit acollir per raons humanitàries als dos membres de la minoria islàmica uigur, que van romandre detinguts més de quatre anys a Guantánamo sense càrrecs i sense judici. Els germans seran acollits al cantó de Jura, al nord-oest del país, va informar el gabinet del govern del Consell Federal en un comunicat.

Rebiya Kadeer, l'ultramillonària resident a Japó que dirigeix l'Associació Nordamericana-Uigur, amb seu a Washington en una oficina aportada pel propi govern americà, i a qui Xina acusa de finançar el terrorisme uigur, va "saludar" la decisió de Suïssa en considerar que això permetrà als dos homes "viure vides lliures i productives". "El govern i el poble de Suïssa van fer un extraordinari gest humanitari, més destacable encara per la implacable pressió per part de la Xina per a no acceptar", va dir en un comunicat emès avui. Curiós el gest "humanitari" dels votants contra les mesquites!

El portaveu del Departament d'Estat nordamericà, PJ Crowley, va dir que "els Estats Units estan també agraïts a Suïssa pel gest humanitari i pel seu consistent suport als nostres esforços per tancar el camp de detenció de la badia de Guantánamo".

Xina va exigir a Suïssa que no acceptés els presoners, però el país helvètic va debatre la qüestió amb els germans i va realitzar un estudi de seguretat abans de prendre la decisió. Suïssa, que considera que Guantánamo suposa una violació de la llei internacional, ja va manifestar que ajudaria a Estats Units a tancar-lo, acollint algunes de les 190 persones que encara queden detingudes il.legalment.


China protesta ante Suiza por acoger a uigures de Guantánamo

China protestó hoy ante Suiza por la decisión del gobierno helvético de acoger a dos hermanos uigures del campo de detención en la base naval estadounidense de Guantánamo, en el este de Cuba, informó el portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores, Ma Zhaoxu, en Pekín. La decisión "seguramente socavará las relaciones" entre China y Suiza, advirtió Ma.

Los uigures, argumentó el portavoz chino, son miembros del Movimiento Islámico de Turkestán Oriental, que también figura en la lista de organizaciones terroristas de las Naciones Unidas.

Los países miembros de la ONU, exigió Ma, están obligados a no conceder asilo a nadie que haya cometido crímenes terroristas, y esto también vale para Suiza.

El embajador de Suiza en Pekín acudió por iniciativa propia al Ministerio chino de Relaciones Exteriores para explicar la decisión de su país de acoger a los dos uigures. Durante esa visita, China expresó su "descontento", indicó un portavoz de la embajada suiza.

Pese a las presiones de China, Suiza había decidido acoger por razones humanitarias a los dos miembros de la minoría islámica uigur, que permanecieron detenidos más de cuatro años en Guantánamo sin cargos y sin juicio. Los hermanos serán acogidos por el cantón de Jura, en el noroeste del país, informó el Consejo Federal o gabinete del gobierno en un comunicado.

Rebiya Kadeer, y que dirige la Asociación Norteamericana Uigur con sede en Estados Unidos, saludó la decisión de Suiza al considerar que ello permitirá a los dos hombres "vivir vidas libres y productivas".

"El gobierno y el pueblo de Suiza hicieron un extraordinario gesto humanitario, más destacable aún por la implacable presión por parte de China para no aceptarlos", dijo en un comunicado emitido hoy.

El portavoz del Departamento de Estado norteamericano, PJ Crowley, dijo que Estados Unidos está también agradecido a Suiza por el gesto humanitario y por su consistente apoyo a nuestros esfuerzos para cerrar el campo de detención de la bahía de Guantánamo".

China exigió a Suiza que no aceptara a los prisioneros, pero el país helvético debatió la cuestión con los hermanos y realizó un estudio de seguridad antes de tomar la decisión. Suiza, que considera que Guantánamo supone una violación de la ley internacional, ya manifestó que ayudaría a Estados Unidos a cerrarlo acogiendo a algunos de las 190 personas que aún quedan detenidas.Washington continua amb la política del pànic per excusar el seu terrorisme d'Estat

A la conferència de seguretat de les plutocràcies a Davos, Washington alerta que preveu un nou 11 de setembre de aquí a 6 mesos. Tot apunta que aquest cop també l'organitzaran el Pentàgon i Israel.
Profunda commoció van suscitar els principals responsables dels serveis d'intel.ligència nord-americans durant la seva compareixença, el 2 de febrer, en l'audiència anual de la Comissió del Congrés encarregada de les qüestions d'intel.ligència.
Dennis C. Blair, director nacional d'Intel, va esmentar primerament una possible guerra al ciberespai, presumptament declarada per la Xina, que posaria en perill tota la infraestructura informàtica mundial. Va anunciar després que els serveis d'intel.ligència nord-americans que ell dirigeix es reserven el dret d'assassinar a qualsevol persona presumptament vinculada amb tot grup terrorista que pugui representar una amenaça per a la vida de ciutadans nord-americans, fins i tot si el sospitós és nord-americà, i de cometre aquest tipus d'assassinats allà on es trobi el sospitós.

Però el que més impacte va causar és que l'almirall Blair, director nacional d'Intel ligència, així com el director de la CIA Leon Pannetta, el director de l'FBI Robert Mueller, el director de la Inteligencia militar Ronald Burgess i el director d'Intel.ligència del Departament de Estat John Dinger, afirmar, cadascun per separat, que al-Qaida ha planejat un nou tipus d'atac, capaç de burlar els dispositius antiterroristes, i que podria colpejar el territori nord-americà d'aquí a 6 mesos.

En el pla intern, l'objectiu d'aquesta declaració és preparar a l'opinió pública nord-americana per a una nova catàstrofe i acondicionar-la per a un possible retorn a la política neoconservadora. Però, en el pla extern, es busca contrarestar la remor del que s'estan fent ressò els diaris més importants de l'Orient Mitjà, com Kheyan (Iran), Al-Bina (Líban) o Al-Wataan (Síria). Segons aquests mitjans, l'Estat hebreu està organitzant un nou 11 de setembre que serà atribuït a al-Qaida.

