divendres, 19 de març de 2010

El FNRP denuncia ingerència dels EUA

L'ambaixador dels Estats Units a Hondures, Hugo Llorens, està "intervenint en els assumptes interns del país", va denunciar aquest dijous el Front Nacional de Resistència Popular (FNRP), i va afegir que el diplomàtic vol dividir el moviment: "Ja estem veient l'ambaixador dels Estats Units dirigint ministres, militars i al mateix president, i intervenint en els afers interns del país", va assegurar Carlos Reyes, un dels coordinadors del Front (Foto).

El dirigent sindical va revelar que s'han incrementat les persecucions i les campanyes per debilitar el Front, des de que l'organització es va declarar com una instància política per lluitar per una Assemblea Constituent.

Per la seva banda, l'editorial del diari El Libertador, d'Hondures, va assenyalar que, tal com John Negroponte als anys 80, Llorens governa des de l'avinguda La Paz (on es troba l'ambaixada), fa política, pren decisions, ordena i conspira.

El diari fa referència a les reunions sostingudes entre el diplomàtic amb els membres del Partit Liberal i amb altres organitzacions amb l'objectiu de dividir al Front: "El Front pateix aquests dies els atacs del procònsol. L'estratègia és repetida: divideix i regnaràs", assegura el rotatiu.

El FNRP va assenyalar en dies recents, a través d'un comunicat, que els Estats Units, mitjançant el seu ambaixador a Tegucigalpa, tracta de legitimar el Govern del successor del règim de facto de Porfirio Lobo. El Front assegura que el país nord-americà utilitza un fals diàleg nacional, per intentar legalitzar al règim, rebutjat per la majoria de la població.

"Llorens es troba fent un treball de divisió al país; va pretendre dividir la resistència, però no li ha sortit bé la seva feina bruta", va denunciar el coordinador nacional del Front, Joan Barahona.

El passat 14 de març, a través d'un manifest, la Resistència d'Hondures va indicar que continuen en la lluita: "Contra els colpistes i els seus aliats nacionals i internacionals, per tant no reconeixem el govern fraudulent de Porfirio Lobo".

Així mateix, en el text van assegurar que no renunciaran a la creació de l'Assemblea Nacional Constituent Popular i Democràtica "on es reconeguin i integrin la diversitat de pensaments i de lluites del poble d'Hondures".

El Front ha reiterat el seu desconeixement al govern de Lobo i el seu propòsit de convocar una consulta popular, per instal.lar una Assemblea Nacional Constituent el 28 de juny, quan es complirà el primer any del cop d'Estat militar, del que va assumir la presidència de facto Roberto Micheletti.


Resistencia hondureña denuncia injerencia de Estados Unidos

El embajador de Estados Unidos en Honduras, Hugo Llorens, está "interviniendo en los asuntos internos del país", denunció este jueves el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), y agregó que el diplomático quiere dividir el movimiento.

"Ya estamos viendo al embajador de Estados Unidos dirigiendo a ministros, militares y al mismo presidente, e interviniendo en los asuntos internos del país", aseguró Carlos H. Reyes, uno de los coordinadores del Frente.

El dirigente sindical reveló que se han incrementado las persecuciones y las campañas para debilitar el Frente, desde que la organización se declaró como una instancia política para luchar por una Asamblea Constituyente.

Por su parte, el editorial del diario El Libertador, de Honduras, señaló que tal y como John Negroponte, en los años 80, Llorens gobierna desde la avenida La Paz (donde se ubica la embajada), hace política, toma decisiones, ordena y conspira.

El periódico hace referencia a las reuniones sostenidas entre el diplomático con los miembros del Partido Liberal y con otras organizaciones con el objetivo de dividir al Frente.

"El Frente sufre estos días los ataques del procónsul. La estrategia es repetida: divide y reinarás", asegura el rotativo.

El FNRP señaló en días recientes, a través de un comunicado, que Estados Unidos, mediante su embajador en Tegucigalpa, trata de legitimar al Gobierno del sucesor del régimen de facto de Porfirio Lobo.

El Frente asegura que el país norteamericano utiliza un falso diálogo nacional, para intentar legalizar al régimen, rechazado por la mayoría de la población.

"Llorens se encuentra haciendo un trabajo de división en el país, pretendió dividir a la resistencia, pero no le ha salido bien su trabajo sucio", denunció el coordinador nacional del Frente, Juan Barahona.

El pasado 14 de marzo a través de un manifiesto, la Resistencia de Honduras indicó que continúan en la lucha "contra los golpistas y sus aliados nacionales e internacionales, por lo tanto no reconocemos el gobierno fraudulento de Porfirio Lobo".

Asimismo, en el texto aseguraron que no renunciarán a la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente Popular y Democrática "en donde se reconozca e integre la diversidad de pensamientos y de luchas del pueblo de Honduras".

