divendres, 23 d’abril de 2010

Reyes: "El Cop a Hondures va ser fet pels EUA"


Reyes es troba actualment de gira per l'Estat Espanyol per donar a conèixer la situació que viu el seu país. Durant la trobada, el sindicalista hondureny va catalogar com "il.legítim" i "dictatorial" l'actual govern de Porfirio Lobo, que va obtenir la victòria en unes eleccions celebrades sota un cop d'Estat i sense garanties democràtiques.Reyes: “El proceso de Golpe de Estado continúa en Honduras y fue articulado por EEUU”

Reyes se encuentra actualmente de gira por el Estado Español para dar a conocer la situación que vive su país. Durante el encuentro, el sindicalista hondureño catalogó como “ilegítimo” y “dictatorial” el actual gobierno de Porfirio Lobo, que obtuvo la victoria en unas elecciones celebradas bajo un golpe de Estado y sin garantías democráticas.

El sector bancari espanyol

L'Informe Global d'Estabilitat Financera, que va presentar l'FMI dimarts, ofereix un diagnòstic una mica contradictori del sistema bancari espanyol, a cavall entre una identificació dels múltiples riscos del sector i un cert optimisme respecte a les seves necessitats de sanejament i recapitalització. En un escenari advers, es necessitarien 22.000 milions d'euros en l'horitzó 2010-2012 per a cobrir aquestes necessitats del sector bancari espanyol. Amb aquestes xifres, el FMI ha corregit notablement la seva estimació de fa un any, en què les necessitats eren de 3.200 milions d'euros.

En aquest informe, l'FMI sembla partir d'un escenari optimista de generació d'ingressos i de marges, així com de recuperació d'actius que permetrien dotar reserves i provisions significatives en els propers dos anys. Això sembla difícil quan els ingressos de moltes entitats es troben consumits en gran part per les pèrdues per deteriorament d'actius i els costos d'explotació, com el Banc d'Espanya ha recordat recentment.

Aquestes xifres també sorprenen quan es comparen amb alguns supòsits del propi informe de l'FMI, en què Espanya apareix com un dels mercats d'habitatge més sobrevalorats i amb una aturada per sobre del 24% en un escenari advers. En aquest context, si amb una mica més de 20.000 milions d'euros es pogués emprendre el sanejament i la recapitalització bancària a Espanya, no hi hauria motiu per a una preocupació com l'actual, ja que seria una quantitat assumible i que probablement no necessitaria d'una reestructuració generalitzada.

No obstant això, a la llum del probable impacte de l'evolució macroeconòmica i de la desocupació en l'activitat financera, així com dels efectes de la implantació de l'anomenada Basilea III, que reforçaria notablement les exigències regulatòries de recursos propis, les necessitats de sanejament i recapitalització que estimem la major part dels analistes oscil entre els 45.000 i els 100.000 milions d'euros incloent, per tant, el potencial de recursos estimat per al propi FROB. Per això, és convenient emprendre d'una vegada la reestructuració dins del marc del FROB, amb major celeritat i ampliant els actuals terminis si calgués.

Santiago Carbó Valverde és catedràtic d'Anàlisi Econòmica de la Universitat de Granada.

Carta en suport a Najwa Malh

Carta a Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunitat de Madrid. Excelentísima Senyora Aguirre: Ens permetem escriure unes línies en relació a la situació que està vivint actualment una alumna de l'institut Camilo José Cela de Pozuelo (Madrid), Najwa Malh, cas que ha transcendit als mitjans de comunicació per portar els cabells coberts. Voldríem transmetre la nostra inquietud i malestar davant el que suposa una vulneració del dret a la llibertat religiosa, emparada per la Constitució espanyola, el dret a l'educació recollit en l'article 18 de la Carta Universal dels Drets de l'Home, l'article 10 de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, els articles 13 i 14 de la Convenció sobre els Drets del Nen, així com l'article cinquè de la Declaració Universal de la UNESCO sobre la diversitat cultural: "Tota persona té dret a una educació i una formació de qualitat que respecti plenament la seva identitat cultural".

Com pot el reglament d'un centre escolar estar en contra de totes aquestes normes internacionals de rang superior?

Quan s'estan vulnerant uns drets bàsics, no es pot acceptar com a solució que sigui l'alumna la que s'adapti o que es busqui un altre centre. Aquesta mesura no és més que un pedaç que no soluciona el problema de fons: La manca de respecte a la diversitat.