Aquestes mateixes fonts anuncien, però, que els serveis secrets iranians i turcs han detectat a agents israelians embrancats en la selecció de possibles objectius, no als Estats Units sinó a Europa. Tel Aviv sembla estar estudiant la possibilitat de colpejar un blanc d'important amb connotació religiosa, com la catedral de Nôtre Dame de París o la basílica de Sant Pere de Roma. Un atemptat d'aquest tipus justificaria desprès una nova croada antimusulmana.


Washington prevé un nuevo 11 de septiembre de aquí a 6 meses

Profunda conmoción suscitaron los principales responsables de los servicios de inteligencia estadounidenses durante su comparecencia, el 2 de febrero de 2010, en la audiencia anual de la Comisión del Congreso encargada de las cuestiones de inteligencia.

Dennis C. Blair, director nacional de Inteligencia, mencionó primeramente una posible guerra en el ciberespacio, presuntamente declarada por China, que pondría en peligro toda la infraestructura informática mundial. Anunció después que los servicios de inteligencia estadounidenses que él dirige se reservan el derecho de asesinar a cualquier persona presuntamente vinculada con todo grupo terrorista que pueda representar una amenaza para la vida de ciudadanos estadounidenses, incluso si el sospechoso es estadounidense, y de cometer ese tipo de asesinatos donde quiera que se encuentre el sospechoso.

Pero lo que más impacto causó es que el almirante Blair, director nacional de Inteligencia, así como el director de la CIA Leon Pannetta, el director del FBI Robert Mueller, el director de la Inteligencia militar Ronald Burgess y el director de Inteligencia del Departamento de Estado John Dinger afirmaron, cada uno por separado, que al-Qaeda ha planeado un nuevo tipo de ataque, capaz de burlar los dispositivos antiterroristas, y que pudiera golpear el territorio estadounidense de aquí a 6 meses.

En el plano interno, el objetivo de esa declaración es preparar a la opinión pública estadounidense para una nueva catástrofe y acondicionarla para un posible retorno a la política neoconservadora. Pero en el plano externo se busca contrarrestar el rumor del que se están haciendo eco los diarios más importantes del Medio Oriente, como Kheyan (Irán), Al-Binaa (Líbano) o Al-Wataan (Siria). Según esos medios, el Estado hebreo está organizando un nuevo 11 de septiembre que será atribuido a al-Qaeda.

Esas mismas fuentes anuncian, sin embargo, que los servicios secretos iraníes y turcos han detectado a agentes israelíes enfrascados en la selección de posibles objetivos, no en Estados Unidos sino en Europa. Tel Aviv parece estar estudiando la posibilidad de golpear un blanco de importante connotación religiosa, como la catedral de Notre Dame de París o la basílica de San Pedro de Roma. Un atentado de ese tipo justificaría una nueva cruzada antimusulmana.Barcelona: Salut a Europa, el 27 de febrer

El proper 27 de febrer es celebrarà a Barcelona una jornada amb el lema Salut a Europa, amb un primer objectiu: Reunir al llarg d’una Jornada complerta, matí i tarda, un grup de persones, de tot l’àmbit europeu, per tal de debatre sobre salut i la sanitat pública i els seus determinants socials en el moment actual, i amb la voluntat d’elaborar una Crida–Declaració a nivell de la U.E. i de a resta d’Europa, per definir i garantir el caràcter públic, la sostenibilitat i l’accessibilitat universal de la ciutadania als Sistemes Públics de Salut i Atencions Socials vinculades.
En segon lloc, una Crida pública i Institucional: Aquesta Crida-Declaració, serà la conclusió de la Jornada i pretén ser vehiculitzada mitjançant el Grup parlamentari d'Izquierda Unida, Partit de l'Esquerra Europea (PEE/GUE/EVN) al Parlament Europeu, en forma d’una proposta que suposi debatre amb la resta de forces polítiques la bondat i la factibilitat de la nostra elaboració.

Aquest mateix text, breu i concís, es dirigirà a tots els nivells institucionals, de les administracions estatals, nacionals, regionals i locals, així com a àmbits acadèmics, sindicals, polítics i la xarxa d’associacions, entitats ciutadanes i de participació en temes relacionats amb la Salut Pública i els determinants socials.
3- Data, lloc i convocatòria: Aquesta jornada es celebrarà a Barcelona, a les instal.lacions del mateix hotel d’acolliment dels participants forans.
En data 27 de febrer, dissabte, de 2010. Justament la setmana anterior a les mobilitzacions amb ocasió del 8 de març, dia Internacional de la Dona, i just abans de la celebració, també a Barcelona. d’una cimera “e.Helath” de la U.E. emmarcada dins la Presidència espanyola del primer semestre d'enguany.
4- Organitzadors, col.laboradors i organització:
La jornada es realitzarà a partir de dues instàncies de participació:
a) Una institucional, europea i partidària, representada per tres entitats: El PEE Partit de l’Esquerra Europea; Esquerra Unida i Alternativa, EUiA; i Fundació l’Alternativa.
b) Una altra plataforma cívica participativa i de la xarxa associativa en defensa de les atencions socials i de salut publiques, representada per Dempeus per la Salut Pública, organització de Catalunya oberta i representativa de l’ampla xarxa ciutadana que treballa i lluita en aquests temes.

5- Programa i agenda: Informarem posteriorment.
6- Invitacions i presències:
Personalitats i Institucions médiques i asistencials. Representants del Ministeri de Salut i Assumptes socials d’Espanya, Presidencia de la Comissió de Sanitat del Congrés de Diputats i del Senat d’Espanya. Conselleria de Salut del Govern de la Generalitat de Catalunya. Representacions de l’Ajuntament i de la Diputació de Barcelona. Representants d’organitzacions polítiques i de les direccions de Partits europeus i, finalment, Entitats socials com Dempeus i d’altres organitzacions sectorials, ONGs, associacions, etc.
Mitjans de comunicació i medis de masses, premsa, audiovisuals, conferència de premsa, presentació del Document Declaració, edició impresa del document a quatre llengües, tot
en nom de la comissió organitzadora: EUiA, PEE i Fundació l’Alternativa
A Barcelona a 8 de febrer de 2010.

