dimecres, 17 de març de 2010

L'Àrtic s'escalfa... i el clima polític

"Inadmissibles" són per Medvédev els intents de nacions polars per restringir l'accés de Rússia a l'explotació de jaciments a l'Àrtic. Altres països polars ja "amplien la seva presència científica, econòmica i fins i tot militar a la zona de l'Àrtic", i "limiten l'accés de Rússia al desenvolupament de jaciments àrtics", el que és "òbviament inadmissible en el pla legal i injust des de l'òptica de l'història i la posició geogràfica" de Rússia, digué.

Segons algunes estimacions, l'Àrtic acumula un 25% de les reserves globals d'hidrocarburs. La regió adquireix especial importància per al món sencer perquè l'escalfament del clima hi és dues vegades més ràpid que en altres zones del planeta.

Medvédev va intervenir en una reunió del Consell nacional de seguretat dedicada a les amenaces derivades de l'escalfament global.

El mandatari rus va subratllar que el canvi climàtic, a més de les seves repercussions mediambientals, podria generar controvèrsies internacionals, relacionades amb la recerca i la producció de recursos energètics, l'ús de vies marítimes o l'escassetat d'aigua i aliments.

Les disputes sobre l'Àrtic es van accentuar en els últims tres anys, després que els batiscafs russos Mir van realitzar el 2007 una immersió sota el Pol Nord, van prendre mostres del sòl i de la fauna subaquàtica i van col.locar en el fons la bandera de Rússia. L'objectiu científic d'aquella expedició era trobar evidències que les serralades submarines Lomonósov i Mendeléiev són una extensió natural de la plataforma continental de Sibèria. Aquestes proves permetrien a Rússia reivindicar a l'ONU el dret a estendre la zona econòmica exclusiva a 350 milles de la costa.

Medvédev va demanar al Govern examinar per al juny proper la creació d'un sistema espacial de monitorització climàtic i meteorològic de l'Àrtic. A dia d'avui, Rússia es veu obligada a rebre aquesta informació d'altres països els satèl lits meteorològics són geoestacionaris, sobrevolen la línia de l'equador i no són aptes per al escaneig de zones septentrionals.

El proper mes d'abril, Moscou serà escenari de la conferència "L'Àrtic, territori del diàleg", en la que participaran investigadors, experts, diplomàtics, parlamentaris, empresaris i politòlegs de Rússia, Canadà, EUA, Dinamarca, Finlàndia, Islàndia , Noruega i Suècia, així com representants dels pobles aborígens de les Terres Àrtic. RIA Novosti actuarà com a agència operadora d'aquest fòrum organitzat per la Societat Geogràfica de Rússia.


Medvédev califica de inadmisible limitar el acceso de Rusia a yacimientos en el Ártico

El presidente ruso, Dmitri Medvédev, calificó hoy de "inadmisibles" los intentos de otras naciones polares por restringir el acceso de Rusia a la explotación de yacimientos en el Ártico.

Otros países polares ya procuran "ampliar su presencia científica, económica y hasta militar en la zona del Ártico" y "limitar el acceso de Rusia al desarrollo de yacimientos árticos", lo cual es "obviamente inadmisible en plano legal e injusto desde la óptica de la historia y la posición geográfica" de Rusia, subrayó Medvédev al intervenir en una reunión del Consejo nacional de seguridad dedicada a las amenazas derivadas del calentamiento global.

El mandatario ruso subrayó que el cambio climático, además de sus repercusiones medioambientales, podría generar controversias internacionales relacionadas con la búsqueda y la producción de recursos energéticos, el uso de vías marítimas o la escasez de agua y alimentos.

Según algunas estimaciones, el Ártico acumula un 25% de las reservas globales de hidrocarburos. La región adquiere especial importancia para el mundo entero porque el calentamiento del clima allí es dos veces más rápido que en otras zonas del planeta.

Las disputas acerca del Ártico se acentuaron en los últimos tres años, después de que los batiscafos rusos Mir realizaron en 2007 una inmersión bajo el Polo Norte, tomaron muestras del suelo y de la fauna subacuática y colocaron en el fondo la bandera de Rusia. El objetivo científico de aquella expedición era hallar evidencias de que las cordilleras submarinas Lomonósov y Mendeléyev son una extensión natural de la plataforma continental de Siberia. Estas pruebas permitirían a Rusia reivindicar en la ONU el derecho a extender la zona económica exclusiva a 350 millas de la costa.

Medvédev pidió al Gobierno examinar para junio próximo la creación de un sistema espacial de monitoreo climático y meteorológico del Ártico. A día de hoy, Rusia se ve obligada a recibir esta información de otros países cuyos satélites meteorológicos son geoestacionarios, sobrevuelan la línea del ecuador y no son aptos para el escaneo de zonas septentrionales.

El próximo mes de abril, Moscú será escenario de la conferencia "El Ártico, territorio del diálogo", en la que van a participar investigadores, expertos, diplomáticos, parlamentarios, empresarios y politólogos de Rusia, Canadá, EEUU, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, así como representantes de los pueblos aborígenes de las Tierras Árticas. RIA Novosti actuará como agencia operadora de este foro organizado por la Sociedad Geográfica de Rusia.


Xina creixerà 9,5% el 2010, segons el B.M.

L'economia xinesa creixerà un 9,5% el 2010, gràcies a un nou model de creixement caracteritzat per la reducció de l'inversió estatal, la recuperació d'exportacions i l'estabilitat del consum, ha pronosticat, avui dimecres, el Banc Mundial (BM). La seva darrera edició de l'"Actualització trimestral de Xina", és més elevada que l'estimació de novembre passat del BM, fixada en 8,7%, i que la meta del 8% avançada a l'Informe presentat el 5 de març pel primer ministre Wen Jiabao (foto).

"En 2010, el més probable és que la inversió del govern es desacceleri, les exportacions continuïn millorant gràcies a la recuperació de l'economia global i el consum es mantingui sòlid", va afirmar l'economista en cap del Banc Mundial a la Xina, Ardo Hansson.

Tot i la recessió mundial, l'economia de la Xina va créixer un 8,7% l'any passat i la tendència de creixement s'ha mantingut durant els primers mesos d'aquest any, indica l'informe, que subratlla que l'enorme inversió realitzada va jugar un paper clau en la recuperació econòmica l'any passat.

El document també assenyala que la inversió en el sector immobiliari ha adquirit una major importància en els darrers mesos, al temps que s'ha registrat un creixement continuat en la compra d'habitatges.

El Buró Nacional d'Estadístiques va precisar, el passat 11 de març, que l'inversió en béns arrels a nivell nacional va pujar el 31,1% interanual en els dos primers mesos d'aquest any fins a totalitzar 314.400 milions de iuans (46.052 milions de dòlars), la qual cosa reflecteix una alça de 30,1% respecte a la taxa registrada en el mateix període de l'any passat.

