dimarts, 2 de març de 2010

Veneçuela: "L'acusació que vincula a Chávez amb ETA i les FARC no se sosté"

En una impressionant i ben traçada onada mediàtica contra el president veneçolà Hugo Chávez s'han llançat la immensa majoria dels mitjans de comunicació espanyols neoliberals. Públic, El País, ABC, El Mundo, La Razón, Cadena Ser, COPE, Libertad Digital i els canals de televisió. Com una màquina ben greixada han publicat a l'uníson, fent molt de soroll, una informació tallada pel mateix patró que té com a fonament l'acte del magistrat de l'Audiència Nacional, Eloy Velasco (Foto), en el qual s'acusa, sense proves creïbles, al govern veneçolà de cooperar amb unes suposades accions conjuntes entre les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia (FARC) i Euskadi Ta Askatasuna (ETA) País Basc i Llibertat en castellà.

Eloy Velasco s'ha basat en la informació obtinguda en l'ordinador de l'assassinat comandant de les FARC Raúl Reyes, durant la violenta invasió colombiana a l'Equador fa gairebé dos anys. El resistent ordinador que va suportar un intens bombardeig que va acabar amb la vida de diverses persones i que casualment ha confirmat totes les argumentacions del president Álvaro Uribe per augmentar cada vegada més la seva política guerrers, mai ha estat mostrat públicament.

Durant juliol de 2008, experts enginyers informàtics de la Universitat Politècnica de l'Equador van determinar que l'ordinador havia estat manipulat quan els militars colombians ho van robar de territori equatorià, "en l'accés a la informació dels ordinadors entre l'1 i el 3 de març passat , no es van seguir els cànons determinats per la Llei". A més, segons declaracions del director nacional d'informàtica de la fiscalia equatoriana, Santiago Aquari, "des del punt de vista jurídic i tècnic, aquesta informació continguda en els ordinadors de Raúl Reyes no té una validesa jurídica, en el sentit que es va obtenir amb violació a les normes establertes a l'Equador".

La credibilitat de les proves obtingudes pel jutge Eloy Velasco per demostrar la relació entre ETA i les FARC està en dubte, ja que aquestes provenen d'un ordinador que, d'haver suportat un bombardeig, ha estat manipulat il.legalment i a més ha perdut el seu valor jurídic per haver estat obtingut pel govern colombià també de forma il.legal.

La possibilitat que l'ordinador en possessió de Colòmbia no fos del comandant guerriller és bastant gran ja que ni tan sols la Interpol va poder confirmar que l'ordinador fora d'ell.

Seguint aquesta línia de proves febles, el magistrat de l'Audiència Nacional vincula el Govern Bolivariana de Veneçuela amb la suposada col.laboració entre els grups armats, fet que els mitjans de comunicació de masses aprofiten per personalitzar l'acusació i assenyalar a Chávez com a protector dels etarres.

Velasco parla de cooperació entre les parts. Encara que és incapaç de demostrar-ho durant tot l'acte. Només aconsegueix apuntar que l'euskaldun Arturo Cubillas Fontán, presumpte etarra, té vincles amb el govern veneçolà i amb les FARC, atenent als correus electrònics de Raúl Reyes.

Cubillas Fontán resideix a Veneçuela des de 1989, quan va entrar en vigor un acord signat entre l'expresident veneçolà, acusat de genocidi, Carlos Andrés Pérez, i l'expresident espanyol Felipe González, pel qual el Govern d'Espanya va demanar a Veneçuela que acollís a diversos presumptes etarres.

En l'acord que van signar els dos líders les organitzacions polítiques (Acció Democràtica, avui oposició dretana a Veneçuela i Partit Socialista Obrer Espanyol, actualment en el govern espanyol) que militen a la Internacional Socialista, es recollia que no es podia extradir a cap dels deportats a Veneçuela si segons les lleis de qualsevol dels dos països els delictes havien prescrit.

Segons el canceller veneçolà tots els bascos relacionats amb ETA que resideixen a Veneçuela ho fan per aquest acord. La seva permanència a Veneçuela depèn del que estipula el contracte que van signar Carlos Andrés Pérez i Felipe González. En un cas la justícia veneçolana no els entrega a Espanya seguint el contracte i atenen al mateix, altres vegades si.

Un any després d'haver arribat a Veneçuela, en qualitat d'hoste vigilat, Arturo Cubillas va contraure matrimoni amb la veneçolana Goizeder Odriozola Lataillade. Sent possible ja que el basc no tenia antecedents penals ni era requerit per l'Audiència Nacional d'Espanya. A causa de això va poder aconseguir la nacionalitat veneçolana abans que Chávez arribés al poder, encara que va ser el govern bolivarià qui se la va retirar el 2006 a petició del govern espanyol. En aquest moment tots els mitjans de comunicació massiva es van afanyar a assenyalar a Chávez com a protector dels presumptes terroristes. El mandatari sud-americà ha expressat en diverses ocasions la seva repulsa cap a ETA i ha titllat a l'organització basca de terrorista.

Cubillas Fontán va exercir, com veneçolà sense antecedents penals ni requeriments de recerca, un càrrec en el Govern de Veneçuela, concretament al Ministeri del Poder Popular per a l'Agricultura i Terres segons el jutge Eloy Velasco.

Amb aquest argument, que podria servir per implicar a diverses empreses privades veneçolanes on les altres desenes de bascos relacionats amb ETA residents a Veneçuela per la petició d'Espanya a finals dels anys 80 treballen, el jutge ha establert la relació entre el govern veneçolà, les FARC i ETA.

Que Cubillas Fontán treballés com a funcionari de l'administració pública veneçolana, 16 anys després d'haver arribat a Veneçuela i 15 anys després del seu matrimoni amb una ciutadana veneçolana, sense antecedents penals ni requeriment de l'Audiència Nacional d'Espanya, és només una conseqüència del pacte de 1989.

El jutge ha estat incapaç de determinar proves, fora d'un ordinador manipulat i possiblement fals, que demostrin la implicació del govern de Veneçuela a les suposades operacions entre ETA i les FARC.

El fet que Arturo Cubillas treballés per a un ministeri veneçolà només implica que el Govern de Veneçuela continua respectant l'acord impulsat per Felipe González i Carlos Andrés Pérez i que a més garanteix als veneçolans nacionalitzats els drets constitucionals.


La acusación que vincula a Chávez con ETA y las FARC no se sostiene

En una impresionante y bien trazada oleada mediática contra el presidente venezolano Hugo Chávez se han lanzado la inmensa mayoría de los medios de comunicación españoles neoliberales. Público, El País, ABC, El Mundo, La Razón, Cadena Ser, COPE, Libertad Digital y los canales de televisión.

Como una maquina bien engrasada han publicado al unísono, haciendo mucho ruido, una información cortada por el mismo patrón que tiene como fundamento el auto del magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, en el que se acusa, sin pruebas creíbles, al gobierno venezolano de cooperar con unas supuestas acciones conjuntas entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Euskadi Ta Askatasuna (ETA) País Vasco y Libertad en español.

Eloy Velasco se ha basado en la información obtenida en el ordenador del asesinado comandante de las FARC Raúl Reyes, durante la violenta invasión colombiana a Ecuador hace casi dos años. El resistente ordenador que soportó un intenso bombardeo que acabó con la vida de varias personas y que casualmente ha confirmado todas las argumentaciones del presidente Álvaro Uribe para aumentar cada vez más su política guerrerista, nunca ha sido mostrado públicamente.