Badalona: ICV-EUiA es mobilitzen per aturar una reforma laboral contra la classe treballadora

La Coordinadora local d’EUiA, Asun Garcia, i el president d’ICV de Badalona, Àlex Mañas, creuen que els sindicats i la gent d'esquerres han aturat una reforma laboral "dura", amb una greu retallada dels drets ciutadans, i emplaça a fer el mateix contra la proposta sobre les pensions i l'edat de jubilació.
La coalició ICV- EUiA iniciarà una campanya de repartiment d’informació entre els treballadors i les treballadores de la ciutat als accessos dels transports públics i dels centres de treball. ICV-EUiA de Badalona creu que els sindicats i la gent d'esquerres "hem frenat una reforma laboral “dura” que hauria retallat drets" i ha situat la proposta del govern per augmentar l'edat de jubilació fins als 67 anys com "assignatura pendent" que s'ha d'evitar i que també "pot retallar drets".

“El que cal és que Zapatero no piqui l´ullet als poderosos, els que han creat la crisi, i hi hagi un eixamplament dels drets per part del Govern central", han afegit Mañas i Garcia, que creuen que és "el que toca i que ha de fer una Govern que es diu d'esquerres".

El posicionament conjunt d’ICV i EUiA finalitza amb una crida a donar resposta a aquests atacs: “A Badalona, ciutat de treballadors i treballadores, la resposta contra els plans del govern Zapatero de retallar drets socials, ha de ser unànime, i és per això que la coalició encoratja als sindicats representatius a la ciutat, CCOO i UGT, a convocar mobilitzacions a Badalona per mostrar el rebuig a aquesta mesura”.

4ª Setmana Internacional de Solidaritat amb Euskal Herria

Ha estat iniciada, entre el 6 i el 13 de febrer, la quarta setmana de solidaritat amb diferents grups de Euskal Herriaren Lagunak (Amics d'Euskal Herria).
Des de la seva creació, aquesta iniciativa no ha parat de creixer en diferents regions d'Europa i Amèrica. L'any passat hi va haver més de 50 iniciatives en 13 països i s'han mobilitzat prop de 4.000 persones. Aquest any ja hi ha 18 pobles en els que la solidaritat estarà present a través de més de 70 iniciatives: Alemanya, Irlanda, Escòcia, Anglaterra, Suïssa, Dinamarca, Noruega, Suècia, Itàlia, Eslovènia, l'Estat francès , Portugal, Castilla, Cantabria o Països Catalans són exemples a Europa, i Argentina, Mèxic, Uruguai i Veneçuela a Amèrica Llatina.

El lema escollit aquest any és "Cap al socialisme .... Llibertat per a Euskal Herria", que marca el desig de llibertat d'Euskal Herria i la lluita per la victòria, i també la repressió per l'Estat. Els actes de solidaritat són molts i variats: la concentració davant de les ambaixades dels Estats espanyol i francès, pintures murals reivindictives, concerts, actes polítics, conferències i debats ...
En primer lloc, cal destacar la primera sèrie de conferències en diferents llocs, amb la col.laboració de companys de Etxerat, per denunciar la situació dels més de 760 presoners i presos polítics bascos, i també farà una gira per denunciar el cas del tancament del diari Egunkaria i el procés legal posterior. Finalment, l'estrena europea del documental "Itsasoaren alaba", dirigida per GITE-IPES.

Felicitem la tasca realitzada per l'Euskal Herriaren Lagunak a Itàlia: Més d'una dotzena de grups de solidaritat han convocat trenta esdeveniments, entre els quals cal destacar la manifestació nacional el 20 de febrer a Milà, on s'espera la participaci�� de milers de persones. Aquest esdeveniment compta amb el suport de tots els grups de solidaritat italians, que s'uniran als companys dels grups de solidaritat amb la causa palestina, els kurds i altres pobles d'Amèrica Llatina.

Durant aquests dies tornarem a rebre el ple suport de tots els nostres amics en un esperit de internacionalisme, solidaritat i afecte entre els pobles, perquè aquest any encara, Euskal Herria no caminarà sola pel camí cap el socialisme i la llibertat.

Dissabte, febrer 13, 2010 - 18H
CSPB Comitè de Solidaritat amb el poble basc
CICP - Centre Internacional de Cultura Popular
21 ter rue Voltaire 75011 Paris


4ème Semaine Internationale de Solidarité avec Euskal Herria
Dans quelques jours, du 6 au 13 Février aura lieu la quatrième semaine de solidarité avec Euskal Herria des différents groupes d'Euskal Herriaren Lagunak (amis d'Euskal Herria).

Depuis sa création, cette initiative n'a fait que grandir dans différentes régions de l'Europe et de l'Amérique. L'année dernière il y a eu plus de 50 initiatives dans 13 pays qui ont mobilisé près de 4000 personnes. Cette année, il y a déjà 18 peuples où la solidarité sera présente grâce à plus de 70 initiatives: Allemagne, Irlande, Ecosse, Angleterre, Suisse, le Danemark, la Norvège, la Suède, l'Italie, la Slovénie, l'État français, Portugal, la Castille, la Cantabrie ou Països Catalans sont des exemples en Europe, et l'Argentine, le Mexique, l'Uruguay et le Venezuela en Amérique latine.

Le slogan choisi cette année est «Vers le socialisme .... Liberté pour Euskal Herria", marquant le désir de liberté d’Euskal Herria et la lutte pour la conquérir, et aussi la répression de la part des États. Les actes de solidarité sont nombreux et variés: des concentrations devant les ambassades des États espagnol ou français, des peintures murales revendicatives, des concerts, des actes politiques, des conférences débats... Il faut d'abord souligner la première série de conférences débats à divers endroits, avec la collaboration de camarades de Etxerat, dans le but de dénoncer la situation des plus de 760 prisonnières et prisonniers politiques basques; il y aura aussi une tournée pour dénoncer le cas de la fermeture du journal Egunkaria et le processus judiciaire postérieur; et enfin, la première européenne du documentaire « Itsasoaren alaba » réalisé par GITE-IPES.

Nous saluons le travail réalisé par l'Euskal Herriaren Lagunak en Italie: plus d'une douzaine de groupes de solidarité qui y ont convoqué une trentaine d’évènements, parmi lesquels il faut souligner la manifestation nationale du 20 février à Milan, ou l’on attend la participation de milliers de personnes. Cet événement a le soutien de tous les groupes de solidarité Italiens, qui se joindront aux camarades des groupes de solidarité avec la cause palestinienne, kurde et d'autres peuples d'Amérique latine.