El Frente ha reiterado su desconocimiento al gobierno de Lobo y su propósito de convocar una consulta popular para instalar una Asamblea Nacional Constituyente el 28 de junio, cuando se cumple el primer año del golpe de Estado militar, tras el que asumió la presidencia de facto Roberto Micheletti.Veneçuela demanarà als EUA extraditar Pérez

El Tribunal Suprem de Justícia (TSJ) de Veneçuela va aprovar aquest dijous la sol·licitud d'extradició, des dels EUA, de l'ex president veneçolà Carlos Andrés Pérez, com va requerir, a començaments de mes, la Fiscalia General. La Sala de Cassació Penal del tribunal va declarar: "Procedent la sol·licitud d'extradició" de Pérez, després que la fiscal general veneçolana, Luisa Ortega Díaz, la sol.licités l'1 de març.

Pérez és sol·licitat per la seva responsabilitat respecte a les morts registrades durant els successos esdevinguts els dies 27 i 28 de febrer i l'1 i 2 de març de 1989, coneguts com "El Caracazo".

La Fiscalia General veneçolana acusa l'ex mandatari per "la presumpta comissió" del delicte de "homicidi intencional qualificat" pels successos de la violenta revolta social que va esclatar a Caracas, la capital veneçolana, i els seus voltants.

Ortega Díaz, va informar el passat 1 de març que la sol.licitud havia estat presentada davant el Tribunal 32 de Control de Caracas, que la va enviar al Suprem perquè aquest, en un termini de 30 dies, decidir si procedia o no la petició.

Ara, el TSJ "haurà de passar tots els documents a l'Executiu" veneçolà per tal que aquest processi la comanda davant el Govern dels Estats Units, país on resideix l'ex mandatari, va explicar el director general d'Actuació del Ministeri Públic, Alejandro Castillo.

El funcionari va indicar que des de l'any 2005 hi ha una ordre privativa de llibertat contra Pérez pel delicte de "homicidi intencional qualificat", que està penat amb entre 15 i 20 anys de presó. No obstant això, en cas que el país nord-americà respongui a la comanda veneçolà i sigui trobat culpable, l'ex governant només podrà ser castigat amb arrest domiciliari de fins a quatre anys per la seva avançada edat.

El 27 de febrer de 1989, el poble de Veneçuela es va alçar contra el Govern de Pérez, per l'aplicació de mesures econòmiques neoliberals sota l'assessorament del Fons Monetari Internacional (FMI), acció que va ser brutalment reprimida per les forces militars i policials deixant, segons xifres oficials, més de 300 morts, encara que testimonis, investigadors i organitzacions de drets humans assenyalen que els morts són més de mil.

Moltes de les víctimes van ser sepultades en fosses comunes, específicament en el sector de la Pesta, ubicat al Cementiri General del Sud a Caracas. Recentment, les autoritats veneçolanes van iniciar el procés d'exhumació de cadàvers per identificar les restes de les víctimes.
La sentència va ser signada pel magistrat Eladio Aponte.


Tribunal venezolano aprobó solicitud de extradición de ex presidente desde EE.UU.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela aprobó este jueves la solicitud de extradición, desde Estados Unidos, del ex presidente venezolano, Carlos Andrés Pérez, como lo requirió a comienzos de mes la Fiscalía General de esa nación suramericana.

La Sala de Casación Penal del máximo tribunal declaró "procedente la solicitud de extradición" de Pérez, después que la Fiscal General venezolana, Luisa Ortega Díaz, la solicitara el pasado 1 de marzo. La sentencia fue firmada por el magistrado Eladio Aponte.

Pérez es solicitado por su responsabilidad respecto a las muertes registradas durante los sucesos acaecidos los días 27 y 28 de febrero y 1 y 2 de marzo de 1989, conocidos como "El Caracazo".

La Fiscalía General venezolana acusa al ex mandatario por "la presunta comisión" del delito de "homicidio intencional calificado" por los sucesos de la violenta revuelta social que estalló en Caracas, la capital venezolana, y sus alrededores.

Ortega Díaz, informó el pasado 1 de marzo que la solicitud había sido presentada ante el Tribunal 32 de Control de Caracas, que la envió al Supremo para que éste, en un plazo de 30 días, decidaiera si procedía o no la petición.

Ahora, el TSJ "deberá pasar todos los documentos al Ejecutivo" venezolano para que éste procese el pedido ante el Gobierno de Estados Unidos, país donde reside el ex mandatario, explicó el director general de Actuación del Ministerio Público, Alejandro Castillo.

El funcionario indicó que desde el año 2005 existe una orden de privativa de libertad contra Pérez por el delito de "homicidio intencional calificado", que está penado con entre 15 y 20 años de prisión.

Sin embargo, en caso de que el país norteamericano responda al pedido venezolano y sea hallado culpable, el ex gobernante sólo podrá ser castigado con arresto domiciliario de hasta cuatro años debido a su avanzada edad.

El 27 de febrero de 1989, el pueblo de Venezuela se alzó contra el Gobierno de Pérez, por la aplicación de medidas económicas neoliberales bajo el asesoramiento del Fondo Monetario Internacional (FMI), acción que fue brutalmente repelida por las fuerzas militares y policiales dejando, según cifras oficiales, más de 300 muertos, aunque testigos, investigadores y organizaciones de derechos humanos señalan que los decesos son más de mil.