El BM va pronosticar que la inflació creixerà al llarg d'aquest any, però va matisar que no assoleix nivells elevats, donada l'excessiva capacitat global en l'oferta.

L'entitat espera que l'Índex de Preus al Consumidor (IPC) pujarà entre un 3,5 i un 4% a la Xina aquest any, en comparació amb el pronòstic anterior del 2,8% i la meta del 3% establerta per el govern xinès.

L'IPC del país asiàtic va pujar un 2,7% interanual al febrer, taxa superior al 1,5% de gener. Després de nou mesos de baixades consecutives, l'índex va invertir la tendència al novembre passat, quan va registrar una pujada del 0,6%.

El primer ministre Wen va assenyalar, en l'Informe sobre la Tasca del Govern, que la Xina continuarà aplicant una política monetària adequadament laxa, i una fiscal proactiva, ja que el país tracta de contrarestar els efectes persistents de la crisi creditícia internacional.

Wen també va destacar que la Xina necessita aconseguir un equilibri entre el manteniment d'un desenvolupament relativament ràpid i estable, l'ajust de l'estructura econòmica i la gestió de les expectatives d'inflació per evitar una possible "doble caiguda" aquest any.

El BM va predir que l'economia mundial creixerà un 2,7% aquest any després de contraures un 2,2% l'any passat, i va subratllar que el creixement de les economies emergents serà d'un 5,2%.


Economía china crecerá 9,5% en 2010, según Banco Mundial
La economía china crecería un 9,5 por ciento en 2010 gracias a un nuevo modelo de crecimiento caracterizado por la reducción de la inversión gubernamental, la recuperación de las exportaciones y la estabilidad del consumo, pronosticó hoy miércoles el Banco Mundial (BM).

La previsión, publicada en la última edición de "Actualización trimestral de China", es más elevada que la estimación de noviembre pasado del BM, que se situaba en el 8,7 por ciento, y la meta del 8 por ciento establecida en el Informe sobre la Labor del Gobierno, presentado el 5 de marzo por el primer ministro chino, Wen Jiabao.

"En 2010, lo más probable es que la inversión del gobierno se desacelere, las exportaciones continúen mejorando gracias a la recuperación de la economía global y el consumo se mantenga sólido", afirmó el economista jefe del Banco Mundial en China, Ardo Hansson.

A pesar de la recesión mundial, la economía de China creció un 8,7 por ciento el año pasado y la tendencia de crecimiento se ha mantenido durante los primeros meses de este año, indica el informe, que subraya que la enorme inversión realizada jugó un papel clave en la recuperación económica el año pasado.

El documento también señala que la inversión en el sector inmobiliario ha adquirido una mayor importancia en los últimos meses, al tiempo que se ha registrado un crecimiento continuado en la compra de viviendas.

El Buró Nacional de Estadísticas precisó el pasado 11 de marzo que la inversión en bienes raíces a nivel nacional subió el 31,1 por ciento interanual en los dos primeros meses de este año hasta totalizar 314.400 millones de yuanes (46.052 millones de dólares), lo que refleja un alza de 30,1 puntos porcentuales respecto a la tasa registrada en el mismo período del año pasado.

El BM pronosticó que la inflación crecerá a lo largo de este año, pero matizó que no alcanzará niveles elevados dada la excesiva capacidad global en la oferta.

La entidad espera que el Indice de Precios al Consumidor (IPC) subirá entre un 3,5 y un 4 por ciento en China este año, en comparación con el pronóstico anterior del 2,8 por ciento y la meta del 3 por ciento establecida por el gobierno chino.

El IPC del país asiático subió un 2,7 por ciento interanual en febrero, tasa superior al 1,5 por ciento de enero. Después de nueve meses de bajadas consecutivas, el índice invirtió la tendencia en noviembre pasado, cuando registró una subida del 0,6 por ciento.

El primer ministro Wen señaló en el Informe sobre la Labor del Gobierno que China continuará aplicando una política monetaria adecuadamente laxa y una fiscal proactiva, ya que el país trata de contrarrestar los efectos persistentes de la crisis crediticia internacional.

Wen también destacó que China necesita lograr un equilibrio entre el mantenimiento de un desarrollo relativamente rápido y estable, el ajuste de la estructura económica y la gestión de las expectativas de inflación para evitar una posible "doble caída" este año.

El BM predijo que la economía mundial crecerá un 2,7 por ciento este año tras contraerse un 2,2 por ciento el año pasado, y subrayó que el crecimiento de las economías emergentes será de un 5,2 por ciento.


La Dictadura financera contra els pobles

Vaga general a Grècia, referèndum a Islàndia, vagues sectorials arreu: La gent es nega a pagar la factura de la crisi. La dictadura financera és ara un puny de ferro per a les nacions mateixes. Aquests són els principals actors de les finances: Commerzbank, BNP Paribas, Goldman Sachs i d'altres, els creditors dels Estats que exigeixen ara als ciutadans de diferents països regular l'addició a la crisi. (L'Humanité).

Exemples molt concrets permeten entendre com hem arribat a aquesta situació explosiva, sent l'estancament tan total per tots aquells que tinguin intenció de romandre a les vies del sistema -entenen dins elrespecte a les normes del Pacte d'Estabilitat- que no conceben cap altre sortida que un enfrontament, com avui amb el poble grec. Els bancs francesos estan especialment ben situats entre els jugadors que aposten per les dificultats dels Estats. Són, per tant, un dels posseïdors del deute grec, més de 55 milions d'euros a finals de l'any passat, segons el Banc de Pagaments Internacionals (BPI).

La cursa cap als superplans d'austeritat, causats per l'endeutament dels països -Grècia, Portugal, Espanya, Itàlia o Irlanda no són de fet més que llocs d'avançada d'Europa-, manifesta l'entrada d'Europa en una nova fase de la crisi, que va començar amb la caiguda del 2007-2008, la d'una col.lisió entre els mercats financers i els pobles.

Una inversió lucrativa, pel fet que la taxa de la pissarra Helénica (molt superior des del principi que la de França) s'ha disparat amb l'especulació, passant avui a més de 6% (en el mercat, el rendiment de la inversió s'eleva amb el risc percebut adoptat pels "inversors").

I com els comerciants de Natixis, BNP Paribas i altres han pogut fer les seves operacions amb préstecs a si mateixos a una taxa ridícula (1%) del Banc Central Europeu (BCE), mesurem els guanys que han pogut fer amb sols la divergència de taxes. Sobre les espatlles dels contribuents grecs.

Una felicitat que mai no ve sola al regne dels especuladors, el valor dels famosos CDS (credit default swaps) -aquests títols són teòricament el paper d'una pòlissa d'assegurança per als prestataris sobirans-, va esclatar quan van prendre intensificació els rumors de la fallida de Grècia.