Pendant ces journées nous allons recevoir à nouveau le soutien inconditionnel de tous nos amis et amies dans un élan d'internationalisme, de solidarité et d'affection entre les peuples, parce que, cette année encore,
l’Euskal Herria ne marchera pas seule dans la route vers le socialisme et la liberté.

SAMEDI 13 FEVRIER 2010 – 18H
CSPB Comité de Solidarité avec le Peuple Basque
CICP – CENTRE INTERNATIONAL DE CULTURE POPULAIRE
21 TER, RUE VOLTAIRE 75011 PARISIraq denunciarà als anglosaxons per contaminació radioactiva

El ministeri iraquià de Drets Humans emprendrà accions legals contra els Estats Units i Gran Bretanya per l'ús de municions d'urani empobrit en la invasió de l'Iraq, indica el ministeri iraquià de Ciència i Medi Ambient. Durant els primers anys de la invasió britànico-americana contra l'Iraq, les forces de la Gran Bretanya i els Estats Units van recórrer repetidament a l'ús de municions d'urani empobrit.
Segons els experts militars iraquians, Estats Units i Gran Bretanya van utilitzar a l'Iraq prop de 2.000 tones de municions d'urani empobrit durant els primers anys de la guerra La radioactivitat ha provocat un augment del nombre de nadons nascuts amb malformacions a les províncies del sud de Iraq.

Els metges iraquians s'estan enfrontant a més a un dràstic augment dels casos de càncer, sobretot a les ciutats bombardejades pels Estats Units i Gran Bretanya.

S'estima que l'elevada proporció de malformacions en els nadons i de casos de càncer s'estendrà a les províncies centrals i al nord de l'Iraq, a mesura que s'estengui la contaminació dels sòls i del mantell freàtic. El ministeri iraquià exigirà que les víctimes siguin indemnitzades.


Irak contra los anglosajones por polución radioactiva

El ministerio iraquí de Derechos Humanos emprenderá acciones legales contra Estados Unidos y Gran Bretaña por el uso de municiones de uranio empobrecido en la invasión de Irak, indica el ministerio iraquí de Ciencia y Medio Ambiente.
Durante los primeros años de la invasión británico-estadounidense contra Irak, las fuerzas de Gran Bretaña y Estados Unidos recurrieron repetidamente al uso de municiones de uranio empobrecido.

Según los expertos militares iraquíes, Estados Unidos y Gran Bretaña utilizaron en Irak cerca de 2 000 toneladas de municiones de uranio empobrecido durante los primeros años de la guerra La radiactividad ha provocado un aumento del número de bebés nacidos con malformaciones en las provincias del sur de Irak.

Los médicos iraquíes se están enfrentando además a un drástico aumento de los casos de cáncer, sobre todo en las ciudades bombardeadas por Estados Unidos y Gran Bretaña.

Se estima que la elevada proporción de malformaciones en los bebés y de casos de cáncer se extenderá a las provincias centrales y al norte de Irak, a medida que se extienda la contaminación de los suelos y del manto freático. El ministerio iraquí exigirá que las víctimas sean indemnizadas.


OMS: Informe sobre la diabetis, una malatia de pobres?

Al món hi ha més de 220 milions de persones amb diabetis i es calcula que el 2005 van morir per diabetis 1,1 milions de persones.Prop del 80% de les morts per diabetis es registren en països d'ingressos baixos i mitjans. Gairebé la meitat d'aquestes morts corresponen a persones de menys de 70 anys, i un 55% a dones. L'OMS preveu que les morts per diabetis es multipliquin per dos entre 2005 i 2030.
La dieta saludable, l'activitat física regular, el manteniment d'un pes corporal normal i l'evitació del consum de tabac poden prevenir la diabetis o retardar la seva aparició.

Què és la diabetis?

La diabetis és una malaltia crònica que apareix quan el pàncrees no produeix insulina suficient o quan l'organisme no utilitza eficaçment la insulina que produeix. La insulina és una hormona que regula el sucre en la sang. L'efecte de la diabetis no controlada és la hiperglucèmia (augment del sucre en la sang), que amb el temps danya greument molts òrgans i sistemes, especialment els nervis i els vasos sanguinis.

Diabetis de tipus 1 (també anomenada insulinodependent, juvenil o d'inici en la infància). Es caracteritza per una producció deficient d'insulina i requereix l'administració diària d'aquesta hormona. Els seus símptomes consisteixen, entre altres, en excreció excessiva d'orina (poliúria), set (polidípsia), fam constant (polifàgia), pèrdua de pes, trastorns visuals i cansament. Aquests símptomes poden aparèixer de forma sobtada.
Diabetis de tipus 2 (també anomenada no insulinodependent o d'inici en l'edat adulta). Es deu a una utilització ineficaç de la insulina. Aquest tipus representa el 90% dels casos mundials i es deu en gran mesura a un pes corporal excessiu ia la inactivitat física. Els símptomes poden ser similars als de la diabetis de tipus 1, però sovint menys intensos. En conseqüència, la malaltia pot diagnosticar només quan ja té diversos anys d'evolució i han aparegut complicacions. Fins fa poc, aquest tipus de diabetis només s'observava en adults, però en l'actualitat també s'està manifestant en nens.
Diabetis gestacional És un estat hiperglucèmica que apareix o es detecta per primera vegada durant l'embaràs. Els seus símptomes són similars als de la diabetis de tipus 2, però sol diagnosticar mitjançant les proves prenatals, més que perquè el pacient refereixi símptomes.

El deteriorament de la tolerància a la glucosa i l'alteració de la glucèmia en dejú són estats de transició entre la normalitat i la diabetis, i els qui els pateixen corren més risc de progressar cap a la diabetis de tipus 2, encara que això no és inevitable.

Conseqüències freqüents de la diabetis
Amb el temps, la diabetis pot danyar el cor, els vasos sanguinis, ulls, ronyons i nervis.
La diabetis augmenta el risc de cardiopatia i accident vascular cerebral (AVC). Un 50% dels pacients diabètics moren de malaltia cardiovascular (principalment cardiopatia i AVC).
La neuropatia dels peus combinada amb la reducció del flux sanguini incrementen el risc d'úlceres dels peus i, en última instància, amputació.
La retinopatia diabètica és una causa important de ceguesa, i és la conseqüència del dany dels petits vasos sanguinis de la retina que es va acumulant al llarg del temps. Al cap de 15 anys amb diabetis, aproximadament un 2% dels pacients es queden cecs, i un 10% pateixen un deteriorament greu de la visió.
La diabetis es troba entre les principals causes d'insuficiència renal. Un 10 a 20% dels pacients amb diabetis moren per aquesta causa.
La neuropatia diabètica és degut a lesió dels nervis a conseqüència de la diabetis, i pot arribar a afectar un 50% dels pacients. Tot i que pot ocasionar problemes molt diversos, els símptomes freqüents consisteixen en formigueig, dolor, entumiment o debilitat en els peus i les mans.
En els pacients amb diabetis el risc de mort és com a mínim dues vegades més gran que en les persones sense diabetis.