Muchas de las víctimas fueron sepultadas en fosas comunes, específicamente en el sector de La Peste, sector ubicado en el Cementerio General del Sur en Caracas.

Recientemente, las autoridades venezolanas iniciaron el proceso de exhumación de cadáveres para identificar los restos de las víctimas.


Xina refuta l'informe sobre drets del Regne Unit

Xina ha refutat avui el recent informe anual del Regne Unit sobre drets humans, que ha qualificat com "un espectacle polític ideològic": "La causa dels drets humans a la Xina progressa contínuament i és obvi per a qualsevol persona sense prejudicis", ha declarat el portaveu del Ministeri de Relacions Exteriors, Qin Gang. "Xina s'oposa a la pressió i a la confrontació, als dobles estàndards sobre els drets humans i a la interferència en els assumptes interns d'altres nacions", va afegir.

El secretari britànic de l'Exterior, David Miliband, va presentar el dimecres a la tarda el Informe anual 2009 sobre Drets Humans, després de la seva visita a la Xina aquesta setmana. El document de 192 pàgines qualifica a la Xina com un dels 22 "països de preocupació".

Qin va dir que la majoria dels països allistats en l'informe són països en vies de desenvolupament: "Per què l'informe no parla sobre alguns països occidentals que també han violat els drets humans? Aquest és simplement un espectacle polític ideològic", va afirmar: "Xina ha estat compromesa amb la promoció i la protecció dels drets humans i de les llibertats fonamentals de la seva població", va assenyalar Qin.

Afegí que la població xinesa de diferents grups ètnics gaudeix dels drets fonamentals conferits per la Constitució de la Xina, d'acord amb la llei, i que el nivell de gaudiment dels drets humans s'ha incrementat significativament.

"En el seu accelerat desenvolupament econòmic, la Xina també ha subratllat el govern de llei i el progrés social, i el govern està compromès a construir una societat justa i harmoniosa", va dir.

Va reconèixer que encara existeixen diferències entre les nacions sobre l'assumpte dels drets humans, a causa dels diferents nivells de desenvolupament cultural i econòmic: "La Xina busca reduir les diferències a través del diàleg amb base en el mutu respecte i l'igualtat", va indicar.

"Xina s'oposa a la pressió i a la confrontació, als dobles estàndards sobre els drets humans i a la interferència en els assumptes interns d'altres nacions", va afegir.

Els altres 21 "països de preocupació" són Afganistan, Bielorússia, Colòmbia, Cuba, la República Popular Democràtica de Corea, la República Democràtica del Congo, Iran, Iraq, Israel, Myanmar, Pakistan, Rússia, Aràbia Saudita, Somàlia, Sri Lanka, Sudan, Síria, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam i Zimbabwe. Guantànamo i EUA, Mèxic, Hondures i Guatemala, entre altres denunciats per l'ONU o Human Rights, s'han difuminat de la llista anglesa...


Refuta China informe británico sobre derechos humanos
China refutó hoy el más reciente informe anual de Reino Unido sobre derechos humanos, calificándolo como "un espectáculo político ideológico".

"La causa de los derechos humanos en China progresa continuamente y es obvio para cualquier persona sin prejuicios", declaró hoy el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, Qin Gang, en una conferencia de prensa regular.

El secretario británico del Exterior, David Miliband, presentó el miércoles por la tarde el Reporte Anual 2009 sobre Derechos Humanos luego de su visita a China esta semana. El documento de 192 páginas califica a China como uno de los 22 "países de preocupación".

Qin dijo que la mayoría de los países alistados en el informe son países en vía de desarrollo.

"¿Por qué el reporte no habla acerca de algunos países occidentales que también han violado los derechos humanos? Este es simplemente un espectáculo político ideológico", afirmó.

"China ha estado comprometida con la promoción y la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de su población", señaló Qin.

Dijo que la población china de distintos grupos étnicos goza de los derechos fundamentales conferidos por la Constitución de China de acuerdo con la ley y que el nivel de goce de los derechos humanos se ha incrementado significativamente.

En su acelerado desarrollo económico, China también ha subrayado el gobierno de ley y el progreso social, y el gobierno está comprometido a construir una sociedad justa y armoniosa, dijo.

Reconoció que aún existen diferencias entre las naciones sobre el asunto de los derechos humanos debido a los diferentes niveles de desarrollo cultural y económico.

"China busca reducir las diferencias a través del diálogo con base en el mutuo respeto e igualdad", indicó.

China se opone a la presión y a la confrontación, a los dobles estándares sobre los derechos humanos y a la interferencia en los asuntos internos de otras naciones, añadió.

Los otros 21 "países de preocupación" son Afganistán, Bielorrusia, Colombia, Cuba, la República Popular Democrática de Corea, la República Democrática del Congo, Irán, Irak, Israel, Myanmar, Pakistán, Rusia, Arabia Saudita, Somalia, Sri Lanka, Sudán, Siria, Turkmenistán, Uzbekistán, Vietnam y Zimbabwe.