Així s'entén com el negoci dels grans operadors del mercat va ser una vegada més pròsper i tan ràpid el 2009. La seva preocupació és ara impedí que esclati la bombolla dels bons al seu torn -causada per un o més Estats fallit - i no els hi torni a la cara com les d'alt risc (subprime) en el seu moment. D'aquí el xantatge sobre els governs perquè els pobles absorbeixin, ells, el xoc del desinflat d'un globus financer que, lluny de desaparèixer el 2008, va ser traslladat al deute dels estats.

A la zona de l'euro, la seva tasca es veu facilitada per les mateixes normes de funcionament de la moneda única, totalment dedicades a la protecció de les rendes financeres. Entre els gegants de les finances que participen en aquest estrany joc, una menció especial atenció a Goldman Sachs.

L'estrella de les estrelles de Wall Street, efectivament, "aconsella" el 2001 al Govern grec perquè "maquillin" els seus comptes i puguin complir amb els criteris de Maastricht (màxim de 3% de dèficit), essencial per a l'entrada a la zona de l'euro. Avui en dia, les revelacions més sensacionals demostren que Goldman Sachs va ser també la font dels rumors que han desencadenat l'especulació...
Bruno Odent, L'Humanité.


Grèce, Portugal, Islande… Un choc frontal entre la finance et les peuples

Grève générale en Grèce, référendum islandais: les peuples refusent de payer la note de la crise. La dictature financière est désormais un talon de fer pour les nations elles-mêmes.

La précipitation vers des superplans d’austérité provoquée par le surendettement des États —la Grèce, le Portugal, l’Espagne, l’Italie ou l’Irlande ne figurant en fait qu’aux avant-postes européens— exprime l’entrée de l’Europe dans une nouvelle phase de la crise entamée avec le krach de 2007-2008, celle d’un choc frontal entre les marchés financiers et les peuples.

Ce sont les grands acteurs de la finance, les Kommerzbank, BNP Paribas ou autres Goldman Sachs, créanciers des États, qui exigent des citoyens des différents pays qu’ils règlent l’addition de la crise. Des exemples très concrets permettent de comprendre comment on en est arrivé à cette situation explosive, l’impasse étant si totale pour tous ceux qui entendent rester dans les rails du système — entendez dans le respect des normes du pacte de stabilité — qu’ils ne conçoivent plus d’autre issue que celle d’une épreuve de force comme aujourd’hui avec le peuple grec. Les banques françaises sont particulièrement bien placées parmi les acteurs qui ont parié sur les difficultés des États. Elles figurent ainsi parmi les plus grosses détentrices de titres de dette grecque — plus de 55 milliards d’euros à la fin de l’an dernier, selon la Banque des règlements internationaux (BRI).

Un placement très lucratif puisque le taux de l’ardoise hellène (bien supérieur dès le départ à celui de la France) a explosé avec la spéculation, passant aujourd’hui à plus de 6 % (sur les marchés, la rémunération du placement grimpe avec le risque présumé pris par les «investisseurs»).

Et comme les traders de Natixis, BNP Paribas et autres ont pu réaliser leurs opérations en empruntant eux-mêmes à un taux dérisoire (1%) auprès de la Banque centrale européenne (BCE), on mesure les gains qu’ils ont pu réaliser sur ce seul écart de taux. Sur le dos des contribuables grecs.

Comme un bonheur n’arrive jamais seul au royaume des agioteurs, la valeur des fameux CDS (credit defaut swaps) —ces titres qui jouent théoriquement le rôle d’une police d’assurance pour les États emprunteurs— a elle aussi explosé quand se sont intensifiées les rumeurs de faillite de la Grèce.

On comprend ainsi comment les affaires de ces grands acteurs des marchés sont redevenues si rapidement florissantes en 2009. Leur préoccupation, c’est désormais d’éviter que la bulle obligataire n’éclate à son tour — provoquée par une ou plusieurs faillite d’États — et ne leur revienne à la figure comme le fit, en son temps, celle des subprimes. D’ou leur chantage sur les gouvernements pour que les peuples absorbent, eux, le choc du dégonflement d’une enflure financière qui, loin de disparaître en 2008, a été transférée vers la dette des États.

Dans la zone euro, la tâche leur est facilitée par les règles mêmes de fonctionnement de la monnaie unique, entièrement dévouées à protéger les rentes financières. Parmi les géants de la finance impliqués dans ce drôle de jeu, une mention particulière est à attribuer à Goldman Sachs.

La star des stars de Wall Street a en effet «conseillé» en 2001 le gouvernement grec pour qu’il puisse «toiletter» ses comptes et satisfaire aux critères de Maastricht (3% maximum de déficit public), indispensables à l’entrée dans la zone euro. Aujourd’hui, plusieurs révélations retentissantes font apparaître que Goldman Sachs était aussi à l’origine des rumeurs qui ont déchaîné la spéculation…
Bruno Odent, L'Humanité.Trobada a Madrid: "¡Cuba no està sola!"


Lliçons d'Espanya a Cuba? Concentració de suport a la Revolució cubana demà Dijous, 18 març a les 20:30 h.,enfront de l'Ambaixada de Cuba, Paseo de la Habana 194, Madrid. Davant la nova campanya mediàtica i d'agressions contra Cuba i la seva Revolució "Cuba no està sola".

Organitzada per la Secretaria de Moviments Socials del PCE i recolzada per la Secretaria de Política Internacional del PCE, es convida als i les afiliades del PCE, ia totes i tots aquells que donem suport a la revolució cubana i al seu Govern, d'anar a l'Ambaixada de Cuba.

Tots i totes units/des davant del brutal atac que està patint el poble cubà i les seves institucions per part de la dreta i d'una mal anomenada "modernitat d'aquest país".


Concentración de apoyo a la Revolución cubana

Frente a la Embajada de Cuba , Paseo de La Habana 194, Madrid. Ante la nueva campaña mediática y de agresiones contra Cuba y su Revolución “Cuba no está sola”.

Organizada por la Secretaría de Movimientos Sociales del PCE y apoyada por la Secretaría de Política Internacional del PCE, se invita a los y las afiliadas del PCE, y a todas y todos aquellos que apoyamos la revolución cubana y a su Gobierno, a acudir a la Embajada de Cuba.

Todos y todas unidos/as frente al brutal ataque que está sufriendo el pueblo cubano y sus instituciones por parte de la derecha y de una mal llamada "modernidad de este país".Catalunya: 4ª vaga contra la Llei d'Educació


Els sindicats de mestres USTEC-STEs, CC OO, FETE-UGT i ASPEPC.SPS criden avui a fer vaga als mestres de primària, secundària i batxillerat de Catalunya contra la política del Departament d'Educació. És la quarta vaga convocada en dos anys i mig per les mateixes raons, segons explicà la portaveu d'USTEC, Rosa Cañadell: "Les reduccions de plantilla, la supressió de batxillerats, la manca de substitucions i la majoria d'opcions del conseller Maragall, com la LEC mateixa". Cañadell nega que la raó principal de la vaga sigui el calendari, del qual ha dit que "és el menor dels mals".