Durante julio de 2008, expertos ingenieros informáticos de la Universidad Politécnica de Ecuador determinaron que el ordenador había sido manipulado cuando los militares colombianos lo robaron de territorio ecuatoriano, "en el acceso a la información de los ordenadores entre el 1 y el 3 de marzo pasado, no se siguieron los cánones determinados por la Ley". Además según declaraciones del director nacional de informática de la fiscalía ecuatoriana, Santiago Acuario, "desde el punto de vista jurídico y técnico, esa información contenida en los computadores de ’’Raúl Reyes’’ no tiene una validez jurídica en el sentido de que se obtuvo con violación a las normas establecidas en Ecuador".

La credibilidad de las pruebas obtenidas por el juez Eloy Velasco para demostrar la relación entre ETA y las FARC está en duda, ya que éstas provienen de un ordenador que de haber soportado un bombardeo, ha sido manipulado ilegalmente y además ha perdido su valor jurídico por haber sido obtenido por el gobierno colombiano también de forma ilegal.

La posibilidad de que el ordenador en posesión de Colombia no fuera del comandante guerrillero es bastante grande ya que ni siquiera la Interpol pudo confirmar que el ordenador fuera de él.

Siguiendo esa línea de pruebas endebles, el magistrado de la Audiencia Nacional vincula al Gobierno Bolivariano de venezuela con la supuesta colaboración entre los grupos armados, hecho que los medios de comunicación de masas aprovechan para personalizar la acusación y señalar a Chávez como protector de los etarras.

Velasco habla de cooperación entre las partes. Aunque es incapaz de demostrarlo durante todo el auto. Tan sólo logra apuntar que el euskaldún Arturo Cubillas Fontán, presunto etarra, tiene vínculos con el gobierno venezolano y con las FARC, atendiendo a los correos electrónicos de Raúl Reyes.

Cubillas Fontán reside en Venezuela desde 1989 cuando entró en vigor un acuerdo firmado entre el ex presidente venezolano acusado de genocidio, Carlos Andrés Pérez, y el expresidente español Felipe González, por el que el Gobierno de España pidió a Venezuela que acogiera a varios presuntos etarras.

En el acuerdo que firmaron los dos líderes cuyas organizaciones políticas (Acción Democrática, hoy oposición derechista en Venezuela y Partido Socialista Obrero Español, actualmente en el gobierno español) militan en la Internacional Socialista, se recogía que no se podía extraditar a ninguno de los deportados a Venezuela si según las leyes de cualquiera de los dos países los delitos habían prescrito.

Según el canciller venezolano todos los vascos relacionados con ETA que residen en Venezuela lo hacen por ese acuerdo. Su permanencia en Venezuela depende de lo estipulado en el contrato que firmaron Carlos Andrés Pérez y Felipe González. En un caso la justicia venezolana no los entrega a España siguiendo el contrato y atentiendo al mismo, otras veces si.

Un año después de haber llegado a Venezuela en calidad de huésped vigilado, Arturo Cubillas contrajo matrimonio con la venezolana Goizeder Odriozola Lataillade. Siendo posible ya que el vasco no tenía antecedentes penales ni era requerido por la Audiencia Nacional de España. Debido a esto pudo conseguir la nacionalidad venezolana antes de que Chávez llegase al poder, aunque fue el bolivariano quién se la retiró en 2006 a petición del gobierno español. En ese momento todos los medios de comunicación masiva se apresuraron a señalar a Chávez como protector de los presuntos terroristas. El mandatario sudamericano ha expresado en varias ocasiones su repulsa hacia ETA y ha tachado a la organización vasca de terrorista.

Cubillas Fontán ejerció, como venezolano sin antecedentes penales ni requerimientos de búsqueda, un cargo en el Gobierno de Venezuela, concretamente en el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras según el juez Eloy Velasco.

Con este argumento, que podría servir para implicar a varias empresas privadas venezolanas donde las otras decenas de vascos relacionados con ETA residentes en Venezuela por la petición de España a finales de los años 80 trabajan, el juez ha establecido la relación entre el gobierno venezolano, las FARC y ETA.

Que Cubillas Fontán trabajase como funcionario de la administración pública venezolana 16 años después de haber llegado a Venezuela y 15 años más tarde de su matrimonio con una ciudadana venezolana, sin antecedentes penales ni requerimiento de la Audiencia Nacional de España es sólo una consecuencia del pacto de 1989.

El juez ha sido incapaz de determinar pruebas, fuera de un ordenador manipulado y posiblemente falso, que demostrasen la implicación del gobierno de Venezuela en las supuestas operaciones entre ETA y las FARC.

El hecho de que Arturo Cubillas trabajase para un ministerio venezolano sólo implica que el Gobierno de Venezuela sigue respetando el acuerdo impulsado por Felipe González y Carlos Andrés Pérez y que además garantiza a los venezolanos nacionalizados los derechos constitucionales.Barroso consegueix imposar el cultiu de la patata OMG de Basf

El President de la Comissió Europea, José Manuel Barroso, s'ha beneficiat des de l'inici del seu segon mandat a Brussel.les per tancar el cas de la patata de BASF, que havia enverinat el seu primer terme per la creació de la controvèrsia. El seu ex Comissari de Medi Ambient, el grec Stavros Dimas, ara desaparegut, s'oposava a donar llum verda al cultiu. Foto: Patates genèticament modificades Amflora de BASF.

L'assumpte va ser assignat ara al nou comissari de Salut i Protecció del Consumidor, John Dalli. Això es justificava el dimarts, indicant que tots els temors en materia de salut havien estat "aixecats" per estudis científics. Es va declarar favorable a una "innovació responsable" de la "tecnologia". On són els estudis "científics", doncs i qui els ha fet? La Basf?

La Comissió Europea ha anunciat avui, dimarts, que s'ha autoritzat el cultiu de la patata modificada genèticament del grup alemany BASF, la primera llum verda d'aquests últims dotze anys a la Unió Europea, on els OMG generen una viva controvèrsia.

"La Comissió ha pres decisions sobre la patata modificada genèticament Amflora, el cultiu està permés dins de la Unió Europea per a la indústria i els pinsos", segons un comunicat de l'executiu europeu.

Juergen Hambrecht, cap de grup químic alemany BASF, 30 d'abril de 2009 a Mannheim,

Brussel.les també ha acceptat la comercialització a Europa, per a l'alimentació, de tres varietats de blat de moro transgènic de Monsanto, els derivats del blat de moro MON 863, d'acord amb una declaració de l'executiu de la UE. Una decisió menys dramàtica en la mesura dels productes transgènics importats estiguin subjectes a permisos ordinaris per al comerç.

La veritable novetat per a l'autorització de la papa Amflora, un tubercle dissenyat per l'empresa BASF, per a l'ús industrial, per al seu midó i per pinsos per a animals. La Comissió Europea no havia donat la seva llum verda als cultius transgènics a Europa des de 1998 i pel blat de moro transgènic de Monsanto, el MON 810.

La Comissió Europea, a la que va retornar la decisió final després que els estats de la UE no han aconseguisin posar-se d'acord, es va basar en el fet que l'Agència Europea de Seguretat dels Aliments (AESA) va trobar que la patata no planteja un problema per la salut.

El midó es veu reforçat amb amilopectina, un component del midó utilitzat per la indústria per a la fabricació de productes tèxtils, ciment i paper.

Però també conté un gen marcador de resistència als antibiòtics, el que li va valer critiques des de fa temps pels ecologistes. Estan preocupats pel risc de propagació de gens a altres plantes a la natura.