Els Comunistes segona força a Rússia

El Partit Comunista rus (KPRF) triplica vots i es consolida com la segona força a Rússia en tots excepte en un parlament nacional, per davant de Rússia Justa, el partit dissenyat pel Kremlin per prendre-li vots. A la industrial Sverdlovsk, el PC va pujar fins al 21,6% (7,2% el 2006) i RU, un 39,7% (40,5% el 2006). "Hem superat la crisi que va causar l'escissió de l'esquerra al 2003", va dir el comunista Ivan Melnikov (Foto).

Els analistes debatien en quina mesura els resultats són atribuïbles a la voluntat del president Dmitri Medvédev que les eleccions siguin més netes, als mèrits de l'oposició o les dues coses.

Rússia Unida a més va tenir un important fracàs en l'elecció de l'alcalde de Irkutsk, capital del Baikal. El seu candidat, Serguei Serebrennikov, va ser derrotat per el comunista Víctor Kondrashov. La defensa del llac Baikal, compartida per Kondrashov, va treure al carrer a milers de persones el 13 de febrer a Irkutsk contra la paperera. L'esdeveniment, on es van corejar consignes contra Putin, és considerat un indici de l'augment de la protesta ciutadana a Rússia.

Els analistes debatien en quina mesura els resultats són atribuïbles a la voluntat del president Dmitri Medvédev que les eleccions siguin més netes, als mèrits de l'oposició o les dues coses.


Fuerte ascenso de los comunistas en las elecciones rusas, que triplican sus votos

En la industrial Sverdlovsk, el Partido Comunista subió hasta el 21,6% (7,2% en 2006) y RU, un 39,7% (40,5% en 2006). "Hemos superado la crisis causada por la escisión de la izquierda en 2003", dijo el comunista Iván Melnikov.
00:20h. del Viernes, 19 de marzo

Rusia Unida (RU), el partido de Putin, venció en conjunto en las elecciones del esta semana - 6.000 comicios a diferentes niveles, así como a ocho parlamentos regionales -, pero su posición se debilitó en los parlamentos regionales. Mientras, el Partido Comunista (KPRF) obtenía sustanciales aumentos porcentuales en todos, excepto en uno, y se consolidaba como segunda fuerza, por delante de Rusia Justa, el partido diseñado por el Kremlin para arrebatarle votos.

En la industrial Sverdlovsk, el Partido Comunista subió hasta el 21,6% (7,2% en 2006) y RU, un 39,7% (40,5% en 2006). "Hemos superado la crisis causada por la escisión de la izquierda en 2003", dijo el comunista Iván Melnikov. Los analistas debatían en qué medida los resultados son atribuibles a la voluntad del presidente Dmitri Medvédev de que las elecciones sean más limpias, a los méritos de la oposición o a ambas cosas.

Rusia Unida además cosechó un importante fracaso en la elección del alcalde de Irkutsk, capital del Baikal. Su candidato, Serguei Serebrennikov, fue derrotado por el comunista Víctor Kondrashov. La defensa del lago Baikal, compartida por Kondrashov, sacó a la calle a miles de personas el 13 de febrero en Irkutsk contra la papelera. El evento, donde se corearon consignas contra Putin, es considerado un indicio del aumento de la protesta ciudadana en Rusia.


PCE: Cal nacionalitzar les elèctriques

El PCE ha comunicat que considera les incidències elèctriques: "Un efecte pervers de la política de privatitzacions del PSOE-PP; la ciutadania ha de prendre nota de les mentides neoliberals sobre la bondat de la privatització dels serveis i més quan, com l'electricitat, és estratègica". "El PCE reivindica la nacionalització del sector elèctric, com a sector estratègic per a la ciutadania i l'economia d'aquest país", declarà José Luis Centella.

Segons el Secretari General del Partit Comunista d'Espanya, José Luis Centella: "Espanya disposa d'una capacitat de generació que duplica el que el país és capaç de demanar fins i tot en hores punta. Hi ha més de 90.000 megawatts (MW) de potència instal.lada peninsular, mentre que el consum instantani d'electricitat mai ha superat el record dels 45.450 megawatts (MW) que es va assolir el 17 de desembre de l'any 2007".

En aquest sentit, diuen des del PCE, és molt alliçonador el comunicat oficial que Red Eléctrica Española (REE) va emetre aquell dia, ja que ressalta que el sistema elèctric va poder atendre sense dificultat una demanda històrica", recorda el PCE, que assenyala que la mateixa REE afirma en els seus informes periòdics que la qualitat del servei i la seguretat de subministrament del sistema elèctric espanyol és alta, plenament satisfactòria, encara que la potència instal.lada mai estigui operativa o disponible al 100%, ja sigui per manca d'aigua i vent que facin funcionar els embassaments i els parcs eòlics o per raons de manteniment i avaries puntuals que puguin patir les centrals tèrmiques alimentades per urani, carbó i gas natural.

"Aleshores ençà, ¿Per què s'han produït les apagades a Catalunya?", es pregunta el secretari d'Economia del PCE, Javier Navascues: "No és per manca de potència elèctrica o perquè no s'hagi construït la cèlebre línia de Molt Alta Tensió sinó per una gestió deficient de la xarxa, per manca de manteniment i per falta d'inversió per part d'Endesa".