Impacte econòmic de la diabetis

La diabetis i les seves complicacions tenen un important impacte econòmic en els qui la pateixen, les seves famílies, els sistemes de salut i els països. Per exemple, l'OMS calcula que a 2006-2015 Xina deixarà de percebre uns ingressos nacionals de 558 000 milions d'US$ a causa de les cardiopaties, els AVC i la diabetis.

Com reduir la càrrega de la diabetis

Les mesures que s'enumeren a continuació s'han d'acompanyar d'una dieta saludable, activitat física regular, manteniment d'un pes corporal normal i evitant el consum de tabac.
La prevenció. S'ha demostrat que els hàbits simples relacionats amb l'estil de vida són eficaços per prevenir la diabetis de tipus 2 o retardar la seva aparició. Per ajudar a prevenir la diabetis de tipus 2 i les seves complicacions s'ha de:
Assolir i mantenir un pes corporal saludable.
Mantenir-se actiu físicament: com a mínim 30 minuts d'activitat regular d'intensitat moderada la majoria dels dies de la setmana; per controlar el pes pot ser necessària una activitat més intensa.
Consumir una dieta saludable que contingui entre tres i cinc racions diàries de fruites i hortalisses i una quantitat reduïda de sucre i greixos saturats.
Evitar el consum de tabac, ja que augmenta el risc de patir malalties cardiovasculars.

Diagnòstic i tractament El diagnòstic es pot establir aviat amb anàlisi de sang relativament barats.
El tractament de la diabetis consisteix en la reducció de la glucèmia i d'altres factors de risc coneguts que danyen els vasos sanguinis. Per evitar les complicacions també és important deixar de fumar.

Entre les intervencions que són factibles i econòmiques en els països en desenvolupament es troben:
El control moderat de la glucèmia. Els pacients amb diabetis de tipus 1 necessiten insulina, i els pacients amb diabetis de tipus 2 poden tractar amb medicaments orals, encara que també poden necessitar insulina.
El control de la tensió arterial.
Les cures podològics.

Altres intervencions econòmiques són:
Les proves de detecció de retinopatia (causa de ceguesa).
El control dels lípids de la sang (regulació de la concentració de colesterol).
La detecció dels signes primerencs de nefropatia relacionada amb la diabetis.


Diabetes
* En el mundo hay más de 220 millones de personas con diabetes.
* Se calcula que en 2005 fallecieron por diabetes 1,1 millones de personas. [1]
* Cerca del 80% de las muertes por diabetes se registran en países de ingresos bajos y medios.
* Casi la mitad de esas muertes corresponden a personas de menos de 70 años, y un 55% a mujeres.
* La OMS prevé que las muertes por diabetes se multipliquen por dos entre 2005 y 2030.
* La dieta saludable, la actividad física regular, el mantenimiento de un peso corporal normal y la evitación del consumo de tabaco pueden prevenir la diabetes o retrasar su aparición.

¿Qué es la diabetes?

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre), que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos.

* Diabetes de tipo 1 (también llamada insulinodependiente, juvenil o de inicio en la infancia). Se caracteriza por una producción deficiente de insulina y requiere la administración diaria de esta hormona.
o Sus síntomas consisten, entre otros, en excreción excesiva de orina (poliuria), sed (polidipsia), hambre constante (polifagia), pérdida de peso, trastornos visuales y cansancio. Estos síntomas pueden aparecer de forma súbita.
* Diabetes de tipo 2 (también llamada no insulinodependiente o de inicio en la edad adulta). Se debe a una utilización ineficaz de la insulina. Este tipo representa el 90% de los casos mundiales y se debe en gran medida a un peso corporal excesivo y a la inactividad física.
o Los síntomas pueden ser similares a los de la diabetes de tipo 1, pero a menudo menos intensos. En consecuencia, la enfermedad puede diagnosticarse sólo cuando ya tiene varios años de evolución y han aparecido complicaciones.
o Hasta hace poco, este tipo de diabetes sólo se observaba en adultos, pero en la actualidad también se está manifestando en niños.
* Diabetes gestacional Es un estado hiperglucémico que aparece o se detecta por vez primera durante el embarazo.
o Sus síntomas son similares a los de la diabetes de tipo 2, pero suele diagnosticarse mediante las pruebas prenatales, más que porque el paciente refiera síntomas.

El deterioro de la tolerancia a la glucosa y la alteración de la glucemia en ayunas son estados de transición entre la normalidad y la diabetes, y quienes los sufren corren mayor riesgo de progresar hacia la diabetes de tipo 2, aunque esto no es inevitable.
Consecuencias frecuentes de la diabetes

Con el tiempo, la diabetes puede dañar el corazón, los vasos sanguíneos, ojos, riñones y nervios.

* La diabetes aumenta el riesgo de cardiopatía y accidente vascular cerebral (AVC). Un 50% de los pacientes diabéticos mueren de enfermedad cardiovascular (principalmente cardiopatía y AVC).
* La neuropatía de los pies combinada con la reducción del flujo sanguíneo incrementan el riesgo de úlceras de los pies y, en última instancia, amputación.
* La retinopatía diabética es una causa importante de ceguera, y es la consecuencia del daño de los pequeños vasos sanguíneos de la retina que se va acumulando a lo largo del tiempo. Al cabo de 15 años con diabetes, aproximadamente un 2% de los pacientes se quedan ciegos, y un 10% sufren un deterioro grave de la visión.
* La diabetes se encuentra entre las principales causas de insuficiencia renal. Un 10 a 20% de los pacientes con diabetes mueren por esta causa.
* La neuropatía diabética se debe a lesión de los nervios a consecuencia de la diabetes, y puede llegar a afectar a un 50% de los pacientes. Aunque puede ocasionar problemas muy diversos, los síntomas frecuentes consisten en hormigueo, dolor, entumecimiento o debilidad en los pies y las manos.
* En los pacientes con diabetes el riesgo de muerte es al menos dos veces mayor que en las personas sin diabetes.