Com a presidenta de la Comunitat de Madrid, seria oportú que recapacités sobre la incidència negativa que suposa el seu suport incondicional a la decisió de l'institut Camilo José Cela, en el qual es prohibeix l'ús de qualsevol indumentària que cobreixi el cap.

Com a ciutadans no entenem com una comunitat autònoma pot desatendre l'opinió del propi ministre d'Educació, Ángel Gabilondo, o de Francisco Caamaño, ministre de Justícia, que defensen el dret a l'educació d'una menor davant de qualsevol altra consideració.

Ens consta que tant en els centres de la seva Comunitat com en els d'altres comunitats en què les alumnes porten el hijab, no hi ha cap problema de convivència o de respecte ni entre els alumnes ni amb els professors. La pròpia experiència educativa ens mostra que la diversitat és la millor vacuna contra el monolitisme cultural.

Atentament,
Col.lectiu Dóna suport a Najwa Malh


Carta a Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid
Excelentísima Señora Aguirre:

Nos permitimos escribirle unas líneas en relación a la situación que está viviendo actualmente una alumna del instituto Camilo José Cela de Pozuelo (Madrid), Najwa Malha, cuyo caso ha trascendido a los medios de comunicación por llevar el pelo cubierto.

Quisiéramos transmitirle nuestra inquietud y malestar ante lo que supone una vulneración del derecho a la libertad religiosa, amparada por la Constitución española; el derecho a la educación recogido en el artículo 18 de la Carta Universal de los Derechos del Hombre, el artículo 10 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, los artículos 13 y 14 de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como el artículo quinto de la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural: “toda persona tiene derecho a una educación y una formación de calidad que respete plenamente su identidad cultural”.

Para leer más ir a enlace:

Neix Kipin, Xarxa social oberta i professional

Coincidint amb la Segona Trobada Nacional d'Internautes, Comfia ha llançat KIPIN, una xarxa social que pretén reunir la faceta personal i la professional de les persones en un espai únic. També presta especial atenció a la privacitat de continguts i dades. Kipin és una xarxa social oberta i professional. En aquesta xarxa volem unir les dues facetes més importants de les nostres vides: la personal i la professional. Per això a més de totes les possibilitats de les xarxes socials convencionals volem oferir eines per a la teva vida professional, connectant amb altres persones de la teva empresa o sector en què treballes

Kipin és una xarxa de xarxes de manera que a més de les utilitats de totes les xarxes (perfil, missatgeria privada, grups, teca) tindràs altres utilitats com la videoconferència, l'oportunitat de crear documents compartits amb els teus contactes o crear fòrums de debat sobre el que tu vulguis.

I finalment, Kipin és una xarxa social sense cap ànim de lucre, les teves dades i el teu contingut són només teus, i tot el que decideixis que és privat serà exclusivament de la teva propietat. No cedeixes cap dret d'utilització sobre el teu propietat. Et convidem a entrar i fer una ullada. Una nova experiència. Esperem sigui del teu gust al mateix temps que útil

La teva nova xarxa social http://www.kipin.es


Nace Kipin, Red social abierta y profesional
Coincidiendo con el Segundo Encuentro Nacional de Internautas, Comfia ha lanzado KIPIN, una red social que pretende reunir la faceta personal y la profesional de las personas en un espacio único. También presta especial atención a la privacidad de contenidos y datos.

Kipin es una red social abierta y profesional. En está red queremos unir las dos facetas más importantes de nuestras vidas: la personal y la profesional. Por eso además de todas las posibilidades de las redes sociales convencionales queremos ofrecerte herramientas para tu vida profesional, conectándote con otras personas de tu empresa o sector en el que trabajas

Tu nueva red social http://www.kipin.es

Dèficit públic grec és el 13'6% del PIB

El dèficit públic de Grècia el 2009 va ser molt més alt del que s'havia dit i va arribar als 273.000 milions d'euros, l'equivalent al 13,6% del PIB, va informar l'agència estadística de la UE, Eurostat. El deute total del país mediterrani superava amb escreix la marca que estableix la Unió Europea (UE) com a límit. Fins ara, les autoritats gregues havien situat el dèficit públic en el 12,7% del PIB. Els experts en estadístiques de la UE estan en aquests moments analitzant detalls d'algunes complexes transaccions financeres que Grècia ha dut a terme recentment juntament amb bancs d'inversió nord-americans, com Goldman Sachs, per determinar si va existir o no "enginyeria financera".

