dilluns, 20 d’agost de 2012

El banc dolent: una altra estafa als ciutadans

Carlos Sánchez Mato: El ministre d'Economia i Competitivitat Luis de Guindos acaba d'anunciar recentment la pròxima aprovació de disposicions legals en què "s'establiran les línies generals de funcionament de les companyies de gestió d'actius". Podem esperar sense cap dubte que en el Consell de ministres que tindrà lloc el 24 d'agost es posarà en marxa el "banc dolent".

El Memoràndum d'Entesa rubricat per Espanya amb els països integrants de l'Eurogrup, obliga a tenir plenament operatiu aquest instrument al mes de novembre d'aquest any i per a això és imprescindible l'articulació legal prèvia.

La nova rectificació de l'actual Govern (els membres es van manifestar contraris a la seva implantació tant en l'oposició com en la seva actual responsabilitat) suposarà injectar diners públics a les entitats financeres a canvi dels seus "actius tòxics". En resum, l'operació consistirà en l'adquisició crèdits en situació de difícil cobrament i actius immobiliaris (habitatges i sòl) per part del banc dolent a canvi del lliurament als bancs de liquiditat immediata que els permeti millorar la seva actual situació. La clau a l'hora d'avaluar el cost de l'operació per a l'erari públic, és el valor de transmissió dels actius.

Si el banc dolent els adquireix al valor "inflat" que actualment tenen en el balanç de les entitats, serà aquest (és a dir, tots nosaltres) el que assumeixi la totalitat de les pèrdues derivades de la seva futura alienació. No obstant això, no podem fer-nos il·lusions en què cas que l'opció adoptada contemplés que els actius fossin adquirits al valor actual de mercat d'aquests. Si fos aquesta la decisió, aflorarían majors pèrdues en les entitats bancàries que en el marc del "rescat" també s'ha acordat que haurien de ser afrontades pel sector públic. En definitiva, sigui quina sigui l'opció finalment adoptada, guanya la banca i perdem els ciutadans.

A falta del disseny concret que surti del poder executiu, el banc dolent disposaria de 10 anys per vendre o recobrar els actius tòxics en ell aparcats. Actuaria com una entitat "liquidadora d'actius" a la qual es injectaria un capital inicial que provindria de la línia de liquiditat signada amb l'Eurogrup. El capital inicial podria ascendir fins a un import de 25.000 milions d'euros però aquesta quantitat és absolutament insuficient per resoldre el greu problema ocult en el balanç dels bancs (309 mil milions d'euros només en el sector immobiliari per als que existeixen 70000000000 d'euros de provisions).

Per aquest motiu, a partir d'aquí, actuaria com un banc tradicional emetent deute i utilitzant aquests bons emesos per pagar els actius adquirits a les entitats. Amb aquests bons, sempre que el Banc Central Europeu els accepti com a garantia, els bancs obtindrien liquiditat per alleujar la seva extrema necessitat. A més de la socialització de les pèrdues que no podem consentir, l'evidència econòmica mostra que aquesta mesura en els termes en què està plantejada no servirà per solucionar el problema que tenen les entitats bancàries. Utilitzar deute (encara que sigui emesa des d'aquest nou banc dolent) per resoldre un problema de sobreendeutament garanteix un nou fracàs.

Un cop més es tracta d'una operació de salvament en tota regla de les entitats bancàries utilitzant els diners públics i intentant dissimular sobre "el petit detall de qui pagarà la festa". No cal ser molt llestos per pensar que la factura no estarà a càrrec dels responsables de la fallida sinó dels ciutadans.

Plataforma per la Nacionalització de les caixes d'estalvis
Publicat a http://www.quiendebeaquien.org/

Síria desmenteix que Al-Mualem substitueixi a Al-Shaar

El ministre d'Informació de Síria ha desmentit de manera categòrica la informació divulgada per alguns mitjans de comunicació del règim israelià i àrabs respecte a l'elecció de Walid al-Mualem, ministre d'Afers Exteriors, per substituir el ministre de l'Interior sirià, Mohammad al-Shaar.

Segons un comunicat emès pel ministeri d'Informació sirià, alguns mitjans de comunicació del règim israelià i àrabs han informat que el canceller sirià havia anunciat en el seu compte de la xarxa social de Twitter que pròximament el president sirià, Bashar al-Assad, li nomenaria vicepresident de l'Executiu sirià, reemplaçant així a Mohammad al-Shaar.

Cal destacar que Al-Mualem no té cap compte ni a Twitter ni en cap altra xarxa social.