Segons Cañadell, la vaga tindrà un seguiment desigual, probablement inferior a les altres vegades, 'sobretot perquè molts centres de Girona, que han tancat per la nevada, necessiten obrir i fer classes'. De totes maneres, un 80% dels centres se'n ressentiran, creu, i un 50%-60% dels professors, especialment de Barcelona, la secundaran.

I prossegueix: 'No és acceptable que tanquin tretze batxillerats d'una sola línia, perquè és condemnar-ne els alumnes a la marginalitat.' I és que, entre les últimes mesures del departament, hi ha la supressió del batxillerat de tretze centres, alguns dels quals, segons Cañadell, 'són especials perquè tenen uns alumnes conflictius i fan molts esforços perquè no abandonin l'ensenyament'.

Cañadell, que demana 'un reenfocament clar de la política d'Educació', creu que el conseller 'vol millorar legítimament el sistema educatiu, però com si fos una gran empresa de fabricar caragols o tornavisos, que ha de fer beneficis, no com un servei públic que és.' Ara, els sindicats també s'oposen de ple al decret que donarà més autonomia a les direccions dels centres.

Per Maragall, la vaga no es justifica

El conseller d'Educació, Ernest Maragall, després de repetir que la vaga 'no era justificada', va instar les famílies a portar els fills a l'escola perquè 'en la majoria de casos hi haurà normalitat'. Com que la vaga no té gens de base laboral ni sindical, segons que creu, ahir en va augurar un seguiment molt baix.

En l'actual crisi econòmica 'no ens trobem en condicions d'interrompre el servei', va dir. I, en conseqüència, va demanar als sindicats que tinguessin en compte 'l'interès general' i que actuessin amb responsabilitat. També els va demanar que desconvoquessin la vaga (no han fet) i que reprenguessin el diàleg. Un diàleg, va dir, pel qual, el departament ha fet 'molts d'esforços, i per això demano de continuar parlant com hem fet fins ara', va recalcar, malgrat declarar-se 'molt decebut' per la convocatòria de la vaga.

Munar declara pel cas Maquillatge

L'ex-presidenta del Parlament de les Illes i del Consell, Maria Antònia Munar, ha acudit aquest matí a les 10 enmig d'una gran expectació a declarar davant el jutge. S'espera que expliqui la seva presumpta vinculació amb Vídeo U, una de les principals productores investigades dins el cas Maquillatge, i que respongui a les acusacions de Miquel Nadal. Munar va dimitir i va anunciar que deixava la política arran d'aquestes acusacions.

De la declaració d'avui en depèn el futur judicial de Munar, a la qual se li podrien imposar mesures cautelars, car Munar declara per primera vegada com a ciutadana i no com a aforada, després d'haver renunciat a la presidència del Parlament i a la seva acta de diputada.

És la tercera vegada que Munar és citada als jutjats per a declarar dins del cas Maquillatge, una peça separada del cas So n'Oms. En la primera, el passat 18 de desembre, no hi va acudir al·legant que per la seva condició d'aforada com a parlamentària la seva declaració havia de tenir lloc davant la sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de les Balears (TSJIB). A la segona, el 22 de gener, va fer acte de presència, però es va acollir al dret de no declarar en espera de que el cas no fos assumit per la màxima instància judicial de les Illes.

Buils i farrús, també als jutjats


L'ex-conseller de Turisme d'Unió Mallorquina (UM) Francesc Buils, l'empresari de la comunicació Jacint Farrús, i dos propietaris de l'empresa d'informàtica Minser, Gabriel Rivas i Juan Carlos Escuer, detinguts el passat dilluns en el marc de l'Operació Voltor, han arribat aquest matí també als jutjats per ser interrogats per la jutgessa que instrueix aquesta presumpta trama de corrupció ordida en l'actual legislatura, i que suma una vintena d'arrestats des que s'obrí el passat 3 de febrer, entre ells ex-alts càrrecs del govern i ex-dirigents d'UM.

Es van detenir els ex-directors generals del govern, Antoni Oliver i Joan Sastre, els ex-presidents d'UM Miquel Nadal i Miquel Àngel Flaquer, i diversos empresaris vinculats al partit presumptivament implicats en els fets que investiga aquest cas.

Tant Nadal, Flaquer, Sastre, Oliver com el comptable d'UM Álvaro Llompart van eludir ingressar a presó després de despositar fiances d'entre 75.000 i 100.000 euros.

ONU: Hondures viola els Drets Humans

Waly Bacre Ndiaye, Director del Consell de Drets Humans i la Divisió de Tractats de l'Oficina de l'Alt Comissionat per als Drets Humans, va dir que l'informe davant el Consell va ser el resultat d'una missió de l'Oficina a Hondures d'octubre 18 fins el 7 novembre de 2009. Basada en entrevistes amb víctimes i testimonis, la missió va poder documentar una sèrie de greus violacions dels drets humans, trobant un patró sistemàtic de violacions en relació amb les protestes contra el cop d'Estat.

La majoria dels abusos van ser facilitats per l'estat d'emergència i l'interpretació arbitrària de les disposicions legals pertinents. La majoria de violacions es van relacionar amb l'ús excessiu de la força per les forces de seguretat contra les persones que van participar, o eren sospitosos d'haver participat, en manifestacions contra el cop d'Estat. Hi va haver casos d'execucions extrajudicials, tortura i maltractaments, un nombre significatiu de casos de detenció arbitrària, així com casos de violació i altres formes de violència.

Debilitats estructurals que existien abans del cop d'Estat, com la legislació incompatible amb les normes de drets humans internacionals i les institucions no tenen la independència també va permetre a la comissió de violacions de drets humans, així com cert grau d'impunitat. Molts dels problemes detallats en l'informe continua sent, sobretot la manca de progressos en la persecució de violacions de drets humans i la no aplicació de mesures eficaces per protegir les víctimes i defensors de drets humans.

El Sr Ndiaye confia que la propera revisió d'Hondures en el marc de l'Examen Periódico Universal donaria el Govern i altres parts interessades l'oportunitat de fer una avaluació integral de la situació de drets humans per tal d'abordar els problemes estructurals. El Govern ha d'abordar els problemes rellevants i urgents mitjançant la promoció d'investigacions adequades, revisar la legislació nacional per garantir el seu compliment amb les normes internacionals, i garantir els drets de les víctimes a la veritat, justícia i reparació.