A més, els ecologistes creuen que el dictamen de l'EFSA s'ha de prendre amb precaució perquè la institució és al centre d'una controvèrsia després de la contractació de la seva ex cap de servei de GM, Suzy Renkens, pel grup suís Syngenta, present en l'àmbit d'organismes modificats genèticament.

La decisió de dimarts és probable que revifi el debat sobre la innocuïtat dels productes transgènics a Europa. L'autorització del blat de moro genèticament modificat MON 810 de Monsanto, va arribar fa dos anys i encara no ha obtingut la renovació d'autorització.

Els OMG generen gran controvèrsia dins de la UE, a causa dels temors sobre els seus possibles efectes sobre la salut i el medi ambient.


Bruxelles autorise la culture d'une pomme de terre OGM

Des pommes de terre génétiquement modifiées Amflora de BASF

Le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, a profité du début de son deuxième mandat à Bruxelles pour clore le dossier de la pomme de terre de BASF qui avait empoisonné son premier mandat en suscitant la controverse. Son ancien commissaire à l'Environnement, le Grec Stavros Dimas, aujourd'hui parti, était opposé à un feu vert à la culture.

Le dossier a été confié à présent au nouveau commissaire chargé de la Santé et de la protection des consommateurs, John Dalli. Ce dernier s'est justifié mardi en indiquant que toutes les craintes en matière de santé avaient été "levées" par les études scientifiques.

La Commission européenne a annoncé mardi avoir autorisé la culture d'une pomme de terre génétiquement modifiée du groupe allemand BASF, le premier feu vert de ce type depuis douze ans dans l'Union européenne où les OGM suscitent une vive controverse.

"La Commission a pris aujourd'hui des décisions concernant la pomme de terre transgénique Amflora", dont la culture est autorisée dans l'Union européenne "à des fins industriels" et pour l'alimentation animale, selon un communiqué de l'exécutif européen.

Juergen Hambrecht, patron du groupe de chimie allemand BASF, le 30 avril 2009 à Mannheim

Bruxelles a aussi accepté la commercialisation en Europe à des fins alimentaires de trois variétés de maïs transgéniques de la firme Monsanto, des dérivés du MON 863, selon un communiqué de l'exécutif européen. Une décision moins spectaculaire dans la mesure où des produits OGM importés font régulièrement l'objet d'autorisations pour le commerce.

La vraie nouveauté concerne l'autorisation de la pomme de terre Amflora, un tubercule conçu par la firme BASF destiné à l'usage industriel pour son amidon et à l'alimentation animale. La Commission européenne n'avait plus donné son feu vert à une culture OGM en Europe depuis 1998 et le maïs OGM de Monsanto, le MON 810.

La Commission européenne, à qui revenait la décision finale après que les Etats de l'UE n'auront pas réussi à se mettre d'accord, s'est appuyée sur le fait que l'Agence européenne de sécurité des aliments (AESA) a jugé que la pomme de terre ne posait pas de problème pour la santé.

Le féculent est renforcé en amylopectine, un composant de l'amidon utilisé par l'industrie pour fabriquer des textiles, du béton et du papier.

Mais il contient aussi un gène marqueur de résistance aux antibiotiques, ce qui lui vaut d'être critiqué depuis longtemps par les défenseurs de l'environnement. Ces derniers s'inquiètent des risques de dissémination du gène sur les autres plantes dans la nature.

En outre, les défenseurs de l'environnement estiment que les avis de l'AESA doivent être pris avec précaution car l'institution est au coeur d'une polémique après l'embauche de son ancienne directrice du département OGM, Suzy Renkens, par le groupe suisse Syngenta, présent dans le secteur des organismes génétiquement modifiés.

La décision prise mardi est de nature à relancer le débat autour de l'inocuité des produits OGM en Europe. L'autorisation de culture du maïs génétiquement modifié MON 810 de Monsanto, est arrivée à échéance il y a deux ans et n'a pas encore à ce jour obtenu d'autorisation de renouvellement.

Les OGM sont un sujet extrêmement polémique dans l'Union européenne, en raison des craintes sur leurs effets possibles pour la santé et l'environnement.

Il s'est dit favorable à une "innovation responsable" en matière de "technologies".Lebedev adquireix The Independent per 1 lliura

L'empresari rus Alexander Lebedev ha adquirit un dels principals diaris britànics, The Independent, pagant una suma simbòlica d'una lliura esterlina (1.56 dòlars), en fer-se càrrec també del deute de l'empresa.
Fa uns dies, el primer ministre de Gran Bretanya, Gordon Brown, es va reunir amb Alexander Lebedev per conèixer en persona al futur propietari de The Independent. La venda es deu a les dificultats econòmiques del propietari actual, Independent News and Media (INM), que va patir grans pèrdues l'any passat.

El futur de The Independent i el seu "germà" dominical ha estat objecte de rumors a causa de les dificultats econòmiques del seu grup editor, que el 2008 va registrar unes pèrdues brutes per valor de 119,43 milions de dòlars, un 165% més que el 2007 . INM va retallar uns 90 llocs de treball com a part del pla de reducció de costos, atès que va rebre una sol licitud per part dels seus accionistes per tancar o desfer-se dels esmentats diaris.

Creat el 1986, The Independent, conegut popularment com el "Indy", és considerat un dels "diaris seriosos" (enfront dels sensacionalistes) del Regne Unit. Té una tendència esquerrana (encara que no s'alinea amb cap partit polític concret) i compta amb una distribució diària de poc més de 215.000 exemplars.

El 2009, el milionari rus ja es va fer amb el control d'un altre diari anglès, The Evening Standard. Lebedev és un dels homes més rics de Rússia, segons Forbes. Posseeix inversions en el sector bancari, en companyies d'assegurances i en les aerolínies Aeroflot.


Lébedev adquiere The Independent por una libra
El empresario ruso Alexánder Lébedev ha adquirido uno de los principales periódicos británicos, The Independent, pagando una suma simbólica de una libra esterlina (1.56 dólares), al hacerse cargo también de la deuda de la empresa.

Hace unos días, el primer ministro de Gran Bretaña, Gordon Brown, se reunió con Alexánder Lébedev para conocer en persona al futuro propietario de The Independent. La venta se debe a las dificultades económicas del propietario actual, Independent News and Media (INM), que sufrió grandes pérdidas el año pasado.

El futuro de The Independent y su "hermano" dominical ha sido objeto de rumores debido a las dificultades económicas de su grupo editor, que en 2008 registró unas pérdidas brutas por valor de 119,43 millones de dólares, un 165% más que en 2007. INM recortó unos 90 empleos como parte del plan de reducción de costes, toda vez que recibió una solicitud por parte de sus accionistas para cerrar o deshacerse de los citados diarios.

Creado en 1986, The Independent, conocido popularmente como el "Indy", es considerado uno de los "periódicos serios" (frente a los sensacionalistas) del Reino Unido. Tiene una tendencia izquierdista (aunque no se alinea con ningún partido político concreto) y cuenta con una distribución diaria de poco más de 215.000 ejemplares.