Dissabte a la nit, mitjans de comunicació àrabs com Al-Arabiya i Al-Jazira van emetre falses informacions en les que al·legaven que el ministre de l'Interior i vicepresident de Síria, Mohammad al-Shaar, abandonava el Govern de Bashar al-Assad per adherir a les files dels grups opositors al Govern sirià, cosa que va ser desmentida immediatament per l'oficina del vicepresident sirià a través d'un comunicat.

Els mitjans de comunicació saudites i cataríes, Al-Arabiya i Al-Jazira, respectivament, propaguen notícies falses per presentar al Govern del president sirià, Bashar al-Assad, com autor dels incidents registrats al país àrab.

Des de mitjans de març de 2011, Síria és escenari d'una onada de violència, organitzada i finançada per països occidentals, els quals tracten de presentar al Govern de Damasc com el causant de la crisi, per tal de propiciar el terreny per a una intervenció militar estrangera.

La CE demana evitar "de totes totes" les amnisties fiscals com la del PP

La Comissió Europea considera que les amnisties fiscals, com el programa promogut pel Governdel PP-CiU, han d'evitar-se "de totes totes", perquè generen pocs ingressos addicionals i tenen un risc moral contraproduent. Segons l'informe, a Espanya l'economia submergida va representar el 2011 el 19,2% del PIB, per sobre de la mitjana de la UE, que es va situar en el 15,2%. El 2008 va ser més baix, del 18,7% del PIB. El GESHTA va xifrar el 2010 en 87.000 milions el diner negre evadit i el 2011 Espanya es va situar en quart lloc per PIB mundial amb 107.000 milions d'euros de robatori fiscal.

En un informe publicat avui per la Direcció General per a Afers Econòmics i Financers de la Comissió Europea, encaminat a millorar la gestió dels impostos en els estats membres de la UE, els experts Jonas Jensen i Florian Wöhlbier, recalquen que, en teoria, els costos d'un programa d'amnistia fiscal solen excedir els beneficis.

"Les amnisties fiscals haurien de ser evitades a qualsevol preu tot i els ingressos immediats derivats de la recaptació, disminueixen la responsabilitat tributària i l'exposició plena del contribuent al risc que suposa evadir impostos", assenyalen els economistes.

"El consegüent risc moral porta a més impostos endarrerits en el futur i possiblement a una major probabilitat d'una altra amnistia fiscal", afegeixen.

Les experiències d'altres països que han aplicat amnisties fiscals com Itàlia, Grècia i Alemanya "no són encoratjadores", sostenen, i apunten diversos estudis que indiquen que aquests programes solen baixar la recaptació que es pot esperar d'ells i descoratjar el compliment de la llei en el futur.

La majoria de les anàlisis suggereixen que les amnisties fiscals "generen pocs ingressos fiscals addicionals i que també semblen tenir un impacte relativament reduït en el compliment posterior" de la llei, considera la Comissió Europea.

Més encara, els efectes positius d'amnisties ja realitzades "s'han sobreestimat" probablement.

Els ingressos rebuts en un programa d'amnistia fiscal inclouen imports que s'hagin recaptat en el procediment normal de l'aplicació de la llei, opinen, i tampoc es dóna compte mai l'efecte del deteriorament de la moral fiscal a llarg termini, afegeixen.

Perquè una amnistia fiscal pugui ser efectiva, hauria de ser una iniciativa única i no crear perspectives d'altres programes en un futur i mantenir l'amenaça "real i creïble" de ser detectat i sancionat, explica l'informe.

Aquests requisits normalment no es donen, apuntalen, i si la segona condició existís no hi hauria necessitat d'una amnistia.

Fins i tot si es compleixen aquestes exigències, una amnistia implica importants costos, ja que genera una "desigualtat vertical" en què es dóna avantatges a contribuents deshonestos per sobre dels honestos.

Es pot generar així una percepció d'injustícia del sistema que podria afectar negativament la taxa de compliment de contribuents normalment honestos i es pot crear expectacions que hi hagi plans similars en el futur. Tot això "porta a la percepció entre contribuents que l'evasió fiscal pot ser rendible", conclouen.

Segons l'informe, a Espanya l'economia submergida va representar el 2011 el 19,2% del PIB, per sobre de la mitjana de la UE, que es va situar en el 15,2%. El 2008 va ser més baix, del 18,7% del PIB.