Declaració d'Hondures com a país interessat

Gracibel BU FIGUEROA (Hondures), parlant en qualitat de país interessat, va rspondre que el nou president d'Hondures havia assumit el càrrec el 27 de gener de 2010, obrint un nou capítol en la història d'Hondures.

"En el seu primer discurs, el President ha assumit un clar compromís per dur a terme les mesures necessàries per protegir i dignificar les persones, basada en un Estat de dret i orientats cap al benestar de tots els hondurenys.

Les majors aspiracions són establir un diàleg constructiu i obert, sobre la base de les llibertats fonamentals, la promoció i protecció dels drets de tots els ciutadans, així com la democràcia i l'estabilitat interna, entre altres, per activar l'estabilitat social i econòmica. Com a part del seu nou capítol, una Comissió de la Veritat també s'havia establert i contribuiria a la reconciliació nacional.

El nou govern està duent a terme mesures per enfortir l'Estat de Dret i econòmic i el benestar social, i el President no tolerarà actes que anaven contra els drets dels hondurenys. Com a Estat Membre de les Nacions Unides, Hondures seguirà treballant amb l'Organització de drets humans i amb tots els mecanismes i Estats per garantir la promoció i protecció dels drets humans a nivell mundial".


Presentation of Report of Office of High Commissioner for Human Rights on Honduras

WALY BACRE NDIAYE, Director of the Human Rights Council and Treaties Division of the Office of the High Commissioner for Human Rights, said the report before the Council was the outcome of an Office mission to Honduras from 18 October to 7 November 2009. Based on interviews with victims and witnesses, the mission was able to document a number of serious human rights violations, finding a pattern of systematic violations in relation to protests against the coup. Most of the abuses were facilitated by the state of emergency and the arbitrary interpretation of the relevant legal provisions. Most violations reported were related to excessive use of force by security forces against individuals who participated or were suspected of having taken part in demonstrations against the coup. There were instances of extrajudicial killings, torture and ill-treatment, a significant number of arbitrary detention cases, as well as cases of rape and other forms of violence.

Structural weaknesses which pre-existed the coup, such as legislation incompatible with international human rights standards and institutions lacking independence also allowed the perpetration of human rights violations as well as some degree of impunity. Many of the concerns detailed in the report remained, especially the absence of progress in the prosecution of human rights violations and the failure to implement effective measures to protect victims and human rights defenders. Mr. Ndiaye trusted that the upcoming review of Honduras under the Universal Periodic Review would give the Government and other stakeholders the opportunity to make an integral assessment of the human rights situation with a view to addressing structural problems. The Government should address relevant and urgent challenges by promoting adequate investigations, revising national legislation to ensure its compliance with international standards, and ensuring the rights of victims to truth, justice and reparation.

Statement by Honduras as Concerned Country

GRACIBEL BU FIGUEROA (Honduras), speaking as a concerned country, said the new President of Honduras had taken office on 27 January 2010, opening a new chapter in the history of Honduras. In his first speech, the President had made a clear commitment to undertake necessary measures to protect and dignify the people based on a State ruled by law and oriented towards the well-being of all Hondurans. The greatest aspirations were to establish a constructive and inclusive dialogue based on fundamental freedoms, the promotion and protection of the rights of all citizens, as well as democracy and internal stability, among others, to trigger social and economic stability. As part of its new chapter, a Truth Commission had also been established and would contribute to national reconciliation. The new government was undertaking steps to strengthen the rule of law and economic and social well-being, and the President would not tolerate acts that went against the rights of Hondurans. As a Member State of the United Nations, Honduras would continue working with the Organization’s human rights mechanisms and with all States to ensure the promotion and protection of human rights globally.L'home més petit del món mor als 21 anys

El xinès He Pingping, l'home més petit del món (foto amb el més alt), amb 74,6 centímetres d'alçada, va morir el cap de setmana a Roma als 21 anys d'edat, va informar l'oficina de Guinness. La setmana passada He Pingping participava en un programa de televisió a la capital italiana, quan de sobte va sentir dolors al pit, i va ser traslladat a l'hospital on va morir: "Per ser un home tan petit, ha tingut un impacte enorme sobre el món", va dir el redactor en cap del Llibre Guinness, Craig Glenday. Segons Glenday, He: "Tenia un somriure i una personalitat tan picardioses que un sentia gran debilitat per ell".

He Pingping, originari de la regió de Mongòlia Interior, al nord de la Xina, va ser reconegut oficialment com la persona més baixa del món per l'organització Guinness World Records el 2008.

El Llibre Guinness anunciar que procedirà a designar el nou creditor d'aquest títol segons el procediment establert.

L'octubre de 2009 el nepalès Khagendra Thapa Magar va declarar el seu desig de disputar el títol de l'home més baix del món, afirmant que mesura 56 centímetres.


El hombre más pequeño del mundo fallece con 21 años de edad
El chino He Pingping, el hombre más pequeño del mundo, con 74,6 centímetros de altura, falleció el pasado fin de semana en Roma a los 21 años de edad, informó la oficina de Guinness.

La semana pasada He Pingping participaba en un programa de televisión en la capital italiana, cuando de repente sintió dolores en el pecho, y fue trasladado al hospital donde falleció.

"Para ser un hombre tan pequeño, ha tenido un impacto enorme sobre el mundo", dijo el redactor jefe del Libro Guinness, Craig Glenday, citado ayer por la agencia France Presse.

Según Glenday, He "tenía una sonrisa y una personalidad tan pícaras que uno sentía gran debilidad por él".

He Pingping, originario de la región de Mongolia Interior, en el norte de China, fue reconocido oficialmente como la persona más baja del mundo por la organización Guinness World Records en 2008.

El Libro Guinness anunció que procederá a designar al nuevo acreedor de este título según el procedimiento establecido.

En octubre de 2009 el nepalí Khagendra Thapa Magar declaró su deseo de disputar el título del hombre más bajo del mundo, afirmando que mide 56 centímetros.Mitsubishi acomiada a Barcelona (Veneçuela)

El Ministeri del Treball (Mintrass), a través de la Inspectoria del Treball "Alberto Lovera" de Barcelona (Veneçuela), va emetre qualificacions d'acomiadament a cinc treballadors de MMC automotriu, després de fallar a favor de l'empresa dijous passat i declarar il.legal la paralització que, segons l'organisme, hauria estat provocada per una fracció de la massa laboral. Després de la decisió a favor de l'automotriu nipona, l'Inspectoria del Treball va avalar l'acomiadament de personal de diferents àrees que, segons sembla, va participar en la paralització de la planta, iniciada l'11/ 2. Ahir tampoc van reiniciar les operacions. Els manifestants afirmen que continuaran les accions.

Les butlletes de notificació, signades per l'inspector en cap, Jesús Aguana, tenen data del divendres 12 de març de 2010.