Fins i tot Eurostat afirma en un comunicat emès aquest dijous que el dèficit real de Grècia podria ser superior al 13,6%, a causa dels "dubtes raonables" que persisteixen sobre la "veracitat" de les noves dades aportades per Atenes: "D'acord amb les investigacions que l'Eurostat està duent a terme respecte a aquestes qüestions, en col.laboració amb les autoritats estadístiques gregues, això podria portar a una revisió per a l'any 2009 d'entre 0,3 i 0,5 punts percentuals del PIB", explica Eurostat.

Alarma europea

En definitiva, la Unió Europea va tornar a encendre l'alarma davant la situació de les finances Helena, que, segons molts experts, podria fins i tot degradar-se més. L'Eurostat va assegurar que persisteixen: "Incerteses sobre el superàvit dels fons de la seguretat social de 2009 (i) sobre la classificació d'algunes entitats públiques" en els seus llibres de balanços, la qual cosa podria fer que el guarisme de dèficit públic grec "augmenti" encara més.

És cada vegada més probable que Grècia es vegi obligada a recórrer als crèdits de fins a 30.000 milions d'euros (40.000 milions de dòlars). La Comissió Europea va subratllar de nou la necessitat de les mesures d'austeritat, encara que de moment no exigeix noves retallades. "La senda de l'ajust per al 2010 continua sent vàlida", va dir a la premsa a Brussel el portaveu del comissari europeu d'Afers Econòmics, Olli Rehn.

¿Més retalls?

Tot i així la revisió estadística va posar de manifest "la urgència d'intensificar els preparatius de reformes estructurals i mesures addicionals per als propers anys". L'objectiu del govern a Atenes continua sent reduir el dèficit públic en un 4 per cent, segons va posar de manifest el primer ministre grec, Giorgos Papandreu durant un ple del Consell de Ministres.

El mandatari no va descartar després de la publicació de les noves dades introduir noves mesures d'estalvi. "És la nostra responsabilitat històrica adoptar qualsevol decisió necessària que protegeixi els grecs de coses pitjors", va sostenir.

Atenes ara està sotmesa a gran pressió, ja que fins el 19 de maig haurà saldar un deute de 11.000 milions d'euros derivada de part dels seus crèdits. Les arques públiques només disposen de 2.000 milions d'euros. Els mitjans de comunicació preconitzen cada vegada amb més freqüència una possible fallida. Les primes de risc pels bons grecs es van disparar fins a un 8,38 per cent, el que implica també un encariment encara més gran dels crèdits per Grècia en el mercat.


Déficit público de Grecia es aún mayor

El euro siente los embates de la crisis griega.
El déficit público de Grecia en 2009 fue mucho más alto de lo que se había dicho y alcanzó los 273.000 millones de euros, el equivalente al 13,6 por ciento del PIB, informó la agencia estadística de la UE, Eurostat,.

La deuda total del país mediterráneo superaba con creces la marca que establece la Unión Europea (UE) como límite. Hasta ahora, las autoridades griegas habían situado el déficit público en el 12,7 por ciento del PIB.

Incluso Eurostat afirma en un comunicado emitido este jueves que el déficit -real- de Grecia podría ser superior al 13,6 por ciento, debido a las "dudas razonables" que persisten sobre la "veracidad" de los nuevos datos aportados por Atenas.

"De acuerdo con las investigaciones que Eurostat está llevando a cabo respecto a estas cuestiones en colaboración con las autoridades estadísticas griegas, esto podría llevar a una revisión para el año 2009 de entre 0,3 y 0,5 puntos porcentuales del PIB", explica Eurostat.

Los expertos en estadísticas de la UE están en estos momentos analizando detalles de algunas complejas transacciones financieras que Grecia ha llevado a cabo recientemente junto con bancos de inversión estadounidenses, como Goldman Sachs, para determinar si existió o no "ingeniería financiera".

Para leer más ir a enlace:

Dissabte, 18:30, Pl. Sant Jaume: Contra l'impunitat dels feixistes!

Espanya: 1.000.000 de morts en execucions, bombardejos, desnutrició, assassinats, combats... 50.000 exiliats a Veneçuela, Mèxic, Argentina, Xile, República Dominicana. 300 fosses comunes localitzades amb milers de persones enterrades. Èxode cap a França de 465.000 espanyols. 30.000 nens robats a les seves mares i pares. 200 camps de concentració i U.D.T. Més de 113.000 desapareguts.BARCELONA 24 ABRIL 18:30 h - Pl Sant Jaume. CONVOCATÒRIA A TOT L’ESTAT, A LA MATEIXA HORA I DATA: JO RECOLZO A GARZÓN! INVESTIGAR ELS CRIMS CONTRA LA HUMANITAT NO ES DELICTE.