Impacto económico de la diabetes

La diabetes y sus complicaciones tienen un importante impacto económico en quienes la padecen, sus familias, los sistemas de salud y los países. Por ejemplo, la OMS calcula que en 2006-2015 China dejará de percibir unos ingresos nacionales de US$ 558 000 millones a causa de las cardiopatías, los AVC y la diabetes.
Cómo reducir la carga de la diabetes

Las medidas que se enumeran a continuación deben acompañarse de una dieta saludable, actividad física regular, mantenimiento de un peso corporal normal y evitación del consumo de tabaco.

Prevención Se ha demostrado que medidas simples relacionadas con el estilo de vida son eficaces para prevenir la diabetes de tipo 2 o retrasar su aparición. Para ayudar a prevenir la diabetes de tipo 2 y sus complicaciones se debe:

* Alcanzar y mantener un peso corporal saludable.
* Mantenerse activo físicamente: al menos 30 minutos de actividad regular de intensidad moderada la mayoría de los días de la semana; para controlar el peso puede ser necesaria una actividad más intensa.
* Consumir una dieta saludable que contenga entre tres y cinco raciones diarias de frutas y hortalizas y una cantidad reducida de azúcar y grasas saturadas.
* Evitar el consumo de tabaco, puesto que aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares.

Diagnóstico y tratamiento El diagnóstico se puede establecer tempranamente con análisis de sangre relativamente baratos.
El tratamiento de la diabetes consiste en la reducción de la glucemia y de otros factores de riesgo conocidos que dañan los vasos sanguíneos. Para evitar las complicaciones también es importante dejar de fumar.

Entre las intervenciones que son factibles y económicas en los países en desarrollo se encuentran:

* El control moderado de la glucemia. Los pacientes con diabetes de tipo 1 necesitan insulina, y los pacientes con diabetes de tipo 2 pueden tratarse con medicamentos orales, aunque también pueden necesitar insulina.
* El control de la tensión arterial.
* Los cuidados podológicos.

Otras intervenciones económicas son:

* Las pruebas de detección de retinopatía (causa de ceguera).
* El control de los lípidos de la sangre (regulación de la concentración de colesterol).
* La detección de los signos tempranos de nefropatía relacionada con la diabetes.5 morts i 12 ferits en explosió de planta elèctrica als EUA

S'ha confirmat que cinc persones van morir i almenys 12 van resultar ferides ahir, en una potent explosió ocorreguda en una planta elèctrica d'Energia Kleen que opera amb gas a Middletown, Connecticut, als EUA, segons l'alcalde Al Santostefano.
"Sabem que 12 individus van resultar ferits. I sabem que cinc persones van perdre la vida", va dir l'alcalde, Al Santostefano, en conferència de premsa. No obstant això, va reconèixer que no se sap encara el nombre exacte de víctimes ja que es desconeix quants treballadors estaven a les instal.lacions quan va ocórrer l'explosió, a la Planta d'Energia Kleen al voltant de les 11:30 hores en temps local.5 muertos y 12 heridos en explosión de planta eléctrica en EEUU
Se confirmó que cinco personas murieron y al menos 12 resultaron heridas en una potente explosión ocurrida hoy en una planta eléctrica que operaba con gas en Middletown, Connecticut en EEUU, dijo el alcalde.

"Sabemos que 12 individuos resultaron heridos. Y sabemos que cinco personas perdieron la vida", dijo el alcalde Al Santostefano en una conferencia de prensa.
Sin embargo, reconoció que no se sabe aún el número exacto de víctimas ya que se desconoce cuantos trabajadores estaban en las instalaciones cuando ocurrió la explosión, en la Planta de Energía Kleen alrededor de las 11:30 horas tiempo local.Alemanya: Partit neonazi autoritzat a distribuir els seus discos a les escoles

El PND ha rebut l'aprovació de l'oficina alemanya de protecció de la joventut per distribuir davant les escoles un CD que conté entrevistes amb membres del partit neo-nazi. L'oficina va dir que no havia trobat arguments per la prohibició.
El partit neonazi NPD ha estat autoritzat per l'Oficina Alemanya per a la Protecció de la Joventut per a distribuir gratuïtament a les escoles un CD que ha produït, diu el Sueddeutsche Zeitung. El disc en qüestió conté entrevistes amb membres dels partidaris del PND i cantants, barrejats amb grups de 12 cançons amb noms tan evocadors com la Divisió de Germània o Nola Werte (nous valors).

No obstant això, segons el director de la Agència Alemanya per a la verificació d'obres perjudicials per a menors, Elke Engberding-Mons, els seus membres no van trobar arguments per la prohibició. El contingut del CD és la simple expressió d'opinions polítiques", va assegurar.

En els vídeos publicats al seu lloc web, el PND acull amb satisfacció aquesta decisió. Claus Cremer, cap de l'extrema dreta de Rin del Nord, on s 'ubica la Junta Federal està encantat de que el seu partit podria "seguir tractant de portar les seves idees als joves, els estudiants i la votació anticipada" .

En el mateix vídeo també s'inclou Schwerdt Frank, director d'assumptes legals dins del partit, que ja ha complert dues penes de presó per incitació a l'odi racial o en la producció i difusió de propaganda nazi.

Segons aquest últim, l'aplicació de la prohibició havia estat feta per l'estat federal de Baixa Saxònia (nord-est).

El novembre passat, la mateixa Oficina de Protecció de la Joventut havia prohibit la venda a menors d'edat de l'últim àlbum del grup de rock-metall alemany Rammstein, principalment a causa d'una cançó obertament sado-masoquista, després de la notificació del Ministeri de la Família.


Un parti néo-nazi autorisé à distribuer ses CD devant les écoles
Le NPD a reçu l'aval de l'office allemand de protection de la jeunesse pour distribuer devant les écoles un CD qui contient des interviews de membres du parti néo-nazi. L'office affirme ne pas avoir trouvé d'arguments pour l'interdire.