En 2009, el millonario ruso ya se hizo con el control de otro periódico inglés, The Evening Standard. Lébedev es uno de los hombres más ricos de Rusia, según Forbes. Posee inversiones en el sector bancario, en compañías de seguros y en las aerolíneas Aeroflot.EUA intervé 22 entitats financeres en dos mesos

El supervisor dels EUA ha intervingut 22 entitats financeres en els dos primers mesos de l'any 2010. La Corporació Federal de Garantia de Dipòsits (FDIC) s'ha vist obligada a tancar dos nous bancs regionals, el que eleva el nombre d'entitats tancades als Estats Units, des de començament d'any, a 22 institucions financeres.
En concret, el FDIC va procedir, el passat divendres 26 de febrer, al tancament del Rainier Pacific Bank, amb seu a la localitat nord-americana de Tacoma (Washington), amb uns actius que pugen a 717,8 milions de dòlars (530,7 milions d'euros) i els seus dipòsits a 446,2 milions de dòlars (330 milions d'euros).

La institució va informar a més, la setmana passada, que el nombre de bancs nord-americans inclosos en la llista confidencial d'institucions amb problemes arribava, al tancament del quart trimestre de 2009, a les 702 entitats, un 27% més que les 552 inscrites a data de 30 de setembre, el que suposa el seu nivell més elevat des de 1993.

També va intervenir el Carson River Community Bank, una entitat amb seu a l'Estat de Nevada que té aproximadament 51,1 milions de dòlars (37,7 milions d'euros) en actius i 50 milions de dòlars (36,9 milions) en dipòsits. Segons va anunciar el FDIC, els dipòsits d'aquesta entitat seran assumits per l'Heritage Bank of Nevada, amb seu a Reno.

La intervenció de les dues institucions financeres tindrà un cost per a la Corporació Federal de Garantia de Dipòsits de 103 milions de dòlars (76 milions d'euros). En tot 2009, la FDIC va intervenir un total de 140 entitats, enfront de les 25 de 2008 i a les tres de 2007.


El supervisor de EEUU interviene 22 entidades financieras en los dos primeros meses del año

La Corporación Federal de Garantía de Depósitos (FDIC) se ha visto obligada a cerrar dos nuevos bancos regionales, lo que eleva el número de entidades quebradas en Estados Unidos en lo que va de año a 22 instituciones financieras.

02-03-2010 - En concreto, el supervisor bancario de EEUU procedió el pasado viernes 26 de febrero al cierre de Rainier Pacific Bank, con sede en la localidad estadounidense de Tacoma (Washington), cuyos activos ascienden a 717,8 millones de dólares (530,7 millones de euros) y sus depósitos a 446,2 millones de dólares (330 millones de euros).

Asimismo, intervino Carson River Community Bank, una entidad con sede en el Estado de Nevada que tiene aproximadamente 51,1 millones de dólares (37,7 millones de euros) en activos y 50 millones de dólares (36,9 millones) en depósitos. Según anunció el FDIC, los depósitos de esta entidad serán asumidos por Heritage Bank of Nevada, con sede en Reno.

La intervención de ambas instituciones financieras tendrá un coste para la Corporación Federal de Garantía de Depósitos de 103 millones de dólares (76 millones de euros). En todo 2009, la FDIC intervino un total de 140 entidades, frente a las 25 de 2008 y a las tres de 2007.

La institución informó además la pasada semana de que el número de bancos estadounidenses incluidos en la lista confidencial de instituciones con problemas alcanzaba al cierre del cuarto trimestre de 2009 las 702 entidades, un 27% más que las 552 inscritas a fecha de 30 de septiembre, lo que supone su nivel más elevado desde 1993.ALBA: Zelaya per la Secretaria General de l'OEA

Els països de l'Aliança Bolivariana per als pobles de la nostra Amèrica (ALBA) postulen la candidatura del deposat president d'Hondures, Manuel Zelaya, per ocupar la Secretaria General de l'Organització d'Estats Americans (OEA).
Veneçuela, Nicaragua, Equador i Bolívia, països membres de l'ALBA, actual i activament estan consultant amb diversos països llatinoamericans per reunir almenys 17 vots de 33, i promoure la candidatura de Zelaya en substitució del xilè José Miguel Insulza, que cerca la reelecció.

Els 35 països membres de l'OEA votaran el 24 de març per escollir el nou Secretari General de l'organisme regional. Dos dels seus membres no votaran en la data assenyalada per estar suspesos: Cuba, des de fa més de 40 anys, i Hondures, des de 2009, a causa del cop d'estat que van comportar a la destitució del mateix Zelaya.

Cuba, encara que no és membre de l'OEA, donaria suport a través de les nacions del Carib en les que sempre ha tingut un poder d'influència considerable. Al Carib sumen 14 vots.

Panamà, Argentina, Colòmbia, Mèxic, Paraguai, El Salvador, Perú i els Estats Units, entre d'altres, encara no han revelat la seva posició, mentre que el Brasil, República Dominicana, Guatemala, Costa Rica i Xile aposten per reelegir a Insulza.

La inscripció de les candidatures per al càrrec a l'OEA s'ha de fer el dimecres d'aquesta setmana a Washington.


Países del ALBA postulan la candidatura de Zelaya para la Secretaría General de la OEA
Los países de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América (ALBA) postularán la candidatura del depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, para ocupar la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia, países miembros de la ALBA, actual y activamente están consultando con varios países latinoamericanos para reunir al menos 17 votos de 33, y promover la candidatura de Zelaya en sustitución del chileno José Miguel Insulza, que busca la reelección.

Los 35 países miembros de la OEA votarán el 24 de marzo del año en curso para elegir el nuevo Secretario General del organismo regional. Dos de sus miembros no votarán en la fecha señalada por estar suspendidos: Cuba desde hace más de 40 años y Honduras desde 2009, a causa de los acontecimientos que conllevaron a la destitución del mismo Zelaya.

Cuba, aunque no es miembro de la OEA, lo respaldaría a través de las naciones del Caribe en las que siempre ha tenido un poder de influencia considerable. En el Caribe suman 14 votos.

Panamá, Argentina, Colombia, México, Paraguay, El Salvador, Perú y Estados Unidos entre otros, aún no han revelado su posición, mientras que Brasil, República Dominicana, Guatemala, Costa Rica y Chile apuestan por reelegir a Insulza.

La inscripción de las candidaturas para el cargo en la OEA debe hacerse el miércoles de esta semana en Washington.Corbes femenines causen als homes l' efecte d'alcohol i drogues

Les suaus corbes del cos femení tenen sobre homes un efecte similar al de l'alcohol o les drogues, afirma Steven Platek, del Geòrgia Gwinnett College. Diverses mesures realitzades per Platek demostren que els homes són molt sensitius a l'índex cintura/maluc (ICC), potser perquè interpreten la suavitat de les corbes com a símptoma de bona salut física i habilitat de donar a llum nadons sans.
La visió d'una dona el ICC s'aproxima a l'ideal 0,7 -o "rellotge de sorra"- activa en el cervell d'un home les mateixes àrees que el consum d'estupefaents o begudes alcohòliques. Aquesta "embriaguesa" explica en gran part el fenomen de l'addicció sexual que paralitza la voluntat d'un home davant d'una fèmina de cos ideal.

Consti que el pes de la dona no influeix en aquest efecte, el que es contradiu amb els clixés sovint anorèxics de bellesa i sexualitat que ens imposen des de les passarel.les.


Curvas femeninas producen sobre varones el mismo efecto que alcohol y drogas
Las suaves curvas del cuerpo femenino tienen sobre varones un efecto similar al del alcohol o las drogas, afirma Steven Platek, del Georgia Gwinnett College.

Varias mediciones realizadas por Platek demuestran que los hombres son muy sensitivos al índice cintura/cadera (ICC), tal vez, porque interpretan la suavidad de las curvas como síntoma general de buena salud física y habilidad de dar a luz bebés sanos.