Ha continuat el responsable comunista dient que aquesta és la realitat. Segons un informe publicat per Melania Mur Sangrá, professora de la Universitat de Saragossa, el 2005, des de la seva privatització, la inversió d'Endesa ha caigut (com a percentatge del valor de les seves instal.lacions) un 5% i l'eficiència un 12%. Ara, això sí, la rendibilitat que obtenen els seus accionistes ha augmentat prop del 20%.

"Efectivament, la privatització millora la gestió de les empreses, però per als seus accionistes", ha dit Navascues i ha continuat: "Aquesta és la realitat després de tant ball entre Gas Natural, EON, ACCIONA i finalment ENEL. Qui és ENEL?, és l'empresa elèctrica italiana PÚBLICA. Aquesta és la que s'està beneficiant. A això ens ha portat la privatització".


El PCE pide la nacionalización de las eléctricas como sector estratégico

Ante la situación de falta de suministro eléctrico que han sufrido y aún padecen en Cataluña tras la nevada de semanas atrás, el Partido Comunista de España ha hecho público un comunicado en el que considera el hecho como "un efecto perverso de la política de privatizaciones del PSOE-PP y que la ciudadanía debe tomar nota de las mentiras neoliberales de la bondad de la privatización de los servicios y más cuando como la electricidad es estratégico".

"Por todo ello el PCE reivindica la nacionalización del sector eléctrico, como sector estratégico para la ciudadanía y la economía de este país", declaró José Luis Centella Secretario General del Partido Comunista de España.

"España dispone de una capacidad de generación que duplica lo que el país es capaz de demandar incluso en horas punta. Existen más de 90.000 megavatios (MW) de potencia instalada peninsular, mientras que el consumo instantáneo de electricidad nunca ha superado el record de los 45.450 megavatios (MW) que se alcanzó el 17 de diciembre del año 2007.

A este respecto, dicen desde el PCE, es muy aleccionador el comunicado oficial que Red Eléctrica Española (REE) emitió ese día, pues resalta que el sistema eléctrico pudo atender sin dificultad una demanda histórica", recuerda el PCE, quien señala que la propia REE afirma en sus informes periódicos que la calidad del servicio y la seguridad de suministro del sistema eléctrico español es alta, plenamente satisfactoria, aunque la potencia instalada nunca esté operativa o disponible al 100%, ya sea por falta de agua y viento que hagan funcionar los embalses y los parques eólicos o por razones de mantenimiento y averías puntuales que puedan sufrir las centrales térmicas alimentadas por uranio, carbón y gas natural.

"Entonces, ¿por qué se han producido los apagones en Cataluña?", se pregunta el Secretario de Economía del PCE, Javier Navascues. "No es por falta de potencia eléctrica, o porque no se haya construido la célebre línea de Muy Alta Tensión sino por una gestión deficiente de la red, por falta de mantenimiento y por falta de inversión por parte de Endesa".

Ha continuado el responsable comunista, que esa es la realidad. Según un informe publicado por Melania Mur Sangrá, profesora de la Universidad de Zaragoza, en 2005, desde su privatización la inversión de Endesa ha caído (como porcentaje del valor de sus instalaciones) un 5% y la eficiencia un 12%. Ahora, eso sí, la rentabilidad que obtienen sus accionistas ha aumentado cerca del 20%.

"Efectivamente, la privatización mejora la gestión de las empresas, pero para sus accionistas" ha dicho Navascues y ha continuado, esta es la realidad tras tanto baile entre Gas Natural, EON, ACCIONA y finalmente ENEL. ¿Quién es ENEL?, es la empresa eléctrica italiana PÚBLICA. Esa es la que se está beneficiando. A esto nos ha llevado la privatización.


Kung: Ratzinger ho sabia tot i menteix

El prestigiós teòleg suís Hans Kung ha acusat directament a Joseph Ratzinger d'haver ocultat els casos de pederàstia del clergat. Kung també ha condemnat el celibat del clergat, obligació que vincula amb els abusos sexuals. En un article publicat en un diari alemany, el professor emèrit de Teologia Ecumènica de la Universitat de Tubinga exigeix al cap vaticà que assumeixi la seva pròpia responsabilitat i demani perdó: «En lloc de queixar-se de l'existència d'una campanya contra ell». Foto: Els Ratzinger: 1945.

«Ningú a l'Església ha tingut tants casos d'abusos sobre la taula», com Joseph Ratzinger, recorda Kung. Entre aquests casos s'inclouen els ocorreguts en el cor catedralici de Ratisbona, on estava el seu germà i els que s'han denunciat que hi va haver en la seva diòcesi, durant els cinc anys en què va ser bisbe de Munic. Kun també es refereix a tots els casos als quals l'ara papa va tenir accés en els 24 anys en què va actuar com a prefecte de la Congregació per a la Defensa de la Fe: «En què s'imposava el secret absolut als casos greus de delictes sexuals de clergues a tot el món».