Quant a l'IVA, l'informe reconeix que aquest impost és reconegut àmpliament com una via efectiva d'augmentar la recaptació, si bé és-igual que qualsevol altre impost-vulnerable a evasió i frau.

A la UE, el nivell de compliment en aquest terreny és lluny de ser satisfactori, ja que l'evasió es va situar en el 12% el 2006.

Hisenda demostrà llargament que Rajoy i el PP són uns mentiders

El sindicat de tècnics d'Hisenda -o el professor Navarro entre d'altres autoritats, com Joseph Stiglitz i Paul Krugman- demostrà fa mesos amb xifres una bateria d'alternatives a les retallades pregonades des dels púlpits nazionalcatòlics europeus i hispànics però denuncià també que no hi ha voluntat des del govern del PP -ni del PSOE i CiU- per atacar de front el càncer del frau fiscal, el que Espanya sigui un paradís per a grans fortunes ni per a denunciar als seus companys de cadira, partit i festa. Només la reducció de l'economia submergida a partir de la lluita contra el frau i la creació d'un nou tipus de l'Impost de Societats serien més que suficients per arribar a un dèficit inferior al 3%. No és ignorància o incompetència, ans la corrupció institucional d'un règim plutocràtic, criminal i antisocial.

http://reportatges.sirius.cat/2012/07/hisenda-demostra-llargament-que-rajoy-i.html

El feixisme, com a problema espanyol

Andoni Baserrigorri: Cada cert temps, ens obsequien amb una enquesta en la qual es tracta d'investigar sobre quina és la principal preocupació de les i els ciutadans de l'estat espanyol. Estat espanyol, en el qual ens toca estar "manu militari" a bascos, gallecs, catalans i d'altres pobles, als quals senzillament no ens deixen triar.


Tradicionalment era el terrorisme la principal preocupació de les persones enquestades, cosa que encantava als que gestionen l'esmentada presó de pobles que és Espanya. Aquesta preocupació donava arguments i via lliure per poder desplegar tot el seu aparell repressiu darrere de seguir aixafant les ànsies de llibertat dels pobles català, basc i gallec. Invocant la lluita contra el "terrorisme" s'han retallat llibertats, s'han violat drets als nostres pobles, s'ha donat la cadena amb la qual ens lliguen i en definitiva, ens han obligat a ser ciutadans espanyols. Som espanyols perquè si, i perquè ho diu la constitució espanyola i el que digui una altra cosa és un intolerant, un anti demòcrata i, arribat el cas, un terrorista.

Són altres les preocupacions que semblen tenir els ciutadans enquestats últimament, i és que la crisi capitalista estreny, els bancs s'expropien, l'empresari acomiada i en fi... ni la bandera espanyola ni el torito d'Osborne donen de menjar cada dia ni paguen els terminis del pis. L'atur, ha passat a ser la primera preocupació d'una ciutadania que segueix creient-se capdavantera a Europa, gràcies als gols de la "vermella". L'estat espanyol s'enfonsa com a projecte i la cançó aquesta de "jo sóc Espanyola, espanyols, espanyols" ressona amb cada vegada menys entusiasme. Davant de les oficines de l'INEM o mirant la escanyolida cartilla del banc no donen ganes de cantar molt.

Però, se segueix pendent d'una reacció que vagi encaminada a la solució definitiva d'aquest estat de coses al qual ens ha portat el capitalisme espanyol, impost violentament el 1936 i consolidat i consagrat amb la constitució de 1978, la qual no presenta cap dubte... si es posa en perill la unitat d'Espanya o l'ordre "democràtic" (llegiu capitalista), per això està l'exèrcit.

I això no és feixisme pur i dur? Com definim aleshores el feixisme? El feixisme és només els caps rapats-futbolers i els bufons falangistes que desfilen al novembre pels carrers de les ciutats evocant a José Antonio i Franco?

Quan ha estat el feixisme un dels principals problemes que preocupaven les espanyoles i espanyols? Ha sortit tan sols en les enquestes?

Espanya va crear el Batalló Basc-espanyol i el GAL i això era feixisme, ia la gent no només no li va importar ni ho va considerar preocupant, sinó que importants sectors de la societat espanyola el van aclamar. Una mala grip que havia de passar van dir alguns... Quanta gent no va anar a apalaudir a Vera i Barrionuevo a les portes de la presó?

És que no estan els carrers de les ciutats espanyoles encara avui plenes de plaques i monuments franquistes i feixistes? Què ajuntament governat pels partits "del sistema" s'ha pres el tema seriosament i ha netejat la seva ciutat d'aquest insult a la memòria històrica?

Quina actitud hi ha cap a les i els immigrants? Ja fa 20 anys que van assassinar a Lucrecia, aquella jove Dominicana a Madrid, un ultra-sud i un guàrdia civil. En 20 anys s'ha progressat alguna cosa o s'ha anat cap enrere?

No se segueix menyspreant catalans, gallecs i bascos pel sol fet d'aspirar a la sobirania? Hem de ser espanyols obligatòriament? Sembla que si.

Hi ha algun partit polític en l'àmbit espanyol, que reconegui el dret de les nostres nacions a la independència i que aconsegueixi resultats significatius? No I és que per aconseguir resultats significatius de les condicions és anunciar "mà dura" contra el separatisme.

Excepte certs col·lectius, que donen lliçons de coratge i combativitat, com els miners asturs o últimament els jornalers andalusos del SAT, la població espanyola en general, no només no és antifeixista, sinó que té uns preocupants comportaments i opinions molt properes al feixisme. Les seus de Falange estan tranquil·les i els grups ultres deambulen per carrers i estadis espanyols davant la indiferència general.

L'estat espanyol té un problema molt seriós de feixisme, que comença el 1936 amb un alçament cruel i que va acabar en rius de sang. El millor de la societat espanyola, va ser passada a ganivet en milers d'execucions sumaríssimes. Les van fer els pares ideològics del PP, el qual, no és més que un fill trasvestido de Falange. Qui no va ser executat va tenir com a destí la presó o l'exili. El feixisme no va guanyar la guerra per perdre-la en una transició en què tenien totes les cartes guanyadores. Van imposar les seves condicions, el camp de joc i les normes. Tenien a més el suport del "franquisme sociològic", aquest espanyolet mitjà, que no es ficava en política, treballava 12 hores i callava. Només parlava per defensar la unitat d'Espanya.

D'aquesta situació, ve la d'ara. El futur que tenim per davant és terrible. Amb una crisi capitalista tremenda, que ens va a condemnar a la misèria, l'atur i unes condicions de vida inferiors a les de 1970, el pitjor és que estem desarmats.

S'ha perdut la cultura de lluita, s'ha perdut la consciència de classe i el que és pitjor, qui té consciència de lluita, és per lluitar per aquesta Espanya neoliberal i qui té consciència de classe, ho és de classe mitjana que només aspira a tornar a la situació de fa 8 anys. Impossible, el capitalisme ja ha donat la seva última paraula i aquesta és la de tornar a l'esclavitud.

Totes aquestes situacions es diuen en el seu conjunt feixisme. Per això la població de l'estat ha donat suport Galés, intervencions militars, il·legalitzacions i fins fa 4 dies actuacions repressives policials contra treballadors que lluitaven pels seus drets. Avui tots tenim el nostre futur en perill i més d'un, quan és bastonejat per un policia es pregunta... Per què? Si jo sóc un bon espanyol, si sóc demòcrata... si només he protestat... Doncs, t'han bastonejat, per això, per protesta

Passa que quan defensaves una anomenada "democràcia" estaves defensant un feixisme encobert que alguns porten patint 30 anys.

Davant això, als pobles només ens queda una sortida, la independència. No podem seguir en aquesta presó de pobles, perquè a més d'això, la seva condició penitenciària, el capitalisme espanyol ens portarà a totes ia tots a la pitjor de les runias. Ens hem d'anar de espanya com més aviat, millor.

O fem enfront al feixisme espanyol, i construïm la nostra pàtria socialista o el nostre destí anirà lligat a un estat que es descompon. Només tenim una sortida, la independència i el socialisme. Per Galiza, Països Catalans, Andalusia, Canàries, Euskal Herria el temps corre en contra nostre.

L'absència de democràcia

Alberto Garzón Espinosa - Consell Científic d'ATTAC i Diputat d'IU: Quan esdevé la crisi econòmica, i empitjoren les condicions materials de vida de la població, és natural que s'exigeixi a les institucions polítiques una resposta que aconsegueixi aturar aquest procés. Això és el que ha passat a Espanya en els últims anys. No obstant això, la sensació generalitzada és que en aquest temps aquestes institucions polítiques no han estat capaços, o no han volgut, donar una solució al problema. Com a resposta, instintivament la població les declaracions inútils i ineficaços.

És aquí precisament on trobem l'explicació fonamental de la creixent desafecció per la política i les seves institucions. La política institucional és considerada una eina no vàlida per poder donar solucions a problemes tan urgents com la desocupació, els desnonaments i la fam. Es qüestiona les institucions polítiques i es qüestiona la democràcia.

Tanmateix, el problema neix a considerar que realment vivim en una democràcia. Res més lluny de la realitat. Vivim en una democràcia aparent, en una il · lusió política a la qual hem convingut a anomenar democràcia. Perquè el poder, en essència, no es troba en les institucions polítiques per les quals triem als nostres representants. El poder està més enllà, descontrolat, irresponsable i privat. El poder està en els diners, en aquestes grans empreses i grans fortunes-a les que de vegades anomenem mercats-que són capaços de doblegar els interessos dels parlaments nacionals a través del xantatge i l'extorsió. El poder real és fonamentalment poder econòmic, i aquest últim no està subjecte a elecció cap. Envia qui més té i no qui més vots rep.

Així doncs el problema no és que la democràcia i les seves institucions polítiques no funcionin. El problema que és que no tenim democràcia i per tant les institucions polítiques actuals són un miratge del que haurien de ser. Tenim una democràcia simulada que, com afirma el filòsof Žižek, fa en política les vegades de conte dels reis mags, tots sabem que no existeix però mantenim la creença per respecte a altres. Votem cada quatre anys en un procediment litúrgic que ni tan sols garanteix que els programes electorals es compleixin, però que sí que aconsegueix concedir legitimitat a aquesta il·lusió democràtica. Una legitimitat que en qualsevol cas es va deteriorant perquè cap farsa pot continuar eternament.

Aquest país necessita una democràcia real. Però per això és necessari un nou sistema polític i unes noves institucions que sí siguin capaços de resoldre els problemes reals de la gent. El model del 78 està caducat i necessitem construir un model nou i eficaç. Això requereix, necessàriament, posar límit al poder no democràtic, és a dir, fer que el poder econòmic estigui subordinat a la democràcia i les seves justes lleis. No podem permetre que les decisions sobre el nostre futur siguin preses per individus o empreses que únicament busquen maximitzar els seus beneficis sense importar quines siguin les conseqüències sobre les nostres vides. No podem permetre, en última instància, que no hi hagi democràcia.

Són moltes les veus que han percebut l'engany i que denuncien que efectivament ni això és una democràcia ni tampoc un Estat de Dret. Són moltes les veus que reclamen una veritable transició, una que ens porti des de l'actual dictadura dels diners cap a la democràcia dels ciutadans, des l'aparença de democràcia cap a la democràcia real. Per aquest viatge col · lectiu necessitem moltes mans, però sobretot partir d'un fet incontestable: el problema actual no és la democràcia sinó la seva absència.

En els propers mesos ens enfrontarem a aquest dilema. Haurem de triar entre més democràcia, recolzant un procés de canvi institucional radical, o mantenir-nos en aquesta falsa il · lusió que amenaça amb dur-nos a una nova edat mitjana en què l'absència de democràcia estarà aparellada a unes velles i denigrants condicions de vida.

'Amb un TAC que li haguessin fet a temps el meu fill s'hagués salvat'

La família del jove atropellat per una vaqueta a Godella denuncia que l'hospital no va comprovar si tenia ferides internes fins l'endemà passat d'ingressar. Quan Robert Ballesteros va entrar a la nit del diumenge 12 d'agost per les portes de l'Hospital de Manises anava rient. I això que li feia mal la cama però a l'Arnau de Vilanova li havien confirmat que tenia el fèmur fracturat i semblava cansat en respirar. Poca cosa, aparentment, si es té en compte que a penes unes hores abans li havia trepitjat una vaca en els «bous al carrer» de Godella mentre gravava la festa.

Robert anava acompanyat dels seus pares i de la seva nòvia, i en Urgències discutir perquè no volia que li tallessin els pantalons per veure-li la ferida. Cinc dies després moria al mateix hospital en no poder superar les greus ferides a l'abdomen i el tòrax que li havia causat la rebolcada de la vaqueta. Tenia 18 anys.

El seu pare, Emilio Ballesteros, veí de Montcada, estava molt a prop seu quan li va agafar el toro aquell diumenge a les 20.00 hores. «Portem al noi a la infermeria. Tenia la cama trencada i el van traslladar a l'Arnau de Vilanova. Li van fer una placa a la cama i una anàlisi de sang, però no li van fer cap TAC (Tomografia Axial Computeritzada). Jo els havia explicat com havia estat la rebolcada, que la vaqueta li havia trepitjat diverses vegades, però tampoc vaig dir res que li fessin el TAC i Robert només es queixava de la cama. Jo tampoc sóc metge per dir-los el que han de fer, però ara sé que si ho haguessin fet a temps s'hagués salvat ».

Un dia esperant un llit

Després de comprovar l'estat de la cama, a l'hospital valencià recomanar el seu trasllat a l'Hospital de Manises «perquè allà el traumatòleg era millor». A les 22.30 hores una ambulància deixava el noi a l'hospital que gestiona Sanitas-Ribera Salut i, segons explicava ahir el seu pare, el van tenir en observació fins a la matinada i després el van deixar en un box d'Urgències.

Els van anunciar que no tenien llits disponibles i no va ser fins a les 21.30 hores del dia següent, dilluns, quan per fi li van pujar a planta. «Només ens van dir que havien comprovat que tenia la cama trencada, però que fins dimarts no li podien operar».

Ja a la seva cambra, Robert es va queixar que li costava respirar i els metges van decidir proporcionar oxigen a través del nas. «Li van dir que l'hi posés només quan li costés més, però si l'hi treia era com si li faltés l'aire». Fora d'aquesta circumstància, el noi semblava estar bé.

Finalment, dimarts, a les 16.00 hores, Robert va entrar a quiròfan per ser intervingut de la fractura del fèmur. «Abans el metge ens havia dit que li costaria un temps recuperar-se, però que sortiria bé». A les 21.30 hores va acabar l'operació, Robert va ser traslladat de nou a la seva habitació i la seva nòvia Leticia es va quedar amb ell mentre els seus pares tornaven a casa per descansar.

A les dotze de la nit, Emilio i la seva dona, Eugenia, van rebre una trucada de Leticia avisant-los que s'havien portat a Robert perquè no respirava bé. «Es van adonar que no era normal que un noi jove com ell respirés d'aquesta manera € explicava ahir la noia €. Em van dir que li anaven a fer un TAC. Quan el zelador va tornar a l'habitació amb el llit buit em vaig témer el pitjor».

Ja amb els pares de Robert de nou al centre hospitalari, a la una de la matinada de dimecres el metge de guàrdia va explicar a la família que l'havien ingressat a l'UCI (Unitat de Cures Intensives) perquè tenia un hematoma en els pulmons que podria empitjorar en les següents 48 hores. Per això «en el pitjor dels casos caldria ficar respiració assistida», recordava ahir el pare.

Dimecres i dijous, Emilio, Eugenia i Leticia van poder parlar amb Robert mitja hora cada dia. «Estava més o menys bé, encara que li costava respirar». Però el divendres 17 d'agost, a les 11.00 hores, van rebre una trucada de l'hospital demanant-los que acudissin de forma urgent. «Ens van deixar passar a veure'l. Estava entubat i li havien rapat el pèl per darrere de les orelles. A les dues, va sortir una metge que no recordo com es diu. Ens va dir que era de la Fe, que estava de vacances però que havia hagut de venir amb el seu equip i amb una màquina per intentar salvar el noi. Ens va explicar que l'anaven a connectar ia ficar-li uns tubs molt grossos per la jugular i per la cama, un per al pulmó i un altre per al cor. Dues hores després va tornar a sortir i ens va dir que ho sentia però que no havia pogut fer res, que Robert havia mort».

72.000 receptes de píldora postcoital en un sol CAP en dos anys

Davant la nova campanya nazionalcatòlica contra la Llei d'avortament, presentem un 'Estudi descriptiu observacional transversal entre demandants d'ACP (Anticonceptiu Postcoital o "del dia després") en un CUAP', des de gener 2008 fins desembre 2009, presentat l´any passat al congrès de medicina general d´Espanya, amb dades sociodemogràfiques, motiu de consulta, primera demanda, horari de la demanda i dia de la setmana de la visita. El que avui són pastilles, seran demà viatges a Londres o avortaments clandestins i nenes mortes? O pagaran les farmacèutiques indemnitzacions pels milers de preservatius defectuosos?

Es determina la prevalença de la utilització de l'anticoncepció postcoital d'emergències (ACP) en menors d'edat i es compara amb l'edat adulta en un Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP).

De les 72.136 visites des de gener 2008 fins a desembre 2009 es dispensaren 1.010 APC (1,40%: IC 95%, 1,32-1,49) amb edat mitjana de 23,39 ± 6,80. Les menors van representar 139 ACP (0,19% IC 95%, 0,11-0,27).

Motiu de consulta: relació desprotegida 60% de menors, enfront dels 17,5% d'adults, trencament de preservatiu 35%
de menors, enfront de 71,4% en adults. Primera demanda: 64,3% de menors, enfront de les 42,8% adults, més d'una presa 35,7%, enfront de 57,2% adults.

Horari: matins 0%
de menors, enfront 0,7% adults; tardes 25% de menors, davant 12,6% adults; nits 53,6% de menors, davant 55,8% adults

Durant el cap de setmana van sol·licitar la píndola postcoital el 57,2% de menors davant el 63,3% adults.

CONCLUSIONS

Les relacions desprotegides en menors suposen el triple que en adults. El trencament de preservatiu en adults suposa el doble que en menors.

Embaràs adolescent: un problema cultural

L'embaràs en adolescents és un tema que requereix més educació i suport per encoratjar a les nenes a retardar la maternitat fins que estiguin preparades, segons publica l'Organització Mundial de la Salut.

Donosti no tindrà més curses de braus

La plaça de toros de Illumbe, a Donosti, no albergarà més curses de braus. Serà així almenys durant el proper any, després que l'alcalde donostiarra, Juan Karlos Izagirre, anunciés la intenció del consistori de no signar cap conveni amb cap empresa taurina, el que deixarà desert la plaça de la ciutat.

Izagirre ha dit "subscriure al 100%" el discurs antitaurí i ha explicat que "les curses de braus no són l'eix vertebrador de la festa [Setmana Gran donostiarra] com van poder ser-ho fa moltes dècades".

El PP-PSE ja ha anunciat que presentaran una moció perquè s'elabori el plec de concessions que permetria signar un nou conveni d'ús de la plaça d'Illumbe.

CUP: 'Totes les manifestacions per la independència han de ser benvingudes'

L'esquerra independentista, amb la CUP al davant, ha decidit mantenir per a aquest Onze de Setembre la convocatòria de la seva manifestació, com la que organitza cada any, amb lema propi; de manera que l'organització no s'afegirà a la crida de l'Assemblea Nacional Catalana. En aquesta entrevista Albert Botran, portaveu de la CUP, parla de la diada, de l'ANC i de la viabilitat de possibles coalicions electorals i d'una Syriza catalana.

'Tenim un debat pendent sobre l'ANC', diu Albert Botran, portaveu de la CUP, i explica que no tenint posició presa, han decidit mantenir la manifestació pròpia, si bé recalca que no volen 'contraposar-la' a cap altra i que 'totes les manifestacions per la independència han de ser benvingudes'.

—És cert que us desmarqueu de la convocatòria de l'ANC?
—No és que ens en desmarquem, sinó que la CUP anirà a la manifestació en què ha participat cada any, la que, amb la resta d'organitzacions de l'esquerra independentista, surt, a Barcelona, de la plaça d'Urquinaona a les cinc de la tarda. L'ANC ha aparegut després, la seva manifestació ha anat agafant cos, i és veritat que hi ha gent del nostre entorn i les nostres bases que probablement hi participarà, però hem decidit de fer com cada any i mantenir la convocatòria pròpia, sense voluntat de contraposar-la a cap altra.

—No us sentiu, doncs, interpel·lats per la crida a una manifestació unitària?
—Sí, però el consell polític de la CUP va valorar que era prioritari mantenir la pròpia.

—Què receleu?
—Com a organització, encara no tenim una posició presa sobre l'ANC. I no tenint posició presa, hem resolt de mantenir la manifestació de cada any.

—L'ANC propugna de sumar forces. Quines?
—Totes les que siguin partidàries de la independència del conjunt dels Països Catalans i no tinguin pensaments excloents. L'independentisme ha d'abastar tothom qui defensi l'exercici d'aquest dret democràtic.

—Heu dit Països Catalans. És un dels punts que us allunya de l'ANC, potser?
—Tenim gent que hi participa i ens sembla bé la iniciativa, però tenim un debat polític pendent, sobretot per dues qüestions. Primera, cal un contingut social més important en l'independentisme, que és el que el farà arrelar i avançar, perquè la independència ha d'anar de bracet amb un seguit de conquestes socials. Segona, per l'abast nacional. Això és complex, perquè la realitat del país és diversa, però sempre hem de tenir en compte que el país va de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó, i d'una manera o altra s'ha d'integrar al procés cap a la independència.