Els afectats són: Polo Lezama, operari de producció I, Jesús López, inspector control de qualitat I, José Rodulfo Marea, operari de manteniment; Jamir Perales, operari de producció I, i José Ygnacio Guaramata, operari de manteniment.

Aquesta mesura no va ser ben rebuda pels treballadors que, des de l'inici de la paralització d'activitats el passat 11 de febrer, s'han manifestat en contra de la ensambladora i han assegurat que el cessament d'activitats és responsabilitat dels gerents.

Per això, ahir al matí, es van situar a les portes de la MMC a Barcelona, per rebutjar els acomiadaments.

José Domínguez, portaveu, va assegurar que Lezama, López i Perales són delegats de prevenció, mentre que Guaramata i Marea treballen en manteniment. "Manteniment va ser l'única àrea que no es va paralitzar, de manera que aquests dos companys ni tan sols van participar en les mobilitzacions, així que no entenem per què es carrega contra ells".

Això és una mostra més que la Inspectoria està venuda, i no només en aquesta empresa, sinó en moltes altres privades en les que es busca acabar amb la direcció sindical".


Ministerio del Poder Popular para el Trabajo emitió cinco calificaciones de despidos en beneficio de la transnacional Mitsubishi Motors (MMC)

Luego del fallo a favor de la automotriz nipona, la Inspectoría del Trabajo avaló la desincorporación de personal de diferentes áreas que, al parecer, participó en la paralización de la planta iniciada el 11/2. Ayer tampoco reiniciaron las operaciones. Manifestantes afirman que continuarán las acciones

El Ministerio del Trabajo (Mintrass), a través de la Inspectoría del Trabajo "Alberto Lovera" de Barcelona, emitió calificaciones de despido a cinco trabajadores de MMC Automotriz, luego de fallar a favor de la empresa el pasado jueves y declarar ilegal la paralización que, según el organismo, habría sido provocada por una fracción de la masa laboral.

Las boletas de notificación, firmadas por el inspector en jefe, Jesús Aguana, tienen fecha del viernes 12 de marzo de 2010.

Los afectados son: Polo Lezama, operario de producción I; Jesús López, inspector control de calidad I; José Rodulfo Marea, operario de mantenimiento; Jamir Perales, operario de producción I; y José Ygnacio Guaramata, operario de mantenimiento.

Esta medida no fue bien recibida por los trabajadores que, desde el inicio de la paralización de actividades el pasado 11 de febrero, han manifestado en contra de la ensambladora y asegurado que el cese de actividades es responsabilidad de los gerentes.

Por esto, ayer en la mañana, se apostaron en los portones de la MMC en Barcelona, para rechazar los despidos.

José Domínguez, vocero, aseguró que Lezama, López y Perales son delegados de prevención, mientras que Guaramata y Marea laboran en mantenimiento. “Mantenimiento fue la única área que no se paralizó, por lo que estos dos compañeros ni siquiera participaron en las movilizaciones, así que no entendemos por qué se arremete contra ellos.

Esto es una muestra más de que la Inspectoría está vendida, y no sólo en esta empresa, sino en muchas otras privadas en las que se busca acabar con la dirigencia sindical”.L'obscura trama Aguirre-Díaz Ferrán

Seguros Mercurio, la companyia d'assegurances del Grupo Marsans -propietat del president de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, i Gonzalo Pascual-, va finançar una fundació del PP de Madrid abans d'arruïnar-se i ser dissolta per ordre del ministeri d'Economia. Díaz Ferrán va utilitzar aquesta empresa per donar 246.000 euros a Fundescam, una fundació que va pagar despeses electorals d'Esperanza Aguirre.

El factòtum de la gran patronal espanyola va donar 192.200 euros al PP de Madrid durant el 2003, l'any del tamayazo -l'escàndol que va impedir al PSOE fer-se amb el Govern autonòmic-, i uns altres 54.000 al març de 2004. Els 192.200 euros de 2003 es van lliurar en tres transferències a Fundescam, la desconeguda fundació sense gairebé activitat pública que depèn orgànicament del PP de Madrid i que va pagar a l'empresa Special Events, de Francisco Correa -el cap de la trama Gürtel-, part de les factures de les dues campanyes electorals d'Esperanza Aguirre d'aquell mateix any, segons informa Público.

Grècia: Noves protestes contra els mercats

Uns 3.000 empleats estatals i membres d'organitzacions d'esquerra han protestat avui al centre d'Atenes contra el dur programa d'estalvi del Govern socialista de Grècia. Els manifestants han marxat davant del Parlament i llançat consignes com "Primer vénen les persones, no els mercats". La manifestació ha transcorregut pacíficament.

A causa d'una vaga dels treballadors de la societat d'electricitat estatal (DEI), hi ha hagut interrupcions en el subministrament d'electricitat en algunes parts de Grècia al llarg del dia, al voltant d'una hora. Les zones afectades han sigut a prop de Grècia, el port de Tessalònica, al nord del país, i la Grècia continental.

Grècia té un deute de més de 300.000 milions d'euros (412.000 milions de dòlars). El dur programa d'estalvi dels socialistes preveu entre altres coses retallades en els sous dels funcionaris públics així com importants estalvis en l'àmbit social.


Unos 3.000 empleados estatales y miembros de organizaciones de izquierda protestaron hoy en el centro de Atenas contra el duro programa de ahorro del Gobierno socialista de Grecia. Los manifestantes marcharon delante del Parlamento y lanzaron consignas como "Primero vienen las personas, no los mercados". Según informó la radio, la manifestación transcurrió pacíficamente.

Debido a una huelga de los trabajadores de la sociedad de electricidad estatal (DEI), hubo interrupciones en el suministro de electricidad en algunas partes de Grecia a lo largo del día, de alrededor de una hora. Las zonas afectadas fueron los alrededores de Grecia, el puerto de Tesalónica, en el norte del país, y la Grecia continental.

Grecia tiene una deuda de más de 300.000 millones de euros (412.000 millones de dólares). El duro programa de ahorro de los socialistas prevé entre otras cosas recortes en los sueldos de los funcionarios públicos así como importantes ahorros en el ámbito social.Xina: "Google té llibertat per anar-se o romandre"

"La companyia Google té plena llibertat per decidir si abandona el mercat de la Xina o roman en ell", va dir a Beijing Li Yizhong, ministre d'Indústria i Tecnologia Informàtica. Li va fer aquestes declaracions en respondre a una pregunta sobre el pla de Google de retirar-se de la Xina, en una conferència de premsa celebrada en el marc de la sessió anual en curs de l'Assemblea Popular Nacional, el màxim òrgan legislatiu del país.


Google, el gran cercador d'Internet del món, va declarar el passat mes de gener que estava considerant abandonar el mercat xinès a causa dels requisits de censura i als ciberatacs informàtics.