El teólogo Kun acusa al Papa de ocultar los casos de pederastia

El prestigioso y controvertido teólogo suizo Hans Kung ha acusado directamente al Papa de haber ocultado los casos de pederastia del clero. Kung también ha condenado el celibato del clero, obligación que vincula con los abusos sexuales. En un artículo publicado en un periódico alemán, el profesor emérito de Teología Ecuménica de la Universidad de Tubinga exigió a Benedicto XVI que asuma su propia responsabilidad y pida perdón, «en lugar quejarse de la existencia de una campaña contra él».

«Nadie en la Iglesia ha tenido tantos casos de abusos sobre la mesa», como Joseph Ratzinger, recuerda Kung. Entre estos casos se incluyen los ocurridos en el coro catedralicio de Ratisbona, donde estaba su hermano y los que se ha denunciado que hubo en su diócesis durante los cinco años en que fue obispo de Munich.

Kun también se refiere a todos los casos a los que el ahora papa tuvo acceso en los 24 años en los que actuó como prefecto de la Congregación para la Defensa de la Fe, «en los que se imponía el secreto absoluto a los casos graves de delitos sexuales de clérigos en todo el mundo».Espanya: Corral franquista de cacics

La manipulació feixista i antidemocràtica espanyola persistirà, amb la vergonya anomenada "Llei electoral" que regala als partits de dretes els vots robats al poble "sobirà". La subcomissió, creada al Congrés per tractar la reforma, ha desestimat l'informe del Consell d'Estat que donava la raó a IU, i els senyoritos latifundistes han decidit no reformar la llei electoral i mantenir l'injustícia plutocràtica de la tupinada: PP, PSOE, CiU i PNB, tots farcits de corrupció fins al capell. Els que "donen lliçons" a Cuba fan fàstic.

Javier Parra. "Motius d'austeritat", han al.legat PP i PSOE per negar-se a aprovar la reforma de la Llei Electoral que fins i tot havia suggerit el Consell d'Estat. A més, han comptat amb el suport dels nacionalistes de dretes, de PNB i CiU, per mantenir vigent una llei canalla i antidemocràtica que fa que uns vots valguin deu vegades menys que altres. Es proposava, per exemple, augmentar el nombre de diputats per eliminar els mínims per província per aconseguir escó, per perfeccionar la llei d'Hont o per fixar un fons estatal de restes. No hi ha hagut manera. PP i PSOE es juguen molt, ni més ni menys que perdre el sobredimensionat protagonisme social, mediàtic i institucional que mereixen, i que realment representen.

Estic segur que hi ha desenes de milers, centenars de milers o fins i tot milions de votants, que si tinguessin coneixement d'aquest "tupinada a l'espanyola", del que realment suposa l'actual Llei Electoral, s'indignarien i se'ls cauria la cara de vergonya de sostenir amb els seus vots un estat de coses que molt poc s'assembla a una democràcia real i que queda a anys llum del que hauria de ser una democràcia plena. Agrada molt als "capos" dels partits polítics del règim donar lliçons de democràcia més enllà de les nostres fronteres, però no semblen adonar-se que la biga en l'ull propi.

Sincerament, sento vergonya, però també sento fàstic, indignació i tristesa. I em sembla inconcebible que els miserables que intenten mantenir l'estat d'excepció democràtica al nostre país no rebin la resposta que mereixen per part de la ciutadania, que és menyspreada i tractada com autèntica escombraries cada quatre anys, i centenars, fins i tot milions dels seus vots són tirats per al vàter electoral instal lat al nostre país des de fa dècades.

Ni PP ni PSOE creuen en la democràcia, i tampoc aquests nacionalistes que veuen en una possible reforma de la Llei Electoral una pèrdua de posicions davant d'altres organitzacions que els superen en moltes vegades en suport popular. A PP i PSOE els importa una merda la democràcia si no està ben controlada per ells, però la mateixa merda els importa els drets humans, per molt que d'ells facin gala darrere de cada catifa vermella.

És possible que encara aconsegueixin mantenir domesticades a milions de persones, i que segueixin pensant que la majoria dels ciutadans i ciutadanes són gilipolles. Si no ho creguessin no actuarien així. Però no haurien d'oblidar que el primer pas de la revolta és la indignació. I cada vegada som més els indignats.El "pucherazo a la española" de PSOE, PP, PNV y CiU
Javier Parra

"Motivos de austeridad", han alegado PP y PSOE para negarse a aprobar la reforma de la Ley Electoral que incluso había sugerido el Consejo de Estado. Además, han contado con el apoyo de los nacionalistas de derechas, de PNV y CiU, para mantener vigente una ley canalla y antidemocrática que hace que unos votos valgan diez veces menos que otros. Se proponía, por ejemplo, aumentar el número de diputados para eliminar los mínimos por provincia para lograr escaño, para perfeccionar la ley d´Hont o para fijar un fondo estatal de restos. No ha habido manera. PP y PSOE se juegan mucho, ni más ni menos que perder el sobredimensionado protagonismo social, mediático e institucional que merecen, y que realmente representan.