DONEM SUPORT AL JUTGE BALTASAR GARZÓN
Els ciutadans demòcrates de l’Estat espanyol, i del món, volem manifestar el nostre
absolut rebuig a la vergonya que ha perpetrat el magistrat Luciano Varela Castro, amb l’acte de la Sala penal, del Tribunal Suprem, per la causa especial 20048/2009.
El Tribunal Suprem tramita les querelles, per prevaricació, presentades per “Manos Limpias” i “Falange Espanyola” contra el jutge Baltasar Garzón. El fonament al·legat és l’excés en les competències en la investigació dels crims de la Guerra Civil i el franquisme.

Garzón acusava Franco i altres membres del seu Govern de “detenció il·legal forçada de persones en un marc de crims contra la humanitat”, dintre d’una “activitat criminal planejada i sistemàtica de desaparició i eliminació de persones per raons ideològiques”.

S’acusa Garzón de prevaricar, és a dir, de dictar resolucions injustes sabent que ho són i es considera que existeix causa probable per l’adopció de diverses resolucions, i per la consciència d’antijuridicitat i oposició a l’Ordenament Jurídic.
En aquest sentit, s’invoca la llei d’amnistia 46/1977, preconstitucional, i s’oblida que la Constitució Espanyola vigent disposa en el seu article 10.2 que les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la Constitució reconeix s’interpretaran de conformitat amb la Declaració Universal de Drets Humans i els tractats i acords internacionals sobre aquestes matèries ratificats per Espanya.
Deia Martin Luther King que la injustícia en qualsevol lloc és una amenaça a la justícia a tot arreu.

Convé recordar que alguns magistrats del Tribunal Suprem van jurar davant Déu lleialtat al “Caudillo y los Principios Fundamentales del Movimiento”.
Convé preguntar-se si la competència o incompetència que s’al·lega poden implicar que les sentències del jutge Garzón fossin injustes, i es pogués doncs, sol·licitar la nul·litat d’aquestes, si així ho estima l’autoritat judicial competent, jutjar al jutge només respon a una perversió política del sistema judicial, que ve a manifestar un brindis al franquisme que va costar tantes vides al país, i a Europa.

Manifestem que totes les víctimes, al marge de les seves conviccions polítiques, mereixen la justícia, que la nostra Justícia no segueixi sent injusta, per raons polítiques, i continuï sense complir amb les obligacions que els tractats internacionals, i la Declaració Universal de Drets Humans, imposen.

Evo disposat a denunciar a l'ONU

El president de Bolívia Evo Morales, va proposar, en l'acte de clausura de la I Conferència sobre la Mare Terra, demandar a l'ONU si aquesta "no escolta les demandes dels pobles i no respecta el protocol de Kyoto", en la pròxima reunió sobre el canvi climàtic que es celebrarà a Cancún, Mèxic. Si a la cimera del desembre d'aquest any: "No escolten les demandes de poble i no respecten el protocol de Kyoto, aquesta nova organització, moviment o aliança intercontinental que neixi d'aquest esdeveniment haurà de presentar una demanda davant la Cort Internacional de Justícia perquè aquests països sàpiguen complir els seus compromisos", digué Morales.

El mandatari bolivià va fer les declaracions en l'acte de cloenda de la I Conferència Mundial dels Pobles sobre el Canvi Climàtic i els Drets de la Mare Terra, des de l'estadi cochabambino Félix Capriles. Hi eren presents Daniel Ortega, de Nicaragua, i Hugo Chávez, entre altres mandataris. Fernando Lugo va haver de quedar-se a Paraguay per l'estat d'excepció decretat al nord, desprès d'esclatar varies bombes.

Les Nacions Unides i altres organismes internacionals "tenen l'obligació d'escoltar als pobles", va ressaltar: "A Nacions Unides, si no volen perdre autoritat, que apliquin ja les conclusions d'aquesta Conferència Mundial sobre els drets de la mare terra", va advertir que si no ho fan "només els pobles aplicaran la seva saviesa".

Ben d'hora el governant assenyalava que les reunions dels caps d'Estat i de Govern, "per influència dels països desenvolupats" es limiten al debat "pels efectes, resultats i no per les causes de la destrucció de la Mare Terra".

En el seu discurs, va explicar que a diferència de la cimera sobre el canvi climàtic organitzada a Copenhaguen, Dinamarca, a la de Bolívia és on: "Es debatien els resultats de l'aplicació del capitalisme i no les causes de la crisi climàtica".