Dimecres passat, la vicepresidenta de la companyia, Nicole Wong, va afirmar que la seva empresa es manté ferma en la decisió de "deixar de censurar els resultats de cerca a la Xina", després d'un llarg període de silenci.

Google "està preparat" per retirar-se de la Xina si aquesta és l'única opció, va sostenir Wong en una audiència celebrada el passat dimecres al Congrés nord-americà, en la qual va demanar que s'exerceixi una major pressió sobre els països que censuren el contingut d'Internet.

Per la seva banda, Li va respondre que "Si Google decideix quedar-se a la Xina li donarem la benvinguda, ja que això contribuiria al desenvolupament del sector informàtic del país." L'empresa també és benvinguda a expandir el seu negoci i la seva quota de mercat a la Xina, va afegir.

"Si decideix sortir del mercat, seguirem els processos pertinents", va subratllar el ministre, que va afegir que el possible abandonament de Google no afectarà molt al mercat d'Internet de la Xina, al contrari, el mercat seguirà el camí del seu ràpid desenvolupament.

Google va entrar al mercat xinès el 2007 i en poc més de tres anys s'ha fet amb més del 30 per cent del mercat del país asiàtic, segons Li.

"Esperem que Google compleixi amb les lleis i regulacions de la Xina. És irresponsable i desagradable que Google insisteixi a fer coses en contra de les lleis i regulacions nacionals i en aquest cas, haurà d'assumir les conseqüències", va advertir el funcionari.

Li va afirmar que Internet a la Xina gaudeix d'un entorn obert i està administrat conforme a les lleis del país. "Gestionar Internet no és una cosa que només es dugui a terme a la Xina, tots els països ho fan d'acord amb les seves pròpies lleis", va destacar.


La compañía Google tiene plena libertad para decidir si abandona el mercado de China o permanece en él, dijo hoy viernes en Beijing Li Yizhong, ministro de Industria y Tecnología Informática.

Li hizo estas declaraciones al responder a una pregunta sobre el plan de Google de retirarse de China, en una conferencia de prensa celebrada en el marco de la sesión anual en curso de la Asamblea Popular Nacional, el máximo órgano legislativo del país.

Google, el mayor buscador de Internet del mundo, declaró el pasado mes de enero que estaba considerando abandonar el mercado chino debido a los requisitos de censura y a los ciberataques informáticos.

El pasado miércoles, la vicepresidenta de la compañía, Nicole Wong, afirmó que su empresa se mantiene firme en la decisión de "dejar de censurar los resultados de búsqueda en China", después de un largo periodo de silencio.

Google "está preparado" para retirarse de China si esa es la única opción, sostuvo Wong en una audiencia celebrada el pasado miércoles en el Congreso estadounidense, en la que pidió que se ejerza una mayor presión sobre los países que censuren el contenido de Internet.

Por su parte, Li respondió que " Si Google decide quedarse en China le daremos la bienvenida, ya que esto contribuiría al desarrollo del sector informático del país." La empresa también es bienvenida a expandir su negocio y su cuota de mercado en China, agregó.

"Si decide salir del mercado, seguiremos los procesos pertinentes", subrayó el ministro, quien agregó que el posible abandono de Google no afectará mucho al mercado de Internet de China, al contrario, el mercado seguirá el camino de su rápido desarrollo.

Google entró en el mercado chino en 2007 y en poco más de tres años se ha hecho con más del 30 por ciento del mercado del país asiático, según Li.

"Esperamos que Google cumpla con las leyes y regulaciones de China. Es irresponsable y desagradable que Google insista en hacer cosas en contra de las leyes y regulaciones nacionales y en tal caso, deberá asumir las consecuencias", advirtió el funcionario.

Li afirmó que Internet en China goza de un entorno abierto y está administrado conforme a las leyes del país. "Administrar Internet no es un algo que sólo se lleve a cabo en China, todos los países lo hacen de acuerdo con sus propias leyes", destacó."Obama està jugant amb foc amb Xina"

La pressió del president dels Estats Units, Barack Obama, sobre la Xina pel tipus de canvi de la seva moneda és una manifestació de la hipocresia de l'Occident i no funcionarà, diu Liam Halligen, economista britànic, al Sunday Telegraph: "El president està jugant amb foc ... Obama realment ha de anar amb compte. De la mateixa manera, EUA està en risc de provocar el que podria ser una guerra comercial sense quarter... La realitat és que la política d'EUA, la seva pràctica de molt temps de permetre que la seva moneda es depreciï per disminuir el valor dels seus deutes externs, constitueix la major manipulació de la moneda a la història de la humanitat".

Halligen, economista en cap de la firma londinenca Prosperity Capital Management, va pronosticar que la Xina no cedirà a la pressió nord-americana sobre l'assumpte: "Beijing finalment permetrà que el iuan augmenti, però en el seu moment i per enfrontar la inflació i no per la pressió nord-americana".

La inflació xinesa és de 2,7%, a prop de la meta oficial de control de 3%, va indicar.

Halligan argumenta que el iuan xinès potser no estigui subvaluat, com perceben molts polítics occidentals.

Encara que les exportacions xineses van augmentar en 46% en els dos primers mesos de 2010, l'augment té una base molt baixa, sent febrer de 2009 l'epicentre de la tempesta de crèdits hipotecaris d'alt risc provocada pels Estats Units, afirmà.

També va destacar el fet que el superàvit comercial de la Xina caigué un 51% en el mateix període. Això significa que l'augment de les exportacions xineses va ser superat per un augment en les importacions.

"Això suggereix difícilment que el iuan, com afirma (el secretari nord-americà del Tresor Tim) Geithner, sigui massa baix", va dir Halligen.

Geithner va dir al gener que Obama creu que la Xina està manipulant la seva moneda.

Sobre la crida recent d'Obama perquè la Xina adopti un "tipus de canvi més orientat al mercat", Halligen va dir que Washington en realitat és el més gran manipulador monetari del món.

"La realitat és que la política de 'dòlar feble' dels Estats Units, la seva pràctica de molt temps de permetre que la seva moneda es depreciï per disminuir el valor dels seus deutes externs, constitueix la major manipulació de la moneda a la història de la humanitat".

Halligan també va indicar que Washington, durant anys, ha "parat vergonyosament" diverses sentències de l'Organització Mundial de Comerç que mostraven que els Estats Units estan violant les normes de comerç mundials.

"EUA necessita actuar més intel.ligentment i posar en ordre la seva pròpia casa econòmica. En canvi, Obama ha decidit criticar la Xina en un intent desesperat per aplacar a un electorat nord-americà cada vegada més atent a les falles del seu president", va dir Halligen.

L'economista va dir que el joc dels polítics occidentals de culpar els mercats emergents dels desequilibris mundials actuals reflecteix la seva hipocresia i manca de caràcter.