Le parti néo-nazi NPD a été autorisé par l'office allemand de protection de la jeunesse à distribuer gratuitement devant les écoles un CD qu'il a produit, indique le Süddeutsche Zeitung samedi.

Le disque en question contient des interviews de membres du NPD et de chanteurs sympathisants, entrecoupés de 12 chansons de groupes aux noms évocateurs, tels que Division Germania ou Noie Werte (nouvelles valeurs).

Mais selon la directrice de l'"Office allemand de vérification des oeuvres dangereuses pour la jeunesse", Elke Monsen-Engberding, interrogée par le quotidien, ses membres n'ont pas trouvé d'arguments pour l'interdire.

Le contenu du CD relève de la simple expression d'opinions politiques, a-t-elle assuré.

Dans des vidéos postées sur son site internet, le NPD salue cette décision.

Claus Cremer, responsable du parti d'extrême-droite pour la Rhénanie du Nord, où est basé l'office fédéral, se réjouit que son parti puisse "continuer à essayer de porter ses idées auprès des jeunes, des écoliers et des premiers votants".

Dans la même vidéo, figure également Frank Schwerdt, responsable des affaires juridiques au sein du parti, et qui a déjà purgé deux peines de prison ferme pour incitation à la haine raciale ou encore pour la production et diffusion de matériel de propagande nazie.

Selon ce dernier, la demande d'interdiction avait été formulée par l'Etat fédéral de Basse-Saxe (nord-est).

En novembre dernier, le même office de protection de la jeunesse avait interdit à la vente aux mineurs le dernier album du groupe de rock-métal allemand Rammstein en raison notamment d'une chanson ouvertement sado-masochiste, sur saisine du ministère de la Famille.Ryanair: Baix cost pel dúmping fiscal i els fons públics

L'èxit de la companyia aèria irlandesa és el dúmping fiscal i els fons públics. La CGT desvela el darrere d'una companyia que aplica l'esperit de la Directiva Bolkestein.
La CGT d'Air France ha llançat una campanya nacional per revelar els secrets de l'aerolínia irlandesa de baix cost. Divendres, a Marsella, va presentar la seva anàlisi que es pot resumir com: El model de negoci de Ryanair es basa en l'incompliment de les normatives nacionals i comunitàries sobre el dúmping social i fiscal, i al final, pel finançament del contribuent.

El llançament d'aquesta campanya per José Rocamora, secretari nacional de la CGT d'Air France, a Marsella, no deu res a la casualitat, com la Unió va emetre en un memoràndum amb l'exemple concret del l'aeroport de la segona ciutat de França. Què ha descobert? En primer lloc que l'empresa dirigida pel molt publicitat Michale O'Leary no paga cap taxa fiscal, ni taxa professional, ni taxa d'aprenentatge ni de formació professional. Air France paga per aquest concepte un total de 1,3 milions d'euros en tota la regió PACA. Encara més sorprenent: Ryanair no paga cap cotització a la seguretat social. I això tot i un volum de negocis a França que s'aproxima a 300 milions d'euros.

"De fet, l'operació de Ryanair és l'aplicació en l'esperit i les obres, de la Directiva Bolkestein, ha acusat la Unió. Alguns navegants empleats irlandesos, escocesos, francesos i de països europeus, alguns dels quals viuen a França, fan la seva feina en la seva totalitat o en part fora de la ciutat (de Marsella, en particular). La seva empresa evita les lleis i reglaments francesos i europeus. Fins avui, contra tot pronòstic, la DGAC, l'URSSAF i l'inspecció de treball estan fent oïdes sordes quan un simple control a l'aeroport permetria posar en evidència el treball ocult. Centenars El dèficit és, per definició, difícil de quantificar, però hi ha milers d'euros o fins i tot milions en joc

El gran vals dels billets encara no està complet, doncs la Cambra de Comerç, entitat gestora de l'aeroport, "ha posat en marxa mesures incentives": drets d'emissió, ajuda a l'esquerra.
Més fort, ha celebrat un contracte de compra d'espais publicitaris amb AMS, filial al 100% de Ryanair. Quantitat per cinc anys: 6,8 milions d'euros. "Aquest mercat és una ajuda estatal no notificada en virtut de les normes de la comunitat europea", diu el sindicat. Les autoritats locals, preocupades per l'atractiu del seu territori, veuen sempre amb bons ulls i tendeixen a estendre la catifa vermella a Ryanair fins aconseguir, com a Toulon, pujar entre d'altres la subhasta...
Les cambres regionals de comptes han sorprès en diverses ocasions aquestes relacions perilloses. Com el President del Consell General de la Charente, Marc Boutat, va denunciar públicament el "xantatge" del "tigre" celta.

A escala del continent europeu, la CGT, va dir que Ryanair recull 650 milions d'euros d'ajuda per a un benefici net de 400 milions d'euros.
"Si la legislació europea s'apliqués, totes aquestes ajudes haurien de ser reemborsades", insisteix José Rocamora. La Comissió Europea ha estat alarmada en diverses ocasions. Sense resposta. El sindicat intenta una explicació: "Suposem que hi ha probablement un acord tàcit entre la Comissió de Brussel.les i el cap de Ryanair. Estem sorpresos pel compromís d'aquests últims en la campanya del referèndum de l'any passat".

Entre altres reclamacions, la Secretaria General del Consell requereix l'aplicació de la legislació francesa a tot el personal de companyies de baix cost amb seu a França i el cessament de l'assistència financera a les empreses locals, que segueixen fent cas omís de la llei i l'impost social francès.Ryanair, le social low cost
Le succès de la compagnie aérienne irlandaise repose sur le dumping fiscal et… les fonds publics. La CGT dévoile l’envers du décors d’une entreprise qui applique dans l’esprit la directive Bolkestein.

Vous vous triturez les méninges pour comprendre comment la compagnie Ryanair peut pratiquer des tarifs aussi bas ? Stop. Le syndicat CGT d’Air France lance une campagne nationale pour dévoiler les petits secrets de la compagnie low cost irlandaise. Vendredi, à Marseille, il a présenté son analyse que l’on peut résumer ainsi: le modèle économique de Ryanair repose sur le non-respect des règlements nationaux et communautaires, sur le dumping social et fiscal et, au bout du bout, sur le financement par le contribuable.