Mentre que a Bolívia van discutir temes sobre les causes estructurals del canvi climàtic, a més dels drets de la Mare Terra (Pachamama).

Morales va aprofitar el moment i va saludar els més de 30 mil participants per la seva "maduresa i responsabilitat" en el tema, perquè "això no ho anem a aprendre ni a les universitats, ni en els instituts, ni als Estats Units, ni a Europa, sinó dels pobles indígenes originaris que cada dia viuen en harmonia amb la mare terra".


El presidente de Bolivia Evo Morales, propuso este jueves demandar a Naciones Unidas si ésta "no escucha las demandas de los pueblos y no respeta el protocolo de Kyoto", en la próxima reunión sobre el cambio climático que se celebrará en Cancún, México.

Si en la cumbre que se realizará en México, en diciembre de este año, "no escuchan las demandas de pueblo y no respetan el protocolo de Kyoto esta nueva organización, movimiento o alianza intercontinental, que nazca de este evento deberíamos de presentar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia para que esos países sepan cumplir sus compromisos", expresó Morales.

El mandatario boliviano hizo las declaraciones en el acto de clausura de la I Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, desde el estadio cochabambino, Félix Capriles.
Para leer más ir a enlace:

Mirin quina flamarada!

La sonda observatoria Solar Dinàmic, llançada el passat 11 de febrer per la NASA, ha enviat les seves primeres fotografies amb gran resolució sobre l'activitat solar. Sens dubte, es tracta de processos que tenen un efecte directe en l'atmosfera de la Terra. Les imatges del SDO mostren detalls mai vistos en més de 40 anys d'investigació solar, entre elles, panoràmiques dels processos dinàmics en el Sol, el que permetrà als científics comprendre'ls millor, en particular, els fluxos de matèria llançada per estrelles, el vent solar, les erupcions solars i les ejeccions de la corona. El SDO proporciona imatges amb una resolució deu vegades superior al format d'alta definició HDTV, i facilita dades científiques més completes que qualsevol altra nau espacial solar d'observació. (Ampliar foto).La sonda observatorio Solar Dinámico (Solar Dynamics Observatory o SDO) lanzada el pasado 11 de febrero por la NASA, ha enviado sus primeras fotos con gran resolución sobre la actividad solar. Sin duda, se trata de procesos que tienen un efecto directo en la atmósfera de la Tierra. Las imágenes del SDO muestran detalles nunca vistos en más de 40 años de investigación solar, entre ellas, panorámicas de los procesos dinámicos en el Sol, lo que permitirá a los científicos comprender mejor estos procesos. En particular, los flujos de materia arrojada por estrellas, el viento solar, las erupciones solares y las eyecciones de la corona. El SDO proporciona imágenes con una resolución diez veces superior al formato de alta definición HDTV, y facilita datos científicos más completos que cualquier otra nave espacial solar de observación.

Goldman Sachs esquitxa Deutsche Bank

Les accions de Goldman Sachs tancaren el 21 d'abril amb una caiguda del 0,7%, accentuant la de l'última setmana, que va ser del 14%. Als EUA, els advocats dels accionistes estan analitzant la situació per veure si aconsegueixen guanyar en una querella legal contra el banc d'inversions. Alemanya està estudiant quines seqüeles porta aquest escàndol per als mercats financers locals.

La SEC, la institució amb seu a Washington que ha de garantir el compliment de les lleis federals en la indústria dels valors i els mercats financers nord-americans, ha demandat al Grup Goldman Sachs, el banc d'inversions més poderós del món, acusant-lo de frau, per no informar els seus inversors que el seu gerent de fons de cobertura, John Paulson, havia apostat en contra d'un producte de deute hipotecari d'alt risc de Goldman Sachs en la concepció del qual ell mateix va participar.

L'IKB figurava entre els inversors principals de l'acord que ara és focus de l'escàndol.

La demanda en qüestió ha aixecat pols també a Europa: Goldman Sachs no només està sent investigat per la comissió de valors dels Estats Units, sinó també per la instància supervisora del mercat britànic. Els reguladors francesos estan considerant també iniciar les seves pròpies indagacions i, a Alemanya, el banc estatal Bayern LB ha anunciat la cancel.lació de les seves relacions comercials amb el banc de Wall Street per protegir la seva imatge de cara a l'opinió pública.