"Sempre és més fàcil culpar a algú més que reconeixe les falles pròpies... La resposta del món occidental, a aquesta 'crisi creditícia' autogenerada, ha evidenciat la hipocresia dels anomenats líders, la seva negativa a enfrontar la realitat i, sobretot, la seva falta de caràcter", va dir.

"La implicació (de les declaracions dels polítics occidentals) és que la crisi dels crèdits hipotecaris d'alt risc i la recessió occidental més profunda en generacions, no van ser culpa nostra. No van estar relacionades en absolut amb el frau financer generalitzat, amb la miopia política i amb la regulació laxa", va dir amb sarcasme Halligen.


La presión del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, sobre China por el tipo de cambio de su moneda es una manifestación de la hipocresía del Occidente y no funcionará, dijo un economista británico.

"El presidente está jugando con fuego... Obama realmente debe andar con cuidado. De igual modo, Estados Unidos está en riesgo de provocar lo que podría ser una guerra comercial sin cuartel", dijo Liam Halligan en un artículo publicado esta semana en el Sunday Telegraph.

Halligan, economista en jefe de la firma londinense Prosperity Capital Management, pronosticó que China no cederá a la presión estadounidense sobre el asunto.

"Beijing finalmente permitirá que el yuan aumente, pero en su propio momento y para enfrentar la inflación y no por la presión estadounidense".

La inflación china es de 2,7%, cerca de la meta oficial de control de 3%, indicó.

Halligan argumentó que el yuan chino quizás no esté subvaluado, como perciben muchos políticos occidentales.

Aunque las exportaciones chinas aumentaron en 46 por ciento en los dos primeros meses de 2010, el aumento tiene una base muy baja, siendo febrero de 2009 el epicentro de la tormentan de créditos hipotecarios de alto riesgo provocada por Estados Unidos, afirmó.

También destacó el hecho de que el superávit comercial de China cayó en 51% en el mismo periodo. Eso significa que el aumento de las exportaciones chinas fue superado por un aumento en las importaciones.

"Esto sugiere difícilmente que el yuan, como afirma (el secretario estadounidense del Tesoro Tim) Geithner, esté 'demasiado bajo'", dijo Halligan.

Geithner dijo en enero que Obama cree que China está manipulando su moneda.

Sobre el llamado reciente de Obama para que China adopte un "tipo de cambio más orientado al mercado", Halligan dijo que Washington en realidad es el mayor manipulador monetario del mundo.

"La realidad es que la política de 'dólar débil' de Estados Unidos, su práctica de mucho tiempo de permitir que su moneda se deprecie para disminuir el valor de sus deudas externas, constituye la mayor manipulación de la moneda en la historia de la humanidad".

Halligan también indicó que Washington durante años ha "parado vergonzosamente" varios fallos de la Organización Mundial de Comercio que mostraban que Estados Unidos está violando las normas de comercio mundiales.

"Estados Unidos necesita actuar más inteligentemente y poner en orden su propia casa económica. En cambio, Obama ha decidido criticar a China en un intento desesperado por aplacar a un electorado estadounidense cada vez más atento a las fallas de su presidente", dijo Halligan.

El economista dijo que el juego de los políticos occidentales de culpar a los mercados emergentes de los desequilibrios mundiales actuales refleja su hipocresía y falta de carácter.

"Siempre es más fácil culpar a alguien más de las fallas propias... La respuesta del mundo occidental a esta 'crisis crediticia' autogenerada ha evidenciado la hipocresía de los llamados líderes, su negativa a enfrentar la realidad y, sobre todo, su falta de carácter", dijo.

"La implicación (de las declaraciones de los políticos occidentales) es que la crisis de los créditos hipotecarios de alto riesgo y la recesión occidental más profunda en generaciones, no fueron culpa nuestra. No estuvieron relacionadas en absoluto con el fraude financiero generalizado, con la miopía política y con la regulación laxa", dijo con sarcasmo Halligan.Miralles: La Generalitat al Consell d´Endesa

El coordinador d´EUiA i diputat al Parlament de Catalunya, Jordi Miralles, ha analitzat avui les conseqüències de la nevada a Catalunya que encara pateix molta població de les comarques gironines. Miralles ha qualificat la situació “d´incomprensible” i ha citat el precedent de la nevada de 2002 i l´apagada elèctrica de l´estiu de 2007: “Que ja van posar de manifest la debilitat i la manca de manteniment de la xarxa elèctrica”. Jordi Miralles ha defensat el control públic sobre les elèctriques, com a subministradores d´un servei bàsic, i ha carregat al mateix temps contra la política de l´empresa Endesa, afirmant: “Privatització, menys inversions i menys personal és igual a un nou caos elèctric”.

En aquesta línia, Miralles ha aportat dades concretes dels grans beneficis obtinguts per Endesa en els darrers temps i de les retallades en les inversions previstes:

• Endesa va obtenir l´any 2008 uns beneficis de 7.169 milions d´euros.

• El Pla estratègic d´Inversions d´Endesa 2008-2012, després de la compra per ENEL, s´ha reduït un 45%.

• El resultat net d´explotació ha crescut en 7.228 milions d´euros, un 5% respecte 2008. Tot i així, la inversió en distribució ha disminuït un 20% el 2009.

El rebut de la llum s´ha encarit el triple que l´IPC el últims 4 anys.

• Les tasques d´enginyeria, construcció i manteniment d´Endesa s´han externalitzat en la seva totalitat. El servei d´averies ho està en un 60%.

• El Consell d´Administració de desembre passat va acordar reduir la plantilla a Catalunya en un 40% pel que fa al servei de distribució.

• La retallada de costos també ha comportat deficiències en el material tècnic i a la inexistència de magatzem de subministres, i per tant de ´stocks´ de reserva.

Les propostes d´EUiA. Davant d´aquesta situació, el coordinador general d´EUiA ha proposat:

1.- La participació de la Generalitat al Consell d´Administració d´Endesa, donat que subministra un servei bàsic i “per poder garantir un control efectiu i eficaç de la gestió”.

2.- Control de les obligacions de l´empresa.

3.- Seguiment de les inversions compromeses.

4.- Exigir les plantilles necessàries per a garantir la qualitat d´aquest servei bàsic.

5.- Incrementar les Inspeccions de Treball, donat que s´estan subcontractant serveis a un preu més baix i aquestes empreses han presentat ERO i acomiadat treballadors.

6.- Exigir les indemnitzacions de les elèctriques per a persones, administracions i empreses, en funció del dany que han generat. Miralles també creu necessari que els catalans i catalanes coneguin, després de l´aprovació de La Llei de subministrament elèctric: “Si les elèctriques han pagat les multes imposades el 2007, si compleixen els compromisos d´inversió i l´estat del conveni que va signar Endesa i la Generalitat -l´octubre de 2008- pel període 2009-2012, pel que fa a xifres, criteris, terminis i compliments”.