Estoy seguro que hay decenas de miles, centenares de miles o incluso millones de votantes, que si tuvieran conocimiento de éste "pucherazo a la española", de lo que realmente supone la actual Ley Electoral, se indignarían y se les caería la cara de vergüenza de sostener con sus votos un estado de cosas que muy poco se parece a una democracia real y que queda a años luz de lo que debería ser una democracia plena. Gusta mucho a los "capos" de los partidos políticos del régimen dar lecciones de democracia más allá de nuestras fronteras, pero no parecen darse cuenta que la viga en el ojo propio.

Sinceramente, siento vergüenza, pero también siento asco, indignación y tristeza. Y me parece inconcebible que los miserables que intentan mantener el estado de excepción democrática en nuestro país no reciban la respuesta que merecen por parte de la ciudadanía, que es despreciada y tratada como autentica basura cada cuatro años, y centenares, incluso millones de sus votos son tirados por al retrete electoral instalado en nuestro país desde hace décadas.

Ni PP ni PSOE creen en la democracia, y tampoco esos nacionalistas que ven en una posible reforma de la Ley Electoral una pérdida de posiciones ante otras organizaciones que les superan en muchas veces en apoyo popular. A PP y PSOE les importa una mierda la democracia si no está bien controlada por ellos, pero la misma mierda les importa los derechos humanos, por mucho que de ellos hagan gala detrás de cada alfombra roja.

Es posible que aún consigan mantener domesticadas a millones de personas, y que sigan pensando que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas son gilipollas. Si no lo creyeran no actuarían así. Pero no deberían olvidar que el primer paso de la rebelión es la indignación. Y cada vez somos mas los indignados.


Siria: "Israel empeny Orient a noves guerres"

La política d'Israel cap al poble palestí i l'ocupació dels territoris àrabs agreugen la situació a l'Orient Mitjà, va declarar el president de Síria, Bashar al Assad: "Aquests problemes impedeixen avançar cap a la pau, agreugen la situació i empenyen Orient Mitjà a noves guerres", digué Al Assad al final de les converses amb el seu homòleg italià Giorgio Napolitano, a Damasc.

Les converses, segons Al-Assad, van tractar sobre la "tràgica situació" en què viu el poble palestí. El dirigent sirià va demanar a Itàlia redoblar els seus esforços per aixecar el bloqueig de la Franja de Gaza i liquidar els assentaments sionistes creats en els territoris palestins.

El president italià va declarar, per la seva banda, que els plans d'Israel de construir 1.600 habitatges a Jerusalem Est poden tenir conseqüències "catastròfiques" per a la regió.

Síria i Israel van sostenir el 2008 diverses rondes de converses de pau amb la mediació de Turquia. Els contactes van ser interromputs després que Tel Aviv llancés el desembre de 2008 una operació militar a la Franja de Gaza.


El presidente sirio afirma que la política de Israel empuja a Oriente Medio a nuevas guerras
La política de Israel hacia el pueblo palestino y la ocupación de los territorios árabes agravan la situación en Oriente Medio y lo empujan a nuevas guerras, declaró hoy el presidente de Siria, Bashar al Assad: "Esos problemas impiden avanzar hacia la paz, agravan la situación y empujan a Oriente Medio a nuevas guerras", dijo Al Assad al término de las conversaciones que sostuvo con su homólogo italiano Giorgio Napolitano, en Damasco.

Las conversaciones, según Al Assad, versaron sobre la "trágica situación" en que vive el pueblo palestino. El dirigente sirio pidió a Italia redoblar sus esfuerzos por levantar el bloqueo de la Franja de Gaza y liquidar los asentamientos judíos creados en los territorios palestinos.

El presidente italiano declaró, por su parte, que los planes de Israel de construir 1.600 viviendas en Jerusalén Este pueden tener consecuencias "catastróficas" para la región.

Siria e Israel sostuvieron en 2008 varias rondas de conversaciones de paz con la mediación de Turquía. Los contactos fueron interrumpidos después que Tel Aviv lanzara en diciembre de 2008 una operación militar en la Franja de Gaza.


El gos domèstic nasqué a l'Orient Mitjà

El primer gos va ser domesticat a l'Orient Mitjà i no a l'Àsia Oriental, com es creia, segons es desprèn d'un estudi genètic publicat per la revista Nature: "Els gossos tenen moltes més similituds genètiques amb els llops que habiten al Pròxim Orient que amb els de qualsevol altre hàbitat del món. L'anàlisi genètica apunta que aquesta regió és l'origen del gos domèstic modern", diu Robert Wayne, de l'Universitat de Califòrnia.

Segons el científic, es tracta d'un resultat "inesperat", ja que fins ara es va creure que el gos domesticat procedeix d'Àsia Oriental i en particular, de la Xina. No obstant això, les noves conclusions es basen en un estudi genètic molt més complet i es corresponen millor amb les dades arqueològiques.

L'equip de Wayne analitzar més de 48.000 marcadors genètics obtinguts de més de 900 gossos de 85 races diferents i de 200 llops de tot el món, incloses les espècies que habiten a Amèrica del Nord, Europa, Orient Mitjà i Àsia Oriental.