Escàndol globalitzat


Després de tot, una altra entitat financera alemanya, el IKB Deutsche Industriebank, va haver de ser rescatada per l'Estat alemany el 2007, després d'haver perdut enormes quantitats de diners invertides en "papers d'alt risc" proveïts per Goldman Sachs. El IKB, que figurava entre els inversors principals de l'acord que ara és blanc de les demandes de la SEC, també està preparant el camí per entaular una demanda en contra del banc d'inversions nord-americà.

Tant el president executiu de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, com el gerent Fabrice Tourre- responsable de l'operació que va fer esclatar aquest escàndol i, per això, l'únic banquer de Goldman a ser demandat directament per la SEC- hauran de comparèixer davant una comissió del Senat nord-americà aquest 27 d'abril.

La palla a l'ull aliè...


Mentre Goldman Sachs nega la veracitat de les imputacions i defensa la innocència de Tourre, una enquesta realitzada entre executius corporatius pel Argyle Executive Forum, una empresa que organitza conferències per als professionals de l'àmbit de les inversions, revela que el 55% dels consultats creia que Goldman havia incorregut en maniobres fraudulentes. Però, venint d'altres membres de la indústria dels valors, no és aquest veredicte un gest d'hipocresia?

També el Deutsche Bank, dirigit per Josef Ackermann (foto), va vendre papers d'alt risc al IKB

En la seva edició del 22 d'abril, el diari suís Neue Zürcher Zeitung sosté que les pràctiques descrites com enganyoses en la demanda de la SEC contra Goldman Sachs són d'ús generalitzat i freqüent en el món dels mercats financers, i a ningú en aquest context se li ocorreria titllar-les de fraudulentes. Un comentarista de la versió en línia de la revista alemanya Der Spiegel suggereix que la classe política alemanya hauria de ser la primera a admetre aquest estat de coses, sobretot considerant les incidències que van portar el IKB Deutsche Industriebank a la crisi.

I què hi ha del Deutsche Bank?

Segons Der Spiegel, la histriònica indignació dels polítics alemanys davant del episodi que involucra Goldman Sachs en la caiguda del IKB no seria criticable si el Deutsche Bank -el banc més important d'Alemanya- no hagués venut "papers d'alt risc" a l'IKB també. Pitjor encara, explica la publicació, el banc va apostar en contra d'aquests papers i va accelerar la caiguda del IKB quan Josef Ackermann, cap del Deutsche Bank, va trucar a l'Autoritat Federal de Supervisió Financera (BaFin són les seves sigles en alemany), Jochen Sanio, per informar-li que el Deutsche Bank bloquejaria els crèdits al IKB, una mesura de la qual el IKB no s'hauria pogut recuperar si no hagués rebut auxilis financers de l'Estat.


La Securities and Exchange Commission (SEC), la institución con sede en Washington cuya misión principal es garantizar que se cumplan las leyes federales en la industria de los valores y los mercados financieros estadounidenses, ha entablado una demanda en contra del Grupo Goldman Sachs, el banco de inversiones más poderoso del mundo, acusándolo de fraude por no informar a sus inversionistas que su gerente de fondos de cobertura, John Paulson, había apostado en contra de un producto de deuda hipotecaria de alto riesgo de Goldman Sachs en cuya concepción él mismo participó.

La demanda en cuestión ha levantado polvo también en Europa: Goldman Sachs no solamente está siendo investigado por la comisión de valores de Estados Unidos, sino también por la instancia supervisora del mercado británico. Los reguladores franceses Francia están considerando iniciar sus propias pesquisas y, en Alemania, el banco estatal Bayern LB anunció la cancelación de sus relaciones comerciales con el banco de Wall Street para proteger su imagen de cara a la opinión pública.
Para leer más ir a enlace:

L'escalfament també afectà el caos aeri

El caos aeri a Europa, amb milers de vols cancel.lats o endarrerits arran de l'erupció del volcà islandès, s'ha reforçat en part per l'escalfament global que va alterar la força i la direcció dels vents sobre el Vell Continent, consideren experts consultats per la revista New Scientist. En opinió de Christophe Cassou i Eric Guilyardi, del Centre d'Estudis i de Recerca Europea a Toulouse, si el núvol volcànic continua al cel europeu és perquè els vents de l'oest, habituals per a aquesta regió, es troben bloquejats per un front atmosfèric d'alta pressió: "Podem predir que la freqüència i la durada d'aquests fenòmens relacionats amb la immobilització de masses d'aire, i aniran en augment segons vagi avançant l'escalfament global", va assenyalar Cassou.

Aquestes afirmacions es desprenen del model climàtic dissenyat pels investigadors.

El bloqueig dels vents de l'oest es produeix quan les masses d'aire que es desplacen de l'oest a l'est ensopeguen amb una zona atmosfèrica d'alta pressió. Com a resultat, s'aturen davant aquesta "barrera" o de vegades fins i tot fan el recorregut invertit deixant pas a les masses d'aire procedents del nord-est.

Segons els científics, la situació de la barrera a la part nord de l'Atlàntic depèn dels vents en les capes altes de l'atmosfera (estratosfera) que, al seu torn, varien en funció dels cicles de l'activitat solar.

Quan l'activitat solar disminueix, la barrera atmosfèrica es desplaça cap a Europa. En aquests moments, el Sol inicia el seu cicle de baixa activitat, que dura uns 100 anys, de manera que l'efecte "barrera" serà més freqüent al llarg d'aquest segle.

D'altra banda, l'avanç de l'escalfament global antropogènic augmenta el bloqueig de les masses d'aire de l'oest sobre Europa, ja que les temperatures més altes afavoreixen els moviments verticals de l'aire en detriment dels horitzontals.

El descens dels moviments horitzontals provocarà que les condicions meteorològiques, incloses les responsables del bloqueig dels vents de l'oest, durin més temps. A Europa aquest fenomen es donarà sobretot en els calorosos mesos d'estiu.

Calentamiento global también es responsable del caos aéreo en Europa

El caos aéreo en Europa, con miles de vuelos cancelados o retrasados a raíz de la erupción de un volcán islandés, en parte, se ha reforzado por el calentamiento global que alteró la fuerza y la dirección de los vientos sobre el Viejo Continente, consideran expertos consultados por la revista New Scientist.

En opinión de Christophe Cassou y Eric Guilyardi, del Centro de Estudios y de Investigación Europea en la ciudad francesa de Toulouse, si la nube volcánica continúa en el cielo europeo, es porque los vientos del oeste, habituales para esta región, se encuentran bloqueados por un frente atmosférico de alta presión: "Podemos predecir que la frecuencia y la duración de estos fenómenos relacionados con la inmovilización de masas de aire, irán en aumento conforme vaya avanzando el calentamiento global", señaló Cassou a New Scientist.

Kirguizistan: Demanen tancar la base de Manas

El Partit Jaryk del Kirguizistan demana al govern provisional tancar el Centre de Trànsit de Manas, la base d'EUA que utilitzen les missions a l'Afganistan, va declarar en conferència de premsa el Líder del Grup, Rasul Umbetaliev. Segons ell, la "pedra de ensopegada" en les relacions de Kirguizistan i Rússia va ser la base militar nord-americana, que acaba de canviar el nom, encara que, de fet, la seva missió continua sent com abans: "Hem de millorar les relacions amb Rússia, tenim una història, i la majoria de les persones al Kirguizistan parlen rus. A més, gairebé 1 milió de ciutadans dels nostres resideixen i treballen a Rússia", va dir Rasul Umbetaliev.

Fa pocs dies un alt càrrec de l'exèrcit rus va dir que l'única base que tenia d'haver al país era la russa.

D'altre banda, el canceller rus Serguei Lavrov per encàrrec del president del país va analitzar per telèfon amb la presidenta del Govern provisional de Kirguizistan, Rosa Otunbáeva (foto), les perspectives de tornar la situació a la república a la llera legal, va informar avui als periodistes la secretària de premsa de Medvédev , Natalia Timakova: "Les autoritats russes dediquen una especial atenció a les perspectives de tornar la situació a Kirguizistan a la llera legal i la legitimació de les seves noves autoritats, i també a la protecció contra el ronda dels ciutadans de Rússia residents a la república. El ministre d'Afers Exteriors rus Serguei Lavrov per encàrrec del president del país va sostenir una conversa telefònica amb la presidenta del Govern provisional de Kirguizistan, Rosa Otunbáeva, durant la qual va tractar aquests dos temes", va dir.
http://sp.rian.ru/onlinenews/20100422/126025451.html

Jaryk Kyrgyzstan Party demands to close Transit Center Manas

Jaryk Kyrgyzstan Party demands from the interim government to close the Transit Center Manas. The Party Leader Rasul Umbetaliev stated to the news agency 24.kg at the press conference on 22 April.

According to him, the “stumbling stone” in relations of Kyrgyzstan and Russia was the American military base, which just changed the name, though, in fact, its mission remained as before: “We need to improve relations with Russia, we have one history, and most people in Kyrgyzstan speak Russian. Besides, almost 1 million citizens of ours reside and work in Russia”, said Rasul Umbetaliev.

Para leer más ir a enlaces:

Baxter, que va sobornar l'OMS, ataca Grífols a borsa

Els atacs d'EUA a Europa continuen. Mentre Goldman Sachs es troba en problemes greus per les proves de manipulació, falsificació de dades i estafa generalitzada al seus inversors, amb implicacions al R.U., la R.F.A. i França, els moviments especulatius continuen atacant els mercats europeus amb informacions falses. Ara la farmacèutica Baxter, acusada d'haver fabricat el virus de la grip porcina, ha posat en dubte les perspectives del mercat d'hemoderivats i ha provocat la caiguda de Grífols a borsa que s'ha desplomat un 9,89%, després de les previsions llançades pel seu competidor ianqui. L'Íbex-35 dijous s'ha desplomat un 2,19%, enfonsant el selectiu fins al nivell dels 10.821,9 punts, cota que no tocava des de finals de març.

El selectiu ha caigut per segon dia consecutiu més d'un 2% i en les dues últimes sessions acumula una retallada del 4,28%.

La revisió a l'alça del dèficit públic de Grècia fins a situar-lo al 13,6% del PIB el 2009 en lloc del 12,7% que havia estimat inicialment el Govern d'Atenes, i la rebaixa de nota del deute del país grec per part de Moody's fins a l´'A2', han debilitat la confiança dels inversors, que ahir ja va patir un nou cop per la pujada de la prima de risc.

Malgrat els esforços del Govern grec per tranquil.litzar els mercats després d'assegurar que no s'ha alterat l'objectiu de reduir el dèficit un mínim de 4 punts percentuals del PIB el 2010, els inversors europeus han decidit fugir del mercat davant de la previsió que pugui patir una caiguda més gran.

El valor que més ha notat el cop ha estat Grífols, que s'ha desplomat un 9,89%, després de les previsions llançades pel seu competidor als Estats Units, Baxter, que posa en dubte les perspectives del mercat d'hemoderivats.

PP vol canviar l'Estadi Companys per Samaranch

El president del grup municipal d'ICV-EUiA a l'Ajuntament de Barcelona, Ricard Gomà, ha criticat la proposta del PP perquè l'Estadi Olímpic Lluís Companys canviï el seu nom pel de Juan Antonio Samaranch, i ha afirmat que "des d'ICV-EUiA no tolerarem que ningú vulgui esborrar la memòria del president Companys". El líder local dels ecosocialistes i regidor d'Acció Social al consistori rebutja així el canvi de nom, alhora que destaca que Samaranch no mereix dedicar-li l'Estadi perquè "té un passat no democràtic lligat al règim franquista".

Nuet: "Samaranch era un dirigent feixista"

El senador d'Esquerra Unida i Alternativa (EUiA), Joan Josep Nuet, va estar molt crític amb el fet que la capella ardent del feixista Samaranch s'hagi instal·lat al palau de la Generalitat: "És un insult a les víctimes del franquisme; això mai no es permetria a Alemanya amb un ex-dirigent feixista d'aquest nivell", va dir el senador. Després d'explicar que no era contrari a destacar "les virtuts olímpiques del Samaranch de l'època democràtica", va precisar que calia posar-les al costat "del seu passat d'alt dirigent de la Falange i d'home de confiança de Franco. Samaranch mai no ha demanat perdó per haver estat un dirigent feixista i, per tant, coneixedor directe dels crims del franquisme; dir que això és una circumstància històrica és fer hipocresia política, igual que provar d'amagar el passat, com sembla que es fa en aquest país".

Rajoy: Bocamoll, feixista i mentider!

El director de campanya del PSC, Jaume Collboni, ha constatat aquest dijous que el president del PP, Mariano Rajoy, ha reconegut 'amb totes les lletres' que els populars tenen bloquejat el Tribunal Constitucional (TC). Des de Barcelona, Rajoy ha atribuït el bloqueig en què es troba el TC a la marginació del PP del procés estatutari. "Ens hem quedat parats per la sinceritat i la tranquil·litat amb la que Rajoy dóna per bo el bloqueig de les institucions democràtiques que practica el seu partit", ha indicat Collboni en declaracions a l'ACN. Segons el socialista, Rajoy bloqueja una institució cabdal pel bon funcionament de la democràcia "amb l'únic objectiu de torpedinar l'Estatut de Catalunya". Quan no es té memòria és millor tancar la boca!