Le lancement de cette campagne par José Rocamora, secrétaire national de la CGT Air France, à Marseille ne doit rien au hasard puisque le syndicat a rendu public un mémorandum sur l’exemple concret de l’aéroport de la deuxième ville de France. Qu’y découvre-t-on ? Tout d’abord que la compagnie dirigée par le très médiatisé Michale O’Leary ne paie aucune taxe parafiscale (taxe professionnelle, taxes d’apprentissage et de formation professionnelle). Air France verse à ce titre 1,3 million d’euros à l’échelle de la région PACA. Encore plus surprenant : Ryanair ne paie aucune cotisation sociale. Et ce malgré un chiffre d’affaires en France qui approche les 300 millions d’euros.

« De fait, le fonctionnement de Ryanair est l’application dans l’esprit et les actes de la directive Bolkestein, accuse le syndicat. (…) Des salariés navigants irlandais, écossais, français ou d’autres pays d’Europe, dont certains vivent en France, effectuent leur travail en totalité ou en partie au départ de la métropole (de Marseille en particulier). Leur entreprise contourne les lois et règlements français et européens. Á ce jour, contre toute attente, la DGAC, l’Urssaf et l’inspection du travail font la sourde oreille alors qu’un simple contrôle sur l’aéroport permettrait de mettre en évidence ce travail dissimulé. » Le manque à gagner est, par définition, difficilement chiffrable mais ce sont des centaines de milliers d’euros, voire des millions qui sont en jeu.

La grande valse des billets n’est pas encore terminée, puisque la chambre de commerce, gestionnaire de l’aéroport, « a mis en place des mesures incitatives » : abattements à droite, aide à gauche. Plus fort, elle a conclu un marché d’achat d’espaces publicitaires avec AMS, filiale à 100 % de Ryanair. Montant sur cinq ans : 6,8 millions d’euros. « Ce marché est une aide d’État non notifiée au regard des règles de la communauté européenne », souligne le syndicat. Les collectivités locales, soucieuses de l’attractivité de leur territoire, voient toujours d’un bon œil l’ouverture et ont tendance à dérouler le tapis rouge à Ryanair jusqu’à ce que celle-ci fasse monter, comme à Toulon, entre autres les enchères… Les chambres régionales des comptes se sont, à de multiples reprises, étonnées de ces relations dangereuses. Quant au président du conseil général de Charentes, Marc Boutat, il a publiquement dénoncé le « chantage » du « tigre » celtique.

Á l’échelle du continent européen, la CGT estime que Ryanair touche 650 millions d’euros d’aides pour un résultat net de 400 millions. CQFD. « Si le droit européen s’appliquait, toutes ces aides devraient être remboursées », insiste José Rocamora. La Commission européenne a été saisie à plusieurs reprises. Sans suite. Le syndicaliste tente une explication : « Nous supposons qu’il y a probablement entente tacite entre la Commission de Bruxelles et le patron de Ryanair. Nous avons été étonnés de l’engagement de ce dernier dans la campagne référendaire, l’an dernier. »

Entre autres revendications, la CGT demande l’application de la législation française à tous les personnels des compagnies low cost basées en France et l’arrêt total des interventions financières des collectivités envers les compagnies qui persistent à mépriser la législation sociale et fiscale française.
Christophe Deroubaix.La UE demana més protecció el "Dia d'una Internet segura"

La privacitat dels menors d'edat hauria d'estar més protegida a les xarxes socials d'Internet, va assenyalar la Comissió Europea, en la vigília de l'anomenat "Dia d'una Internet més Segura" que es celebra avui.
L'any passat, l'òrgan executiu de la UE va convocar a vint empreses cibernètiques, incloent-hi líders del sector com Facebook, Google, MySpace i Yahoo, a signar un document promovent la seguretat en l'ús d'Internet, especialment en el cas dels menors.
Un any després, es va determinar que només el 40% d'aquestes empreses "fan perfils d'usuaris menors de 18 anys visibles només per als seus amics i que únicament un terç respon a les comandes d'ajuda dels usuaris".

"Espero que totes les empreses facin més. Els perfils dels menors han de ser privats i les preguntes o informes sobre abús han de ser respostes ràpida i apropiadament. Internet és actualment vital per als nostres fills, i és responsabilitat de tots fer-la segura", va remarcar la comissionada sortint per a Mitjans de la UE, Viviane Reding.

YouTube és una de les pàgines web que no respecta les recomanacions de privadesa d'adolescents, segons un document lliurat per la comissió. Altres exemples negatius en aquest sentit són Arto, Bebo, Dailymotion, Hyves, Xbox Live, Nasza-klaza.pl, Netlog, Piczo, Rate, Skyrock, VZnet, IRC Galleria i Zap.lu.

El "Dia d'una Internet més Segura" es celebra avui al Parlament Europeu, a Estrasburg.


Demanda la Unión Europea más protección a jóvenes en Facebook y otras redes sociales

Mark Zuckerberg, fundador de Facebook.
La privacidad de los menores de edad debería estar más protegida en las redes sociales de Internet, señaló la Comisión Europea, en la víspera del denominado "Día de una Internet más Segura" que se celebra hoy.

El año pasado, el órgano ejecutivo de la UE convocó a veinte empresas cibernéticas, incluyendo líderes del sector como Facebook, Google, MySpace y Yahoo, a firmar un documento promoviendo la seguridad en el uso de Internet, especialmente en el caso de los menores.

Un año después, se determinó que sólo el 40% de esas empresas "hacen perfiles de usuarios menores de 18 años visibles sólo para sus amigos y que únicamente un tercio contesta a los pedidos de ayuda de los usuarios".

"Espero que todas las empresas hagan más. Los perfiles de los menores deben ser privados y las preguntas o informes sobre abuso deben ser respondidas rápida y apropiadamente. Internet es actualmente vital para nuestros hijos, y es responsabilidad de todos hacerla segura", remarcó la comisionada saliente para Medios de la UE, Viviane Reding.

YouTube es una de las páginas web que no respeta las recomendaciones sobre privacidad de adolescentes, según un documento entregado por la comisión. Otros ejemplos negativos en este sentido son Arto, Bebo, Dailymotion, Hyves, Xbox Live, Nasza-klaza.pl, Netlog, Piczo, Ratee, Skyrock, VZnet, IRC Galleria y Zap.lu.

El "Día de una Internet más Segura" se celebra hoy en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo.