dissabte, 10 de desembre de 2011

El Tribunal de Comptes qüestiona els contractes concedits en el semestre europeu de Zapatero

El Tribunal de Comptes ha constatat que molts dels contractes que el Govern del PSOE va adjudicar amb motiu de la presidència espanyola de la UE, en el primer semestre del 2010, es van concedir sense la publicitat amb la qual haurien d'haver-se tramitat. El "esdeveniment galàctic" profetitzat per la portaveu Pajín va estar "mal planejat" i el TC conclou que la utilització amb "caràcter general" del procediment negociat sense publicitat per resoldre l'adjudicació "podria haver limitat el compliment efectiu dels principis de publicitat, concurrència i transparència que han de regir la contractació pública".

Així s'afirma en l'informe de fiscalització de les despeses derivades de la presidència espanyola de la UE.

Dels 52 contractes que els ministeris de Presidència i Afers Exteriors concedir per a la celebració del semestre europeu, 47 van ser adjudicats pel procediment negociat sense publicitat i la resta, de forma oberta.

Gairebé 34 milions

A 33,6 milions d'euros va pujar l'import de tots ells, dels quals 32,2 van correspondre als adjudicats sense publicitat, segons l'informe.

El Govern va al·legar motius de "imperiosa urgència" en la concessió de catorze contractes-tots del Ministeri de la Presidència-, dels que tretze tenien com a fi l'adequació d'espais per a la celebració d'esdeveniments i reunions.

Segons el Tribunal, en aquests casos "no ha quedat acreditat" que la urgència invocada "fora conseqüència d'esdeveniments imprevisibles per l'òrgan de contractació".

"Una adequada programació hauria permès conèixer la data i el lloc de celebració de les reunions amb l'antelació suficient per adjudicar els expedients pel procediment obert", argumenta.

Raons tècniques i de seguretat

En quinze contractes-la majoria per a l'cessió de recintes on celebrar reunions-, el Govern es va acollir a l'opció que ofereix la llei per adjudicar sense publicitat per raons tècniques quan només es pot encomanar a un empresari determinat.

Avaluats els llocs on es podien organitzar, "només un satisfeia totes les necessitats plantejades", assenyalava l'Executiu en els expedients de contractació. Per a altres contractes adjudicats sense l'oportuna publicitat, el Govern va adduir motius de seguretat.

Així, en el del subministrament de corbates i mocadors amb el logotip de la presidència espanyola, es va al·legar que l'execució del contracte requeria la protecció de la confidencialitat de l'emblema perquè els mitjans de comunicació no ho coneguessin de forma anticipada.

Els altres contractes no publicitats es van justificar per la seva menor quantia, com estableix la llei.

Planificació deficient

El Tribunal de Comptes creu que el Ministeri de la Presidència va planificar de forma "deficient" les activitats del semestre, el que va provocar "el retard amb què es va iniciar la tramitació de la majoria dels expedients".

Per això, recomana al Govern que davant esdeveniments similars, adopti mesures per programar el calendari d'actes amb "l'antelació suficient" i l'adjudicació es faci amb publicitat, transparència i concurrència.

La presidència espanyola va tenir un cost de 57 milions d'euros, que sumen les despeses dels tres ministeris que van tenir un paper més destacat: Presidència (42,1), Exteriors (9,8) i Interior (5,1).

El Tribunal objecta que aquest import no inclogui les despeses d'altres departaments que van organitzar esdeveniments en aquest semestre, ni els finançats per les comunitats autònomes, ajuntaments, altres institucions i patrocinadors.

Pressupost de 94,3 milions


El Govern va preveure un pressupost de 94,3 milions, molt allunyat de les necessitats reals, segons l'òrgan fiscalitzador, que, però, valora que la despesa final fos "molt inferior" al de les presidències precedents de Suècia (94 milions), República Txeca (126) i França (151 milions).

Algunes de les cimeres programades no van arribar a celebrar-se, com la de la UE-Estats Units i la de la Unió per la Mediterrània.

Entre les deficiències que es destaquen en l'informe, hi ha la contractació directa d'un servei de xàrter privat, per import de 130.000 euros, per l'únic desplaçament del llavors ministre d'Exteriors Miguel Ángel Moratinos, que no va utilitzar un avió del Ministeri de Defensa per no haver cap disponible.

Segons el Tribunal de Comptes, "es va incomplir" la Llei de Contractació del Sector Públic "pel que fa a la tramitació de l'expedient ia la adjudicació i es va ometre la fiscalització prèvia de la despesa".

Discurs del Secretari del Partit Comunista britànic: "Una creixent onada de Resistència"

Discurs del Secretari del Partit Comunista britànic, Robert Griffiths a la XIII trobada de partits comunistes a Atenes: "Una creixent onada de Resistència": L'actual crisi de sobreproducció i sobreacumulació es deriva de les tendències i contradiccions del sistema capitalista. Però fins i tot aquestes crisis periòdiques, sistèmiques, tenen característiques específiques i particulars, com va ser el cas en el 1929-1933 i 1971-1974, així com de les més comunes i generals. Avui dia, el predomini dels bancs i els mercats financers i les institucions, en algunes de les economies capitalistes més desenvolupades, ha aguditzat i prolongat la crisi i la han fet més complexa de resoldre per a la classe governant política.

Els cercles més parasitaris, inestables i improductius del capital financer monopolista estan exigint les més dràstiques mesures reaccionàries per intentar resoldre la crisi, de manera que mantenen el seu predomini, sense importar el cost a la classe obrera, a la massa del poble, per als serveis públics, la indústria productiva, els drets democràtics i la sobirania nacional.

Això demostra com l'actual crisi econòmica és un aspecte de la crisi general del capitalisme, que ha tornat a sorgir més ampli, més profund i més perillós que abans. En última instància, exerceix la influència més decisiva sobre altres aspectes importants que no han de passar per alt: la crisi alimentària, energètica i ecològica, la crisi de l'alienació social, la crisi de la democràcia burgesa -almenys no la substitució de govern elegit per una dictadura oberta dels banquers en dos Estats europeus occidentals-, i la crisi de la pau, el militarisme i la guerra imperialista.

Per l'imperialisme britànic -la classe dirigent té més grans inversions internacionals que cap altre, excepte Estats Units d'Amèrica- les prioritats són:

Protegir la preeminència de la ciutat de Londres en els principals mercats financers, la resistència a la unitat amb alemanya pel capitalisme monopolista estatal, en particular, i a exigir cap impost nou o règim normatiu sobre la ciutat com a part d'una reorganització de la Unió Europea i l'eurozona.

Mantenir i ampliar la seva posició d'inversió internacional a través d'aliances estratègiques amb els imperialismes dels EUA i Europa, tot i les contradiccions d'una doble estratègia.

La reconstrucció de la inversió britànica i la seva influència en la regió del Gran Orient Mitjà, amb els seus recursos naturals vitals i les rutes de subministrament.

Defensar la posició de l'imperialisme britànic relativament forta a l'Àfrica subsahariana, en particular contra la creixent participació de la Xina.

A casa (RU), la classe dominant britànica, el govern de coalició conservador i liberal, ha posat en l'agenda la nostra pròpia dictadura dels banquers no electes. Amb el pretext de la lluita contra el dèficit de les finances públiques, aquest programa és per retallar els serveis públics i prestacions socials, la privatització dels serveis de salut i educació, imposar noves restriccions en l'ocupació i els drets sindicals, augmentar els impostos regressius i fer més fons públics per subsidiar el monopoli i el capitalisme i rescatar el sector financer.

El moviment obrer ha estat lent en respondre, però l'impuls de la resistència està creixent. Hem tingut la manifestació nacional d'un milió ample, convocada pel Congrés de Sindicats Britànics (TUC) el 26 de març; el 30 de juny una jornada de vaga per defensar les pensions dels treballadors, organitzada per vuit sindicats del sector públic de comerç amb un milió de membres, i el Dia del TUC d'Acció el 30 de novembre, quan la majoria dels sindicats del sector públic van portar tres milions de treballadors a la vaga.

Tenim una vaga de pagament de 15 setmanes dels electricistes en la indústria de la construcció, la lluita dels estudiants contra les taxes de matrícula disparades, i el creixent nombre de campanyes locals per defensar els serveis públics locals i l'ocupació.

En aquestes condicions, el Partit Comunista de Gran Bretanya insta a la unitat entre els treballadors del sector públic i privat.

Fem èmfasi en la necessitat de guanyar l'opinió pública i mobilitzar en defensa de totes les pensions, serveis públics i ocupació, i advoquem pel moviment sindical per ajudar a construir àmplies campanyes de la comunitat local per defensar els serveis públics i l'ocupació.

Els nostres esforços per unir el moviment obrer al voltant d'un programa de polítiques d'esquerra, de la propietat pública, la planificació econòmica, la tributació progressiva, les energies renovables, els nous habitatges del sector públic i la pau, està fent progressos.

El TUC ha adoptat la Carta del Poble que va proposar per primera vegada el Partit Comunista, i aquest cap de setmana es durà a terme una trobada nacional per coordinar els consells locals de la Unió de Sindicats de tota la Gran Bretanya en una campanya per vincular les demandes de la Carta en la lluita contra l'atur massiu. El TUC també ha adoptat una estratègia econòmica alternativa que compta amb diverses polítiques clau de la Carta del Poble i el Programa d'Esquerres.

13a Trobada Internacional de Partits Comunistes i Obrers

Entre els i les delegades a la 13è Trobada Internacional de Partits Comunistes i Obrers, intervingueren ahir, a la primera jornada, 46 de les organitzacions que representen als partits comunistes dels cinc continents. Les intervencions van versar sobre les conseqüències de la crisi econòmica i financera, que està assotant a les classes més desfavorides i populars dels respectius països. Avui intervendrà el secretari general del Partit dels comunistes de Catalunya (PCC) i diputat per EUiA, Joan Josep Nuet.

Els i les delegades han coincidit que no es tracta d'una crisi conjuntural, que s'estendrà en el temps, que els governs han assumit polítiques econòmiques neoliberals imposades pel capital financer i especulatiu.

No han de ser les classes populars, ni els treballadors, ni els funcionaris, ni els sistemes de salut, d'educació o assistencials els que han de pagar aquestes conseqüències, sinó el propi sistema capitalista que no és possible reforma, i és incapaç de sortir de la crisi sense provocar noves contradiccions. Es denuncia el caràcter autoritari de diferents governs, retallant drets civils bàsics, com els de manifestació o expressió, i tement, algunes delegacions, el renaixement de comportaments feixistes.

La majoria de les delegacions coincideixen també en el fracàs de les polítiques dutes a terme pels governs conservadors però també per la socialdemocràcia i que el futur no pot ser altre que el socialisme, si volem evitar patiments a la població. Que cada país ha de triar el seu procés, amb ritmes i processos diferents, que no hi ha receptes. Els partits comunistes del Perú han assenyalat la importància de la seva unitat i coincidència en la lluita, com altres partits que també han assenyalat aquesta necessitat, els partits comunistes de França ie Itàlia es aportant la necessitat d'un ampli front electoral amb un programa progressista.

L'aparició dels països emergent, els anomenats BRICS (Brasil, Rússia, Índia, Xina i Sud-àfrica) han modulat un món unipolar. Preocupació per la política militar agressiva de les potències occidentals i USA, condemna de les intervencions a l'Iraq, l'Afganistan i Líbia, i les amenaces a Síria i l'Iran i l'expansionisme militar USA, instal · lant més bases militars en l'entorn de l'antiga URSS.

El debat ideològic ha estat present en bona part de les intervencions, com no pot ser d'altra manera en una trobada de partits comunistes amb diferents realitats, amb referències a la fidelitat dels principis marxistes leninistes valoracions diferenciades i extremes en alguna ocasió, però en un ambient de franca companyonia i amistat, perquè tots els delegats entenen que l'enemic comú és el capitalisme.

La intervenció del secretari general del Partit dels Comunistes de Catalunya (PCC) Joan Josep Nuet serà avui dissabte.

ICV-EUiA denuncia el silenci de CiU sobre l'augment de sou als delegats territorials

La diputada d'ICV-EUiA en el Parlament de Catalunya, Hortènsia Grau, ha denunciat avui la manca de resposta del Govern de CiU davant la pregunta que va entrar a registre el passat mes de maig per l'augment de sou dels delegats territorials de la Generalitat sense cap mena de justificació. "La retribució d'aquests alts càrrecs de la Generalitat s'ha vist incrementada en 17.382,46 euros anuals de forma lineal i sense cap mena de justificació".

La diputada ecosocialista per la demarcació de Tarragona també ha recordat "tota la cantarella de l'austeritat que predica el Govern d'Artur Mas malgrat aquests augments de sous injustificats i les pretensions de retallar sous i drets laborals als treballadors públics de la Generalitat".

Per aquest motiu, Grau pregunta al Govern "com justifica aquest augment en època de retallades a l'administració amb acomiadaments i congelacions salarials", "quines tasques han canviat des que aquests càrrecs són nomenats entre els mesos de gener i febrer fins a data 30 de març que justifiquin aquest augment de complement de destinació i de complement específic" i en darrer lloc "perquè no s'han tingut en compte l'anàlisi del lloc de treball i les càrregues de feina de cadascuna de les diferents delegacions territorial a l'hora d'establir els nivell retributius i s'ha aplicat l'augment de forma lineal".

Milers de russos als carrers en protesta pels resultats de les eleccions

Milers d'opositors s'han reunit al centre de Moscou per manifestar-se en contra dels resultats dels comicis parlamentaris del 4-D, convocats pel moviment opositor La Solidaritat i recolzats pel Partit Comunista i Rússia Justa, les forces polítiques que van participar en els comicis i formen part del nou Parlament, a la plaça Bolótnaya. Els observadors de la manifestació comenten que "estan contents per com està organitzat tot" i "no veuen infraccions de moment". Es manifesten en contra d'un presumpte frau electoral.

Entre els manifestants a la plaça hi ha representants de diverses forces polítiques, fins i tot de moviments radicals. Tant les autoritats com els organitzadors de la protesta i els ciutadans moscovites temen una provocació per part d'aquests.

La manifestació a Moscou està autoritzada per les autoritats de la ciutat. Al mateix temps el Govern de la capital va demanar als organitzadors de la manifestació que tot estigui dins dels límits de la llei.

Es preveu que en la manifestació participin unes 30.000 de persones. El nombre dels participants podria ser un rècord des de dilluns, quan en diverses ciutats russes van començar les manifestacions multitudinàries a favor i en contra dels resultats d'eleccions, on el partit governant triomfador, Rússia Unida, va rebre la majoria dels vots (el 49.3%).

Les manifestacions opositores tenen lloc també a Sant Petersburg i en altres grans ciutats del país, encara que no totes elles estan autoritzades pels governs locals.

"Les manifestacions són una demostració de democràcia, però només en els límits de la llei"

El president rus Dmitri Medvédev i el primer ministre Vladímir Putin van instar a que s'investiguin els possibles actes d'il·legalitat.

A més, els alts càrrecs van subratllar que l'oposició té "la possibilitat d'expressar la seva opinió" i que "les manifestacions són una demostració de democràcia". No obstant això tant Medvédev com Putin han assenyalat que les accions han de seguir les exigències de la legislació.

En comentar les manifestacions, el president de Rússia, Dmitri Medvédev, va accentuar que les manifestacions s'han de realitzar en els llocs on han estat autoritzades. "Quant a la situació després de les eleccions, hi ha gent que realment està decebuda, que està desorientada, em sembla", va comentar Medvédev. "Les manifestacions són una demostració de democràcia, però s'han de fer només en els llocs on han estat autoritzades i segons els paràmetres que marca la legislació russa", ha subratllat.

Alhora, ha reiterat que s'han d'investigar escrupolosament tots els presumptes casos de frau electoral. "Totes les qüestions que es plantegen han de ser investigades escrupolosament. Per això existeix la Comissió Central Electoral i la cort", va precisar el president.

Per la seva banda, el primer ministre Vladímir Putin va puntualitzar: "Pel que fa als esdeveniments d'expressió democràtica als carrers, la meva posició és la següent: si la gent actua dins de la legalitat, el seu dret a l'expressió d'opinió ha d'estar garantit i no hem de limitar els drets civils de ningú. Si algú viola la llei, les autoritats i els cossos de seguretat han d'exigir el compliment de la mateixa amb tots els mitjans legals disponibles".

Washington finança els observadors electorals russos


En vigílies de la manifestació a Bolótnaya, el lloc web rus de notícies Life News ha publicat una correspondència privada entre diferents institucions governamentals dels Estats Units i l'associació russa d'organitzacions sense ànim de lucre Golos, la missió és defensar els drets dels electors. Un dels correus és un missatge del Consell de Seguretat Nacional d'EUA, on aquest expressa el seu suport a l'ONG russa: "(...) Estem orgullosos del nostre suport a Golos, la missió és enfortir les institucions democràtiques [...]. EUA ha donat suport i continuarà donant suport a aquells ciutadans i organitzacions no governamentals que treballen per a les eleccions lliures i justes a Rússia".

Els paradisos fiscals de les oligarquies i aristocràcies de rapinyaires

Crisis y paraísos fiscales from Defensa de Territorios on Vimeo.


Per què sempre paguem els del sempre? Aquest és un vídeo didàctic en què s'explica l'efecte que té, en la crisi, que grans empreses i grans fortunes evadeixin pagar els seus impostos dipositant els seus fons o invertint en paradisos fiscals i la seva conseqüència en el dèficit públic i en la destrucció de l'estat de benestar social.

El PSC dóna suport a prendre mesures legals contra Madrid si Rajoy no compleix l'Estatut

El portaveu del PSC, Miquel Iceta, ha fet front comú amb el Govern al recolzar que es prenguin mesures legals contra l'Executiu espanyol del PP si no transfereix aquest any a Catalunya els 759 milions d'euros pendents de la disposició addicional tercera de l'Estatut. Iceta ha assegurat que li sembla "molt bé" que CiU es plantegi la via judicial per obtenir aquests recursos, tal com va defensar el dimecres l'altre aspirant a la primera secretaria del PSC, l'alcalde de Lleida, Àngel Ros.

"Nosaltres ho vam dir des del primer dia. Aquesta és una via oberta", ha afirmat Iceta, que ha expressat el "suport" del PSC al Govern perquè prengui les mesures que cregui oportunes per "aconseguir el pagament" d'aquests fons. En qualsevol cas, Iceta ha fet servir la ironia per comentar: "Jo no sé per què pateixen -els dirigents del Govern-. El PP sempre ha dit que està a favor de pagar aquests diners i suposo que ho pagarà. Dono per fet que es pagarà", ha postil·lat.

Iceta ha recordat que, de fet, el PP ha votat a favor del compliment estricte de la disposició addicional tercera de l'Estatut, que preveu una inversió a Catalunya en infraestructures proporcional a la seva aportació al PIB espanyol, tant al Parlament com al Congrés. Preguntat per l'actitud del Govern socialista, ha opinat que si no accedeix ara a pagar aquests 759 milions d'euros deu ser per "no donar la impressió que se li dispara el dèficit" públic.

D'altra banda, Iceta ha assegurat que té la sensació que el Govern "ha decidit explorar un camí de col·laboració" amb el PPC pel que fa als pressupostos de la Generalitat, tal com va succeir amb els comptes de 2011.

CCOO valora positivament l'adjudicació de la CAM a Banc de Sabadell

Després de l'anunci de l'adjudicació de la CAM a Banc de Sabadell, CCOO valora positivament la solució adoptada. Aquesta integració evita l'especejament de l'entitat intervinguda i es recolza en l'experiència acumulada que té el Banc de Sabadell, després de gestionar les anteriors integracions. Segons CCOO, encara falten per conèixer les condicions financeres de l'operació, que han de garantir la viabilitat de l'entitat resultant i en conseqüència dels més de 17.000 llocs de treball de la nova empresa.

CCOO ja s'ha dirigit a la Direcció de Banc de Sabadell per iniciar un procés de negociació, que estableixi garanties d'ocupació per a les plantilles de la CAM i del Banc de Sabadell. Aquesta solució posa fi a la incertesa que ha pesat sobre la plantilla de la CAM, sobre això del seu futur més immediat.

Uns 54.000 inversors temen per els diners invertits en la CAM


Els 155 milions invertits per 54.000 estalviadors en quotes participatives de l'antiga Caixa d'Estalvis del Mediterrani (CAM) -enfonsada i espoliada pel PP i socis de màfia- perillen. El Sabadell va remetre ahir una nota aclaridora a la Comissió Nacional del Mercat de Valors en la qual deixa veure que, tot i que va a absorbir Banc CAM, l'entitat no tenen res a veure amb les quotes participatives de la caixa: "Tal com està dissenyat el procés és de preveure que les quotes participatives no tinguin valor econòmic significatiu", afirma i afegeix: "Aquest procés està subjecte a l'aprovació de les autoritats reguladores europees i de les autoritats espanyoles, el que condiciona i limita qualsevol decisió que es pugui prendre sobre les mateixes".

Tot l'embolic s'explica perquè el Sabadell només ha absorbit Banc CAM, l'entitat a la qual la Caixa d'Estalvis del Mediterrani va traspassar al juny tot el seu negoci financer. Tot, llevat de les quotes participatives (una espècie d'accions sense dret de vot que cotitzen en borsa), que es van quedar en l'òrbita de la caixa juntament amb l'obra social i les oficines de l'entitat a Miami.

En el moment inicial de la seva col·locació, el 2008, cada quota es va vendre a 4,77 euros. Ahir la CNMV va suspendre la seva cotització quan tenien un valor de mercat de 1,34 euros després d'haver pujat el 18,25% el dia anterior enmig de les falses expectatives generades per l'adjudicació al Sabadell del Banc CAM.

L'Associació d'Impositors Valencians de la CAM ha demanat als seus advocats que paralitzin la demanda per contractació irregular de les quotes participatives, "a l'espera que es concretin les paraules del president del Banc Sabadell, Josep Oliu".

El conseller delegat de l'entitat catalana, Jaume Guardiola, es va reunir ahir amb els administradors del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) a la seu del Banc CAM a Alacant per abordar el traspàs de la gestió de l'entitat. Representants sindicals es van mostrar "il·lusionats i expectants" davant els plans del Sabadell que, d'altra banda, preveu tancar 300 oficines de la CAM.

1388 tones de l'Àgora de Calatrava, exposades al deteriorament i al pillatge

Les 163 lames de la coberta mòbil que va projectar Santiago Calatrava per acabar de cobrir l'edifici de l'Àgora, en el macrocomplex de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, estan en un solar en condicions precàries i sense cap tipus de seguretat. Així ho va poder comprovar sobre el terreny dimecres passat el diputat d'Esquerra Unida (EU) a les Corts Ignacio Blanco. Les peces, que pesen en conjunt 1388 tones, "estan abandonades a la seva sort, cobertes de mala herba, oxidades i, en alguns casos, sent els robaven a ferrovellers", va explicar ahir el parlamentari en roda de premsa a les Corts. Blanco ha assegurat que va haver d'esquivar als drapaires mentre es portaven peces desballestades.

Al costat de les lames que rematen la coberta, a les que qualsevol pot arribar per ratllar, pintar o robar, creix la mala herba i s'acumulen vidres trencats de considerable gruix, una grua desmanegada i estructures metàl·liques espanyades. Tot això repartit al llarg i ample del solar, sense "cap tipus de seguretat", va destacar Blanco.

L'Àgora va ser un projecte aprovat pel Consell de Francisco Camps que es va inaugurar sense estar acabat el novembre de 2010 per l'Open 500 de Tenis. Més enllà del torneig, la monumental "catedral", com la va qualificar l'alcaldessa Rita Barberá, només s'ha fet servir per a diverses edicions de la Campus Party i algun acte més. Sense estar finalitzat l'edifici -falta precisament la coberta de lames sobre un arc mòbil-, la Sindicatura de Comptes va detectar el 2009 que el pressupost inicial de 41,3 milions d'euros pràcticament s'havia duplicat en assolir els 76,9 milions. "És el 86% més del pressupost inicial i no està acabat", va subratllar ahir Blanco.

"Els diners de tots els valencians està abandonat en un solar sense vigilància"


El solar està situat darrere del Centre d'Investigació Príncep Felip, on s'anaven a construir les polèmiques Torres de Calatrava, per el disseny Camps va pagar 15 milions d'euros. Segons fonts de la Ciutat de les Arts, el solar s'usa per emmagatzemar material de construcció propietat de la UTE que construeix l'Àgora. "Les lames estan col·locades d'acord amb les condicions que va estipular la UTE", van afirmar.

El mateix argument va emprar la portaveu del Consell, Lola Johnson. La consellera ha sostingut que es tracta d '"una estructura metàl·lica que pesa tones, que està en un solar perfectament tancat i amb seguretat, perquè així ho va decidir la direcció facultativa de l'obra [que correspon a Calatrava]. Estan perfectament cuidades i en les condicions que al seu dia es va acordar".

L'arquitecte Santiago Calatrava va projectar un Àgora rematada per una "coberta mòbil" formada per una estructura independent. Aquesta coberta a manera de "cresta", segons es detalla en el projecte, està composta per "163 elements lineals d'acer anomenats lames (82 a un costat i 81 a l'altre)", que obertes es recolzen en dues ròtules: una sobre la estructura fixa i l'altra sobre un arc tubular".

La famosa cresta no només té la funció de coronar el complex projecte d'enginyeria hidràulica, sinó que, a més, l'absència de les 82 lames que anirien a la part fixa de l'estructura podria ser un dels motius de les reiterades inundacions que l'Àgora ha patit des de novembre de 2010, segons sospita el diputat d'EU.

Els drapaires desballesten peces amuntegades al solar i se les emporten


La Generalitat, almenys sobre el paper, té una altra versió. En l'última resposta a les preguntes parlamentàries d'Ignacio Blanco sobre les goteres a l'edifici, la portaveu del Consell, Lola Johnson, va afirmar que -contràriament al que pugui semblar- "l'edifici de l'Àgora es troba pràcticament executat en la seva totalitat, quedant pendents alguns elements de la coberta", amb la desimboltura al mentir a l'estil Fabra-Camps que la ppra sol emprar.

Doncs quan Lola Johnson es refereix a "alguns elements de la coberta" està parlant precisament de les 163 làmines que estan aparcades al solar que gestiona la UTE constructora de l'Àgora.

Les obres estan paralitzades des de fa any i mig. Es tracta d'un total de 1.388 tones d'acer exposades a l'oxidació, trencament i saqueig dels drapaires, com s'aprecia en les fotografies que va aportar al seu relat el diputat, que no menteixen com la ppra.

Les característiques tan "complexes" de l'estructura mòbil dissenyada per obrir-se van fer que Santiago Calatrava s'enfrontés a l'empresa fabricant Augescon (filial de Ros Casares) pel gruix de les lames. L'arquitecte considerava que unes 40 peces no s'havien executat conforme al que s'exigia en els plànols.

Lames dissenyades i ja pagades a Calatrava, abandonades


La manca de vigilància al solar on romanen les peces, que es revela amb la incursió del diputat sobre el terreny, augmenten la incertesa sobre "si les condicions de conservació poden afectar la seguretat que tindran aquests elements mòbils, si es col·loquen".

La visita de Blanco al solar, que la UTE constructora fa servir com a magatzem de material de construcció, il·lustra "l'abandonament" del material, que està envoltat de mala herba i exposat al pillatge dels drapaires que, com s'aprecia en les fotografies, han desballestat i robat peces senceres. "Els diners de tots els valencians està abandonat en un solar i ni tan sols sabem quants diners es porta gastat el Consell en aquest edifici", va rematar Blanco.

Xina: "Espanya està prop d'una recessió"

El 2011 ha estat un any difícil per a l'economia d'Espanya tot i l'austeritat fiscal, i amb grans esforços es va evitar una recessió, en aconseguir un creixement interanual de tot just 0,8% al novembre. 2012 es veu encara més difícil per l'empitjorament de la crisi europea. D'acord amb analistes, el govern espanyol ha aconseguit durant 2011 resistir la pressió dels mercats financers perquè parteix d'una posició millor (molt menor deute), i per les retallades de la despesa i les dures reformes aplicades.

Aquestes reformes inclouen la reducció de salaris d'empleats públics, reducció de la construcció d'infraestructures, augment de l'edat de jubilació, etc.

Per tant, 2011 ha estat un any molt complicat. El govern, obligat a prendre polítiques d'austeritat, no ha pogut ajudar a l'economia espanyola a créixer.

Els governs espanyols (tant el central com els regionals) han pres dures mesures d'austeritat durant 2011. Aquestes accions han contribuït a reduir el dèficit públic. De fet, el dèficit públic al final de 2011 serà de prop de 6,5%, gairebé tres punts menys que el 2010 (quan va arribar 9,3%).

2011 també ha estat marcat per una major caiguda del sector de la construcció: l'indicador compost de l'habitatge ha disminuït 11 per cent interanual el 2011, el consum de ciment va disminuir 21% i l'ocupació en la construcció es va reduir d'1 milió 668.000 a 1 milió 370.000 treballadors.

Aquestes dades portarien a qualsevol observador extern a pensar que l'economia espanyola va estar en recessió el 2011. Tanmateix, això no és cert. Espanya va aconseguir créixer 0,8% el 2011.

Aquest creixement s'explica principalment per l'augment de les exportacions, que van contribuir 2 punts a l'increment del Producte Intern Brut (PIB).

Si analitzem el creixement interanual per sectors el 2011, veiem com l'agricultura i la pesca es van mostrar planes (0,3%), la indústria va experimentar un ràpid creixement (2,9%), els serveis també van créixer (1 per cent ) i només el sector de la construcció va presentar un creixement negatiu (-3,6%).

Això explica la xifra de 0,8% de creixement del PIB total.

CREIXEMENT MOLT DÈBIL

Espanya pot resistir algun temps més la pujada dels interessos del deute, però només pot fer-ho a costa d'un creixement molt feble (o fins i tot negatiu). Però la crisi espanyola no és nova, ja que el país ha estat colpejat durament des de 2009.

El creixement real del PIB a Espanya va ser de -3,7% el 2009 i de -0,1% el 2010

Des de maig de 2010, l'economia espanyola es va haver d'enfrontar un altre problema greu: el ràpid increment del tipus d'interès dels bons de l'Estat provocat per la crisi del deute europeu.

Amb prou feines l'1 de desembre, Espanya va col · locar bons per 3.750 milions d'euros a tres, quatre i cinc anys, però ha de pagar interessos més alts, dalt del 5%. Així, el Tresor Públic va anunciar que pels bons a tres anys va oferir un rendiment de 5,203%, el nivell més alt des del 2000.

L'interès dels títols a quatre anys es va situar en 5,28%, i els papers a cinc anys pagaran 5,56%, l'interès més alt des de 1997. Segons dades de la Comissió Europea, el deute públic espanyol se situarà el 2012 en 74% del PIB, però es mantindrà per sota de la mitjana de la Unió Europea (82,5%).

L'economia d'Espanya ha navegat la tempesta de la crisi de deute sobirà europeu durant 2011. De fet, no només ha navegat en la tempesta, sinó també ha hagut de reestructurar els seus fonaments econòmics per fer front a la crisi financera internacional. Ha estat un any difícil per al govern espanyol i els espanyols. No obstant això, és possible defensar que l'economia espanyola ha pres el rumb correcte per corregir els desequilibris anteriors.

A més, Espanya té un gran potencial de creixement futur, amb una força laboral educada i més jove que la mitjana europea (té menys treballadors majors de 50 anys que Alemanya, Regne Unit, Itàlia, França, Irlanda). També té una gran xarxa d'infraestructures públiques i compta amb indústries líders en el món i indústries emergents amb alt potencial de creixement, com la biotecnologia o la indústria aeroespacial.

Totes les previsions econòmiques per a l'economia espanyola el 2012 consideren un creixement lent i, fins i tot, experts pronostiquen una nova recessió. No obstant això, l'evolució de l'economia espanyola durant 2012 dependrà de com els líders europeus reaccionin a la crisi del deute sobirà.

Ripollès comença a muntar l'escultura 'inspirada' en el corrupte Carlos Fabra a l'aeroport buit de Castelló

Juan García Ripollés -un dels vint 'artistes' que seguirà cobrant la paga vitalícia anual de 12.020 euros que atorga el PP valencià als seus amics, amb la Distinció al Mèrit Cultural, atès que l'eliminació de la dotació econòmica que acompanya el premi no tindrà caràcter retroactiu-, ha començat a muntar ja la seva última 'obra' per encàrrec dels amiguets del PP. Es tracta de l'escultura 'inspirada' en el president del PP de Castelló, imputat per corrupció i extitular de la diputació, Carlos Fabra, que "decora" la rotonda d'entrada a l'aeroport sense avions i amb falcons i que ha costat no menys de 300.000 euros. Foto: La 'cosa' que costa als castellonencs 300.000 euros per major glòria d'un lladre i feixista en actiu.

I és que els 12.020 euros no són els únics ingressos procedents de les arques públiques que s'embutxaca l'escultor. Des de fa anys, Ripo és l'artista oficial a la ciutat de Castelló, a més de tenir diverses de les seves obres en llocs públics de València i Alacant. Una de les seves últimes i més polèmica obres és l'esmentada escultura de l'aeroport castellonenc, de 25 metres d'alçada i més de 20 tones, en homenatge al líder provincial castellonenc i gran amic, Carlos Fabra. Els 300.000 euros els assumirà la societat pública Aerocas, presidida també per Fabra.

Pel que fa a la resta de les escultures que ha fet a petició d'administracions públiques, poc se sap de l'import desemborsat, encara que el propi Ripollès ha arribat a assegurar que amb les obres públiques fetes a Castelló no guanya "ni per a un cafè". És més, l'artista assevera que les obres "sempre em costen molts més diners dels meus estalvis perquè em costen molt més del que posa en el contracte, però jo ho faig per donar-lo a la ciutat".

Amb tot, i prenent com a referència la mida i pressupost de la futura escultura de l'aeroport, es pot estimar que Juan Ripollés s'hauria embutxacat 1,3 milions en 20 anys, només amb les obres públiques de Castelló, el que suposaria uns ingressos de 5.000 euros mensuals des de 1990. A més, Ripollès té dues escultures a la Vall d'Alba on governa el popular Francisco Martínez.

Ripollés va començar a col·laborar de forma habitual amb l'Ajuntament de Castelló quan el PP es va fer amb l'alcaldia, encara que una de les seves primeres escultures (ubicada al Planetari del Grau) es va construir amb el PSPV. Les seves publicitàries arrels ideològiques 'd'esquerres' (ell mateix ha explicat quan ha pogut que va participar en el Maig francès com si ser a París de vacances ja fos un carnet de progre) no han estat un impediment per convertir-se en l'artista de capçalera del PP, com ho és Tàpies de CiU.

Urdangarín va cobrar per fer enquestes a infermeres catalanes

L'àmbit d'actuació de l'Institut Nóos era amplíssim. A banda d'organitzar esdeveniments vinculats amb el turisme i l'esport, l'entitat també va elaborar un estudi sobre la situació laboral de les infermeres de Lleida i Girona pel que va cobrar gairebé 30.000 euros. Segons ha revelat el diari Segre, els col·legis d'infermeria d'aquestes dues demarcacions van encarregar conjuntament el treball el 2004, amb l'objectiu de conèixer l'estrès laboral de les infermeres, després que moltes professionals mostressin símptomes d'esgotament físic o emocional per la càrrega de treball, el que es coneix com a burnout.

L'Institut Nóos va cobrar 27.800 euros per l'estudi, pagats a parts igual pels col·legis d'infermeria de Girona i Lleida. El treball es va fer mitjançant 300 enquestes telefòniques, de manera que es pot dir que l'entitat que presidia Iñaki Urdangarín s'embutxacava gairebé 100 euros per cada enquesta. Els col·legis professionals, però, no van contactar directament amb el duc de Palma, sinó amb el seu soci, Diego Torres, imputat des de fa sis mesos per falsedat documental, prevaricació, frau a l'administració i malversació de fons públics.

Paradisos fiscals

D'altra banda, el diari El Mundo informa aquest divendres que l'entramat empresarial dirigit per Urdangarin i Torres a través de l'Institut Nóos -en principi, una entitat sense ànim de lucre- tenia previst desviar a paradisos fiscals gairebé cinc milions d'euros que calculava cobrar de la Generalitat valenciana. Durant la investigació del cas, s'ha demostrat que Torres i Urdangarin van desviar un mínim de 650.000 euros a Belice, un petit estat centreamericà que està considerat un paradís fiscal.

Després de cobrar més de tres milions de la Generalitat valenciana, presidida a l'època per Francisco Camps, els dos socis havien decidit que la major part dels fons públics captats per Nóos anirien també a Belice a través de la societat De Goes Center for Stakeholder, amb seu al país. Una part dels ingressos previstos, però, havien d'anar a comptes corrents de Luxemburg, un altre paradís fiscal.

Rússia Unida haurà de buscar socis al Parlament

El partit governant rus, Rússia Unida, haurà de formar una coalició al Parlament per poder emprendre canvis profunds en el país. Amb el 100% dels vots escrutats, en el nou Parlament aquesta força ocuparà 238 escons (enfront dels 315 de la legislatura anterior) dels 450 que conformen l'hemicicle. Això suposa que no gaudirà de la majoria qualificada per poder modificar la Constitució.

La Comissió Central Electoral ha anunciat avui els resultats definitius dels comicis celebrats a Rússia el 4 de desembre.

El Partit Comunista ha obtingut 92 diputats, un progrés indiscutible en comparació amb 2007, quan tenia només 57. Rússia Justa ha aconseguit 64 escons, gairebé el doble dels 38 del mandat anterior. El Partit Liberal-Demòcrata, amb els seus 56 escons, també ha avançat: abans comptava només amb 40.

Aquestes, juntament amb Rússia Unida, han estat les quatre forces que han aconseguit representació parlamentària en la Duma Estatal.

Els altres tres partits que optaven a entrar al Parlament -Yábloko (3,2% dels vots), Patriotes de Rússia (1%) i Causa Justa (0,6%)- no han pogut superar el llindar del 7% de els vots necessari per formar part de la Cambra Baixa.

El fet que Rússia Unida no hagi aconseguit ocupar dos terços dels escons de la Cambra ha fet tornar a l'escena política una paraula gairebé oblidada: 'coalició'. Durant els propers cinc anys, si el partit majoritari vol introduir canvis a la Carta Magna, haurà de buscar 'socis'.

Rússia Unida ja va anunciar que impulsarà la creació de blocs en el si parlamentari i ha considerat que és una bona possibilitat per impulsar la competència política.

Rússia Unida

El partit Rússia Unida segueix sent el majoritari al Parlament rus. El seu líder és l'actual primer ministre del país, Vladímir Putin, mentre que el president, Dmitri Medvédev, és el número 1 de la llista electoral en els comicis de 2011. El programa d'aquesta unió política, segons subratllen els seus representants, se centra en la modernització de l'economia, l'eradicació de la corrupció i el manteniment de l'estabilitat social.

Partit Comunista

Partit comunista és el segon per nombre d'escons al Parlament. El seu líder des de fa més de 15 anys és Guennadi Ziugànov.

Els comunistes són una de les forces clau de l'oposició del país. Proclama com la seva missió estratègica la implantació al país del socialisme renovat, "socialisme del segle XXI". Afirma que la disputa fonamental entre el capitalisme i el socialisme que va marcar el segle passat encara no està acabada: "Malgrat els retrocessos temporals del moviment revolucionari, l'època moderna és un període transitori del capitalisme al socialisme".

Partit Liberal-Demòcrata

Entre les prioritats del Partit Liberal-Demòcrata hi ha un poder estatal fort així com la defensa dels interessos del grup ètnic rus. El seu líder tradicional és Vladímir Zhirinovski. Zhirinovski és conegut per la seva excèntric comportament i les seves declaracions polèmiques: va ser ell qui va afirmar que els Estats Units hauria de tornar el territori d'Alaska a Rússia i va llançar la idea de legalitzar la poligàmia.

Rússia Justa

Rússia Justa advoca per la distribució justa dels ingressos petroliers i del gas, privilegis per a la petita i mitjana empresa, habitatge, educació i salut pública barates i accessibles. Insisteix, a més, a establir impostos especials per als articles de luxe.

Manifestacions de protesta

Des de dilluns passat als carrers de les ciutats russes més grans (Moscou, Sant Petersburg i Kaliningrad) en primer lloc estan saliedo milers de persones tant per donar suport al partit vencedor com en protesta pels resultats oficials. La propera manifestació autoritzada de l'oposició tindrà lloc avui 10 de desembre a Moscou, a la plaça Bolótnaya (no lluny del Kremlin). S'informa que el nombre de participants podria arribar als 30 000.

Ferit per un paquet bomba el director d'una agència de refinançament de deute italiana

El director de l'agència de refinançament de deute italiana Equitalia, Marco Cuccagna, ha resultat ferit en un ull i una mà quan obria un paquet que contenia un artefacte explosiu. No es tem per la seva vida, encara que a causa de les ferides, ha perdut la falange d'un dit. L'enviament del paquet explosiu estava dirigit al seu nom. Artificiers de la policia s'han desplaçat al lloc i la Policia, des del primer moment, apunta a la possible responsabilitat de la Federació Anarquista Informal.

Es tracta del segon enviament d'explosius, després que dijous fos neutralitzat un altre paquet bomba a la seu del Deutsche Bank de Frankfurt destinat al President, el suís Josef Ackerman. El correu havia partit de Milà i fou vindicat per la FAI o Federació Anarquista Informal -que no hi ha que confondre amb la Federació Anarquista Italiana-.

El desembre de 2010, la Federazione Anarchica Informale va enviar explosius a les ambaixades de Xile i Suïssa a Roma el mateix dia, provocant el pànic i caos durant aquella jornada.