La visión de una mujer cuyo ICC se aproxima al ideal 0,7 -o "reloj de arena"- activa en el cerebro de un varón las mismas áreas que el consumo de estupefacientes o bebidas alcohólicas. Esta "embriaguez" explica en gran parte el fenómeno de la adicción sexual que paraliza la voluntad de un hombre frente a una fémina de cuerpo ideal.

Conste que el peso de la mujer no influye en tal efecto, lo que se contradice con los clichés a menudo anoréxicos de belleza y sexualidad que se nos imponen desde las pasarelas.Veneçuela rebutja la "infàmia" del jutge Velasco

Segons el comunicat veneçolà, el magistrat esmenta un ciutadà que vivia al país des de maig de 1989: "Com a producte dels acords assolits en aquells dies (pels expresidents) Carlos Andrés Pérez i Felipe González, però el govern sud-americà denuncia que en cap moment es fa referència al nom dels autors d'aquest acord. La Cancelleria de Veneçuela va respondre el dilluns a les acusacions fetes pel jutge Velasco sobre suposats vincles entre el Govern sud-americà i una aliança entre les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia i ETA, definint-les com "inacceptables, tendencioses i infundades. El canceller de Veneçuela, en comunicació amb el seu homòleg d'Espanya, va recordar el Tractat de 1989: "Producte del qual el ciutadà en qüestió resideix a Veneçuela, a petició de l'Estat espanyol".

El Ministeri de Relacions Exteriors veneçolà va assenyalar a través d'un comunicat, que va tenir coneixement d'un acte processament que va ser difós per un jutge espanyol, en el qual es fan "assenyalaments inacceptables, de natura i motivació política, sobre el govern veneçolà".

L'Audiència Nacional espanyola va acusar aquest dilluns al Govern que presideix Hugo Chávez de col.laborar en una suposada aliança entre les FARC i l'ETA, i va assegurar que la unió hauria motivat a les dues organitzacions a treballar per intentar assassinar el president colombià, Álvaro Uribe.

El jutge de l'Audiència Nacional, Eloy Velasco, va assegurar que "obren diligències en aquest procediment que posen de manifest la cooperació governamental veneçolana a la il.lícita col.laboració entre les FARC i ETA".

La cancelleria va assenyalar que el jutge "es pren la molèstia de referir reiteradament i de manera irrespectuosa al President dels veneçolans, Hugo Chávez, fent assenyalaments tan tendenciosos com infundats sobre el govern bolivarià".

El comunicat explica a més, que tots els qüestionaments són producte de la utilització d'arxius "continguts en l'ordinador suposadament confiscat a Raúl Reyes", el número dos de les FARC, assassinat durant l'operació militar il.legal que va realitzar Colòmbia contra Equador el passat 1 de març de 2008.

En l'operació Fènix, anomenada així pel Govern de Colòmbia també van morir més de 20 persones: "Resulta també sorprenent que el jutge ressusciti la desgastada farsa de l'ordinador, que ja ha passat a formar part del folklore polític colombià".

El Govern de Veneçuela, rebutja les acusacions del jutge espanyol i insisteix en la "profunda afecció als valors democràtics i humanistes que caracteritza el govern bolivarià de Veneçuela".

L'acte de processament de l'Audiència Nacional va provocar que el Govern espanyol, que presideix José Luis Rodríguez Zapatero, demanara explicacions a Veneçuela sobre la situació.

Comunicat enviat pel govern de Veneçuela

El Govern de la República Bolivariana de Veneçuela va tenir coneixement, per via de premsa, de l'acte de processament emès per un jutge espanyol, en el qual es fan assenyalaments inacceptables, de natura i motivació política, sobre el govern veneçolà.

En l'esmentat acte, es fa referència a un ciutadà que resideix a Veneçuela des del mes de maig de 1989, com a producte dels acords llavors assolits per Carlos Andrés Pérez i Felipe González. Sorprèn que en cap moment es menciona el nom dels autors d'aquest acord, mentre que el jutge es pren la molèstia de referir reiteradament i de manera irrespectuosa al President dels veneçolans, Hugo Chávez, fent assenyalaments tan tendenciosos com infundats sobre el govern bolivarià.

La totalitat dels qüestionaments formulats per aquest jutge, són producte de la utilització d'arxius continguts en l'ordinador suposadament confiscat a Raúl Reyes, durant l'operació militar que va implicar el bombardeig il.legal del territori equatorià i durant la qual van ser massacrades desenes de persones. Resulta també sorprenent que el jutge ressusciti la desgastada farsa de l'ordinador, que ja ha passat a formar part del folklore polític colombià.

El Canceller de la República Bolivariana de Veneçuela, en comunicació amb el Canceller del Regne d'Espanya, va recordar l'acord de 1989, producte del qual el ciutadà en qüestió resideix a Veneçuela a petició de l'Estat espanyol, va repudiar els assenyalaments infames d'aquest jutge espanyol i va reiterar la profunda afecció als valors democràtics i humanistes que caracteritza el govern bolivarià de Veneçuela.


Venezuela repudia la "infamia" del juez Velasco que relaciona a Chávez con ETA

Según el comunicado venezolano, el magistrado menciona a un supuesto ciudadano que habita en el país desde mayo de 1989, "como producto de los acuerdos entonces alcanzados por (los ex presidentes) Carlos Andrés Pérez y Felipe González", pero el gobierno sudamericano denuncia que en ningún momento se hace referencia al nombre de los autores de este acuerdo por el juez. La cancillería de Venezuela respondió el lunes a las acusaciones que hiciera el juez Velasco sobre supuestos vínculos entre el gobierno sudamericano y una alianza entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y ETA, definiéndolas como "inaceptables, tendenciosas e infundadas".
El Canciller de Venezuela, en comunicación con su par de España, recordó el tratado de 1989 "producto del cual el ciudadano en cuestión reside en Venezuela a petición del Estado español".

El Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano señaló a través de un comunicado, que tuvo conocimiento de un auto procesamiento que fue difundido por un juez español, en el cual se hacen "señalamientos inaceptables, de naturaleza y motivación política, sobre el gobierno venezolano".

La Audiencia Nacional española acusó este lunes al Gobierno que preside Hugo Chávez de colaborar en una supuesta alianza entre las FARC y la ETA, y aseguró que la unión habría motivado a las dos organizaciones a trabajar para intentar asesinar al presidente de colombiano, Álvaro Uribe.

El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, aseguró que "obran diligencias en este procedimiento que ponen de manifiesto la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entra las FARC y ETA".

La cancillería señaló que el juez "se toma la molestia de referirse reiteradamente y de manera irrespetuosa al Presidente de los venezolanos, Hugo Chávez, haciendo señalamientos tan tendenciosos como infundados acerca del gobierno bolivariano".

El comunicado explica además, que todos los cuestionamientos son producto de la utilización de archivos "contenidos en el computador supuestamente incautado a Raúl Reyes", el número dos de las FARC, asesinado durante la operación militar ilegal que realizó Colombia contra Ecuador el pasado 1 de marzo de 2008.

En la operación Fénix, denominada así por el Gobierno de Colombia tambi��n murieron más de 20 personas.

"Resulta también sorprendente que el juez resucite la desgastada farsa del computador, que ya ha pasado a formar parte del folklore político colombiano".

El Gobierno de Venezuela, repudia las acusaciones del juez español e insiste en el "profundo apego a los valores democráticos y humanistas que caracteriza al gobierno bolivariano de Venezuela".

El auto de procesamiento de la Audiencia Nacional provocó que el Gobierno español, que preside José Luis Rodríguez Zapatero, solicitara explicaciones a Venezuela, sobre la situación.

Comunicado envieda por el gobierno de Venezuela

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela tuvo conocimiento, por vía de prensa, del auto de procesamiento emitido por un juez español, en el cual se hacen señalamientos inaceptables, de naturaleza y motivación política, sobre el gobierno venezolano.

En el mencionado auto, se hace referencia a un ciudadano que reside en Venezuela desde el mes de mayo de 1989, como producto de los acuerdos entonces alcanzados por Carlos Andrés Pérez y Felipe González. Sorprende que en ningún momento se menciona el nombre de los autores de este acuerdo, mientras que el juez se toma la molestia de referirse reiteradamente y de manera irrespetuosa al Presidente de los venezolanos, Hugo Chávez, haciendo señalamientos tan tendenciosos como infundados acerca del gobierno bolivariano.

La totalidad de los cuestionamientos formulados por este juez, son producto de la utilización de archivos contenidos en el computador supuestamente incautado a Raúl Reyes, durante la operación militar que implicó el bombardeo ilegal del territorio ecuatoriano y durante la cual fueron masacradas decenas de personas. Resulta también sorprendente que el juez resucite la desgastada farsa del computador, que ya ha pasado a formar parte del folklore político colombiano.

El Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, en comunicación con el Canciller del Reino de España, recordó el acuerdo de 1989 producto del cual el ciudadano en cuestión reside en Venezuela a petición del Estado español, repudió los señalamientos infames de este juez español y reiteró el profundo apego a los valores democráticos y humanistas que caracteriza al gobierno bolivariano de Venezuela.Egipte: "Viu com un déu i ho pagaràs amb la salut"

La dieta dels sacerdots a l'antic Egipte tenia un alt contingut de "aliments escombraries", en particular, els greixos saturats que contribueixen a la formació de plaques de calci a les artèries, segons demostra un estudi realitzat per científics de la Universitat de Manchester, al Regne Unit. La seva conclusió es basa tant en els jeroglífics descoberts en els murs de temples com en l'anàlisi de les mòmies de sacerdots, que presenten aspecte inequívocs de danys arterials i malalties cardíaques.

Tres vegades al dia, els antics sacerdots egipcis complaïen als seus déus amb copioses ofrenes de carn de res, aus, pa, fruites, vegetals, pastissos, vi i cervesa. Després d'acabada la cerimònia, es portaven aquests menjars a casa per consumir-los.

La professora Rosalie David, principal responsable de l'estudi, considera que "el missatge no pot ser més evocador: viu com un déu i ho pagaràs amb la teva salut". També és una demostració que "les artèries bloquejades a causa de dietes riques no és una malaltia moderna sinó que el problema es remunta a les antigues civilitzacions".


La dieta de sacerdotes en antiguo Egipto incluía "comida basura"
La dieta de sacerdotes en antiguo Egipto tenía un alto contenido de "alimentos basura", en particular, las grasas saturadas que contribuyen a la formación de placas de calcio en las arterias, demuestra un estudio realizado por científicos de la Universidad de Manchester, en el Reino Unido.

Su conclusión se basa tanto en los jeroglíficos descubiertos en los muros de templos como en el análisis de las momias de sacerdotes, que presentan visos inequívocos de daños arteriales y enfermedades cardíacas.

Tres veces al día, los antiguos sacerdotes egipcios complacían a sus dioses con copiosas ofrendas de carne de res, aves, pan, frutas, vegetales, pasteles, vino y cerveza. Después de terminada la ceremonia, se llevaban estos manjares a casa creyendo tal vez que era un desperdicio tirarlos a la basura.

La profesora Rosalie David, principal responsable del estudio, considera que "el mensaje no puede ser más evocador: vive como un dios y lo pagarás con tu salud". También es una demostración de que "las arterias bloqueadas a causa de dietas ricas no es una enfermedad moderna sino que el problema se remonta a las antiguas civilizaciones".16 bilions de dòlars robats són als paradisos fiscals

"El misteri dels paradisos fiscals no està en aquells països sinó en el cor de les finances dels països industrialitzats". Així ho va exposar ahir el professor titular de Sociologia, Armando Fernández Steinke, un dels experts reunits per la UNED i l'Observatori de Responsabilitat Social Corporativa. El professor d'Economia Arcadi Oliveres va xifrar en 16 bilions de dòlars els diners "amagats" en paradisos fiscals i va citar un informe de la Universitat Pompeu Fabra que quantifica en 80.000 milions d'euros l'economia submergida a Espanya. Foto: Marta de la Cuesta, Alejandro González i Armando Fernández.

Mentre que la presidenta de la Comissió de Responsabilitat Social de la UNED, Marta de la Cuesta, va explicar que el negoci dels paradisos fiscals suposa que 250.000 milions d'euros escapen a la fiscalitat, Fernández Steinke va destacar la importància que es resolgui un "pacte "entre classes mitjanes i classes superiors per recaptar impostos, en comptes de deixar el finançament dels Estats als bons que, gairebé sempre, es fa a través de paradisos fiscals.

Per la seva banda, Alejandro González Bescansa, adjunt al Cap d'Àrea d'Investigació General de l'Agència Tributària (ONIF), va destacar que, durant 2009, s'han signat més de 300 acords d'intercanvi d'informació entre els països membres de l'OCDE perquè la pressió sobre ells, com a conseqüència de la crisi financera, és "molt fort".

Les jornades també contemplen la participació del fiscal David Martínez Madero, director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, i Juan Hernández Vigueras, membre del Consell Científic d'Attac i autor de la publicació "L'Europa opaca de les finances".


Los paraísos fiscales y la transparencia en la información empresarial

“El misterio de los paraísos fiscales no está en aquellos países sino en el corazón de las finanzas de los países industrializados”. Así lo expuso ayer el profesor titular de Sociología de la Universidad Complutense, Armando Fernández Steinko, uno de los expertos reunidos por la UNED y el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa en el edificio de Escuelas Pías (Barrio de Lavapiés, Madrid). El profesor de Economía en la Universidad Autónoma de Barcelona, Arcadi Oliveres, cifró en 16 billones de dólares el dinero “escondido” en paraísos fiscales y citó un informe de la Universidad Pompeu Fabra que cuantificó en 80.000 millones de euros la economía sumergida en España. Arcadi Oliveres y Armando Fernández son colaboradores en el programa de radio UNED, la mirada indiscreta.

Mientras que la presidenta de la Comisión de Responsabilidad Social de la UNED, Marta de la Cuesta, explicó que el negocio de los paraísos fiscales supone que 250.000 millones de euros escapan a la fiscalidad, Fernández Steinko destacó la importancia de que se resuelva un “pacto” entre clases medias y clases superiores para recaudar impuestos, en vez de dejar la financiación de los Estados a los bonos que, casi siempre, se hace a través de paraísos fiscales.

Por su parte, Alejandro González Bescansa, adjunto al Jefe de Área de Investigación General de la Agencia Tributaria (ONIF), destacó que, durante 2009, se han firmado más de 300 acuerdos de intercambio de información entre los países miembros de la OCDE porque la presión sobre ellos, como consecuencia de la crisis financiera, es “muy fuerte”.

Las jornadas también contemplan la participación del fiscal David Martínez Madero, director de la Oficina Antifrau de Catalunya, y Juan Hernández Vigueras, miembro del Consejo Científico de Attac y autor de la publicación “La Europa opaca de las finanzas”.Demanen marxa de veterans de les Waffen SS a Letònia

L'Organització radical de Letònia, Daugavas Vanagi, ha sol.licitat a l'Ajuntament de Riga una autorització per celebrar una marxa de veterans letons, membres de les Waffen SS (unitats d'élit de l'exèrcit nazi), el proper 16 de març. Per la seva banda, les organitzacions antifeixistes letones van demanar a l'alcalde de Riga, Nil Ushakov, rebutjar aquesta sol.licitud.
En anys anteriors, cada 16 de març, veterans letons de les Waffen SS han celebrat marxes il.legals pels carrers de Riga, desencadenant manifestacions tant de protestes com de suport per part de la societat letona.

En ocasió de la propera marxa dels veterans letons a Riga, han arribat periodistes d'agències europees i internacionals el que evidencia l'interès de la comunitat mundial per les desfilades nazis.

El 16 de març de 1943, la recent formada legió letona de les Waffen-SS combatre contra l'Exèrcit Roig a rodalies de Leningrad (actual Sant Petersburg). A partir de 1994, a Letònia aquest dia anualment s'organitzen marxes dels veterans de la legió letona de les Waffen-SS.

Fins 2001, el 16 de març es celebrava oficialment, a nivell d'Estat, però a iniciativa de la presidenta del país, Vaira Vike-Fraiberga, el 2001 va ser exclòs de la llista de les efemèrides oficials. El 2006 i 2009, les autoritats letones van prohibir les activitats del 16 de març però, un grup d'ex combatents de les Waffen SS i els seus partidaris, van organitzar marxes no permeses al centre de Riga.

El 2005, la marxa a Riga va desencadenar baralles al carrer i es va impedir una marxa de antifeixistes vestint roba dels presos de camps de concentració. El 2007, la marxa de veterans letons de la SS no es va prohibir, i també va desembocar en baralles de carrer.

El març de 2008, el president del país va declarar que no considerava com nazis als membres letons de les SS, molts dels quals van participar en les matances d'opositors, hebreus, eslaus, gitanos i altres "elements subversius", perpetrades a Letònia i Bielorússia.

Segons mitjans de premsa letons, en la marxa del 16 de març a Riga participen pocs ex combatents (10 ó 15 d'ells), i la majoria es reuneixen a Lestene, lloc on es troba un monument commemoratiu dedicat a la legió letona.


Organizaciones solicitan autorización para marcha de veteranos de la Waffen SS en Letonia
La Organización radical de Letonia Daugavas vanagi solicitó a la Ayuntamiento de Riga una autorización para celebrar una marcha de veteranos letones miembros de la Waffen SS (unidades de élite del ejército nazi), el próximo 16 de marzo, informó hoy prensa local. Por su parte, las organizaciones antifascistas letonas pidieron al alcalde de Riga, Nil Ushakov, rechazar dicha solicitud.

En años anteriores, cada 16 de marzo, veteranos letones de la Waffen SS han celebrado marchas ilegales por las calles de Riga desatando manifestaciones tanto de protestas y como de apoyo por parte la sociedad letona. En ocasión de la próxima marcha de los veteranos letones a Riga han llegado periodistas de agencias europeas e internacionales, lo que evidencia el interés de la comunidad mundial por los desfiles nazis.

El 16 de marzo de 1943, la recién formada legión letona de la Waffen-SS combatió contra el Ejército Rojo en las cercanías de Leningrado (actual San Petersburgo). A partir de 1994, en Letonia este día anualmente se organizan marchas de los veteranos de la legión letona de la Waffen-SS.

Hasta 2001, el 16 de marzo se celebraba oficialmente, a nivel de Estado, pero a iniciativa de la presidenta del país, Vaira Vike-Fraiberga, en 2001 fue excluido de la lista de las efemérides oficiales. En 2006 y 2009, las autoridades letonas prohibieron actividades del 16 de marzo, sin embargo, un grupo de ex combatientes de la Waffen SS y sus partidarios organizaron marchas no sancionadas en el centro de Riga.

En 2005, la marcha en Riga desató peleas callejeras y se impidió una marcha de antifascistas vistiendo ropa de los presos de campos de concentración. En 2007, la marcha de veteranos letones de la SS no se prohibió, y también desembocaron en riñas callejeras.

En marzo de 2008, el presidente del país declaró que no consideraba como nazis a los miembros letones de las SS, muchos de los cuales participaron en las matanzas de judíos y de otras etnias perpetradas en Letonia y Bielorrusia.

Según medios de prensa letones, en la marcha del 16 de marzo en Riga participan pocos ex combatientes (10 o 15 de ellos), y la mayoría se reúnen en Lestene, lugar donde se encuentra un monumento conmemorativo dedicado a la legión letona.Detingut Ejup Gànic a Heathrow, expresident bosnià durant la guerra

Ejup Gànic, membre de la presidència tripartita de Bòsnia amb base a Sarajevo durant la guerra entre 1992-95, va ser arrestat ahir a l'aeroport londinenc de Heathrow, arran d'una ordre de detenció serbia per violació de la Convenció de Ginebra, ha dit la policia. Ejup Gànic, de 63 anys, va ser detingut per la Unitat d'extradició de la policia de Londres sobre les 14,00 hores locals, precisà Scotland Yard en un comunicat. Gànic ha comparegut poc després davant un tribunal de Londres per una audiència tècnica, segons comunicat del Ministeri britànic d'Afers Exteriors.

Ejup Gànic va ser detingut "en nom de les autoritats sèrbies i després d'una ordre provisional d'extradició" per càrrecs de "conspiració per cometre assassinat, inclosos els soldats ferits", en violació de la Convenció de Ginebra" Scotland Yard.

Ejup Gànic va ser durant la guerra entre 1992 i 95 el membre musulmà de la Presidència tripartita de Bòsnia, que també va incloure un serbi i un croat. Ha estat detingut en virtut d'una ordre de detenció emesa al febrer de 2009 per la policia sèrbia, juntament amb altres 18 bosnians també sospitós de crims de guerra.


Ejup Ganic, membre de la présidence tripartite bosniaque basée à Sarajevo pendant la guerre intercommunautaire (1992-95), a été arrêté lundi à l'aéroport londonien de Heathrow suite à un mandat d'arrêt serbe pour violations de la convention de Genève, a annoncé la police.

Ejup Ganic, 63 ans, a été arrêté par l'unité des extraditions de la police londonienne à environ 14h00 locales (même heure GMT), a précisé Scotland Yard dans un communiqué. Il a comparu peu après devant un tribunal de Londres pour une audience technique, a précisé le ministère britannique des Affaires étrangères.

M. Ganic a été interpellé "pour le compte des autorités serbes et suite à un mandat provisoire d'extradition" concernant des accusations de "conspiration en vue de meurtres", notamment de soldats blessés, "en violation de la convention de Genève", a ajouté Scotland Yard.

Ejup Ganic était pendant la guerre intercommunautaire (1992-95) le membre musulman de la présidence tripartite bosniaque, qui comptait également un Serbe et un Croate. Il était sous le coup d'un mandat d'arrêt lancé en février 2009 par la police serbe, en même temps que 18 autres Bosniaques également soupçonnés de crimes de guerre.Els taliban causen 382 baixes i destrueixen 78 tancs

La Força Internacional d'Assistència a la Seguretat (ISAF), de l'OTAN, a la província meridional afganesa de Helmand està en retirada i va tenir 382 baixes mortals, segons fonts dels rebels. El portaveu Yousaf Ahmadi va precisar que els Estats Units i el Regne Unit tracten d'evacuar als seus militars assetjats en els mateixos avions que els van desembarcar el primer dia de l'ofensiva, el 13 de febrer, a la ciutat de Marjah, limítrof amb Pakistan. D'acord amb un part de guerra col.locat en el lloc Internet de l'Emirat Islàmic de l'Afganistan (nom adoptat pels Talibàn), els insurgents van destruir durant les dues setmanes 78 tancs de guerra i quatre vehicles blindats, i van ocasionar 382 baixes mortals a les forces de l'OTAN i 36 a les afganeses. Ahmadi va afirmar que els militars estrangers estan subjectes a un setge permanent on es troben estacionats i que cada vegada estan més desmoralitzats.

També, que les forces de la invasió no fan progressos alguns en el terreny, degut a les seves greus pèrdues en vides humanes i transports, i sembla que es retiren de diverses zones, com en Qari Sadi, cap a on van ser traslladades per via aèria.

Ahmadi va assegurar que l'enemic va ser involucrat en Marjah i el districte de Nad Ali en combats contemplats en el pla tàctic rebel i les seves pèrdues créixen amb el pas del temps, desmentint les proclamacions de victòria a la zona emeses per l'exèrcit afganès.


Fracasa ofensiva en Afganistán

Los taliban causan 382 bajas y destruyen 78 tanques
La Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF), de la OTAN, en la provincia sureña afgana de Helmand están en retirada y tuvieron 382 bajas mortales, según fuentes de los rebeldes. El portavoz Yousaf Ahmadi precisó que Estados Unidos y el Reino Unido tratan de evacuar a sus militares asediados en los mismos aviones que los desembarcaron el primer día de la ofensiva el 13 de febrero a la ciudad de Marjah, limítrofe con Paquistán.

De acuerdo con un parte de guerra colocado en el sitio Internet del Emirato Islámico de Afganistán (nombre adoptado por la insurgencia Talibán), los insurgentes destruyeron durante la dos semanas 78 tanques de guerra y otros cuatro vehículos blindados, y ocasionaron 382 bajas mortales a las fuerzas de la OTAN y 36 afganas. Ahmadi afirmó que los militares extranjeros están sujetos a un asedio permanente donde se encuentren estacionados y que cada vez están más desmoralizados.

También, que las fuerzas de la invasión no hacen progresos algunos en el terreno debido a sus graves pérdidas en vidas humanas y transportes, y parece que se retiran de varias zonas, como en Qari Sadi, hacia donde fueron trasladadas por vía aérea.

Ahmadi aseguró que el enemigo fue involucrado en Marjah y el distrito de Nad Ali en combates contemplados en el plan táctico rebelde y sus pérdidas crecieron con el paso del tiempo, y desmintió las proclamaciones de victoria en la zona emitidas por el ejército afgano.El "salvador" de la UD Gramanet a disposició judicial per estafa

Antonio Pastor, veritable nom de Tony Thompson, va passar ahir, dilluns, a disposició judicial després de passar prop de 65 hores al calabós dels Mossos d'Esquadra de Santa Coloma de Gramenet, acusat d'haver sostret el capital que invertia en la Grama a la seva exdona. La patètica història del suec Toni Thompson, l'home que va arribar a fer creure a la directiva de la UDA Gramenet que els seus problemes econòmics s'havien acabat, ha conclòs el seu últim capítol amb els seus ossos al calabós de la comissaria dels mossos d'esquadra a Santa Coloma.

Entre la tarda del dijous i el migdia del divendres a les dependències policials es van tramitar les denúncies de diverses persones, entre elles una ciutadanes sueca d'origen nigerià dona del tècnic Gustavson, una ciutadana anglesa Janet Elisabeth Kitchen, parella de Thompson, el jugador del primer equip Pedro García i el directiu de l'entitat Rafa Prisc.

L'operatiu policial es va posar en marxa principalment per la denúncia de la parella de Thompson. Ella seria, presumptament, la subministradora dels diners amb què Thompson va pagar a la Gramenet nòmines de jugadors, arbitratges, autocars i altres factures per un valor que el president del club s'estima en uns 200.000 euros. Evidentment, la denúncia per estafa d'aquesta dona seria la que va mobilitzar els mossos. La nit de dijous, la denunciant es va quedar desemparada a l'estació de Sants sense mitjans ni coneixement de l'idioma per desenvolupar-se a Barcelona. La directiva del club li va oferir ajuda i un allotjament.

Tirant dels diners de la seva dona, Thompson havia ordit un entramat l'objectiu final ningú coneix ni és fàcil endevinar. La Gramenet no ha estat estafada. És més, el club ha ingressat uns diners que li ha permès sobreviure 4 mesos més. "A l'octubre quan el va aparèixer estàvem en una situació crítica. Com portava diners no preguntem d'on sortia ", va declarar el president del club Vicent Ferrer en una roda de premsa en què l'entitat volia explicar la situació. En la mateixa, es va arribar a fer la suposició que l'ara detingut podria tornar amb diners dilluns que ve. Per al president, havia sortit de viatge cap a Londres per motius familiars. La realitat és que seguia a Barcelona on va ser detingut, menys de dues hores després.

Antonio Pastor, verdadero nombre de Tony Thompson, pasó ayer, lunes, a disposición judicial tras pasar cerca de 65 horas en el calabozo de los Mossos d’esquadra de Santa Coloma de Gramenet, acusado de haber sustraido el capital que invertía en la Grama a su exesposa.
La rocambolesca historia del sueco Toni Thompson, el hombre que llegó a hacer creer a la directiva de la UDA Gramenet que sus problemas económicos se habían acabado, ha concluido su ultimo capítulo con sus huesos en el calabozo de la comisaría de los mossos d’esquadra en Santa Coloma. Entre la tarde del jueves y el mediodía del viernes en las dependencias policiales se tramitaron las denuncias de diversas personas, entre ellas una ciudadanas sueca de origen nigeriano esposa del técnico Gustavson, una ciudadana inglesa Janet Elisabeth Kitchen, pareja de Thompson, el jugador del primer equipo Pedro García y el directivo de la entidad Rafa Prisco.

El operativo policial se puso en marcha principalmente por la denuncia de la pareja de Thompson. Ella sería, presuntamente, la suministradora del dinero con que Thompson pagó en la Gramenet nóminas de jugadores, arbitrajes, autocares y otras facturas por un valor que el presidente del club estima en unos 200.000 euros. Evidentemente, la denuncia por estafa de esta mujer sería la que movilizó a los mossos. La noche del jueves, la denunciante se quedó desamparada en la estación de Sants sin medios ni conocimiento del idioma para desenvolverse en Barcelona. La directiva del club le ofreció ayuda y un alojamiento.

Tirando del dinero de su mujer, Thompson había urdido un entramado cuyo objetivo final nadie conoce ni es fácil adivinar. La Gramenet no ha sido estafada. Es más, el club ha ingresado un dinero que le ha permitido sobrevivir 4 meses más. “En octubre cuando el apareció estábamos en una situación crítica. Como traía dinero no preguntamos de donde salía”, declaró el presidente del club Vicente Ferrer en una rueda de prensa en la que la entidad quería explicar la situación. En la misma, se llegó a hacer la suposición que el ahora detenido podría volver con dinero el próximo lunes. Para el presidente, había salido de viaje hacia Londres por motivos familiares. La realidad es que seguía en Barcelona donde fue detenido, menos de dos horas después.