Segons arqueòlegs, la domesticació de gossos va iniciar a l'Orient Mitjà fa uns 12.000 o 13.000 anys. També va ser en aquesta regió on es va domesticar per primera vegada els gats i la majoria dels caps de bestiar, així com va sorgir l'agricultura.


Estudio genético traslada la “cuna” del perro doméstico a Oriente Medio
El primer perro fue domesticado en Oriente Medio y no en Asia Oriental, como se creía antes, según se desprende de un estudio genético publicado hoy por la revista Nature.

"Los perros tienen muchísimas más similitudes genéticas con los lobos que habitan en Oriente Próximo que con los de cualquier otro hábitat del mundo. El análisis genético apunta a que esta región es el origen del perro doméstico moderno", afirma Robert Wayne, de la Universidad de California, quien encabeza el equipo internacional de investigadores responsable del estudio.

Según el científico, se trata de un resultado "inesperado", ya que hasta ahora se creyó que el perro domesticado procede de Asia Oriental y en particular, de China. No obstante, las nuevas conclusiones se basan en un estudio genético mucho más completo y se corresponden mejor con los datos arqueológicos.

El equipo de Wayne analizó más de 48.000 marcadores genéticos obtenidos de más de 900 canes de 85 razas distintas y de 200 lobos de todo el mundo, incluidas las especies que habitan en Norteamérica, Europa, Oriente Medio y Asia Oriental.

Según arqueólogos, la domesticación de perros inició en Oriente Medio hace unos 12.000 o 13.000 años. También fue en esa región donde se domesticaron por primera vez los gatos y la mayoría de las reses, así como surgió la agricultura.


Avis d'atac als usuaris de Facebook

La companyia de seguretat informàtica McAfee informa d'un nou atac apuntat als usuaris de Facebook. Durant dos dies, un correu s'envia als usuaris que indica que la contrasenya al compte de Facebook s'ha reiniciat per raons de seguretat. El missatge demana després, fe clic a un arxiu adjunt per obtenir la nova contrasenya. Aquesta acció instal.la el malware, capaç de recuperar tots els identificadors de connexions utilitzades per l'equip infectat que no afecta només als perfils de Facebook (Foto: Model de l'atac).

Diu McAfee; "Aquesta amenaça pot ser molt perillosa, ja que més de 350 milions d'usuaris de Facebook podrien ser atrapats. Deu milions de correus electrònics han estat enviats a Europa, Àsia i els Estats Units, va dir també l'empresa de seguretat.

Per la seva banda, el portaveu de la xarxa social ha enviat un missatge, publicat a la pàgina de Facebook de Seguretat, que adverteix als usuaris sobre l'existència d'aquesta campanya d'spam maliciós: "Un correu electrònic que afirma provenir de Facebook circula i us demana que obriu un arxiu adjunt per a rebre una nova contrasenya. Aquest correu electrònic és fals. Elimina'l de la safata d'entrada i alerta als teus amics. Recordeu que Facebook mai enviarà una nova contrasenya adjunta".

Amb un gran nombre d'usuaris, Facebook és un objectiu prioritari per als atacs. Generalment apareixen en el mateix lloc, per exemple, a la paret dels usuaris o per mitjà de la bústia de correu intern. En aquest nou cas, els pirates informàtics han utilitzat un mètode més tradicional d'spam.


L’entreprise spécialisée dans la sécurité informatique McAfee a signalé une nouvelle attaque visant les utilisateurs de Facebook. Depuis deux jours, un mail serait envoyé aux internautes indiquant que le mot de passe de leur compte Facebook a été réinitialisé pour des raisons de sécurité. Le message invite par la suite à cliquer sur une pièce jointe afin d’obtenir le nouveau mot de passe. Cette action installe des malwares, capables de récupérer tous les identifiants de connexions utilisés sur l’ordinateur infecté. En clair, ne sont pas uniquement concernés les profils Facebook.

Pour McAfee, « cette menace peut être très dangereuse dans la mesure où plus de 350 millions d’utilisateurs de Facebook pourraient se faire piéger. » Dix millions d’e-mails auraient déjà été envoyés en Europe, en Asie et aux États-Unis, a également précisé l’entreprise de sécurité.

De son côté, le porte-parole du réseau social a renvoyé à un message posté mercredi matin sur la page Facebook Security, qui avertit les utilisateurs sur l’existence de cette campagne de spam malveillant. « Un email qui prétend venir de Facebook circule et vous demande d’ouvrir une pièce jointe afin de recevoir un nouveau mot de passe. Cet email est un faux. Supprimer le de votre boîte de réception et alertez vos amis. Rappelez-vous que Facebook ne vous enverra jamais un nouveau mot de passe en pièce jointe».

Avec un très grand nombre d’utilisateurs, Facebook est une cible privilégiée pour les attaques informatiques. Celles-ci se manifestent généralement à l’intérieur même du site, par exemple sur le mur des utilisateurs ou via la boîte mail interne. Dans ce nouveau cas, les pirates ont utilisé une méthode plus classique de spamming.