—Teniu gent implicada en l'ANC que treballa amb militants d'unes altres organitzacions.
—Sí. Per exemple, en Titot fa molts actes per l'ANC i és el nostre regidor a Berga, i hi ha membres de la CUP al secretariat de l'ANC. No ho veiem malament, ni de bon tros! És útil a l'alliberament nacional.

—Com valoreu la tasca de l'ANC?
—En el cas de la manifestació, fan molt bona feina d'agitació per la independència, i faran bé de no convertir-la en una manifestació pel pacte fiscal, com demanen els sectors del govern. I tant de bo hi hagi moltíssima gent aquella tarda a Barcelona, en aquella manifestació i en la de l'esquerra independentista. Tot plegat és part d'un procés en què les mobilitzacions seran creixents. Totes han de ser benvingudes.

—Quin és el vostre objectiu per a l'Onze de Setembre?
—Fer valer un discurs propi, perquè som en una situació delicada en molts aspectes. Hem adoptat l'eslògan 'El país no és a la venda' perquè pensem que és important defensar un model de país que combati les desigualtats i sigui, progressivament, més lliure. És la direcció contrària a la de la Generalitat. Ens fa l'efecte que el govern de CiU afavorirà els interessos de determinats inversors privats i d'empreses amigues en detriment dels interessos de la majoria del poble, que sofreix les conseqüències de les retallades. No creiem que aquest govern ens porti a la independència, sinó que fa un paper contrari, d'endarrerir-la, i mentrestant, va fent una societat més desigual i més dependent.

—I l'objectiu del país, quin ha de ser?
—Cal que la mobilització per la independència creixi i arreli a tot el territori i en el conjunt de les classes populars. La independència ha d'anar lligada a un programa social. Segurament a la tardor augmentaran les protestes socials, i la mobilització en l'àmbit nacional, perquè la consciència independentista cada dia és més estesa. L'objectiu del país és que aquestes lluites conflueixin, que cada dia hi hagi una consciència més forta que les dues lluites van juntes, i que aconseguirem una societat millor i amb més igualtat a mida que aconseguim un poble més lliure i independent.

—Si resultés una manifestació grandiosa, quina repercussió podria tenir?
—Una important repercussió internacional, perquè les coses que passen a Catalunya cada vegada obtenen més ressò internacional. I nacionalment, pot ser que contribueixi a donar força a l'independentisme contra l'autonomisme. La manifestació s'ha d'entendre com a part d'un procés, i n'hi haurà més. Ara, la d'aquesta diada no portarà cap canvi substancial, perquè tenim un govern aliat del PP que fa la funció de contenir totes aquestes ànsies de llibertat.

—Alguns factors apunten a unes eleccions parlamentàries anticipades. De què depèn que la CUP hi concorri?
—La cosa important no és ser-hi o no, sinó que ser-hi impliqui una millora de l'organització. Valorem (ja fa mesos que una comissió hi treballa) si en sortiríem més enfortits o menys. No hi hem d'anar per inèrcia, sinó per defensar una manera de fer política i uns interessos. Una vegada això determinat, l'assemblea nacional prendrà una decisió, a principi de l'any que ve.

—López Tena diu que, si ERC vol una coalició independentista, ha de parlar també amb la CUP. Com veuríeu una coalició ERC, SI, RCat i CUP?
—Ens sembla poc seriós, perquè són coses que apareixen a la premsa, no reflexions polítiques que ens arribin. I també per la política erràtica d'aliances: si ERC volgués una coalició independentista que encapçalés un procés de ruptura, no festejaria amb CiU ni s'hauria sumat al pacte fiscal, que és una mesura dilatòria i una distracció de la independència. Ara, que tinguem un debat polític? Per nosaltres, és positiu que es proposi. Però sempre hem defensat que una coalició d'aquesta mena no és una simple suma de sigles. Hauria de tenir un programa d'esquerres definit, un programa d'alliberament social i n arrelament popular important. Les aliances es forgen a poc a poc, parlant i al carrer. Més enllà de les manifestacions públiques que es facin, aquest és el marc de fons, i és això que entenem com a unitat popular: una unió de les reivindicacions socials amb una estratègia independentista.

—Us sentiríeu més còmodes en una Syriza catalana?
—Ni l'una cosa ni l'altra. Ara mateix el problema no són els participants en la foto, sinó els continguts: el contingut polític que tindria una aliança d'aquest ordre. Que fos en defensa de continguts d'esquerra (com, per exemple, la banca pública, un repartiment de la riquesa o un programa de democràcia participativa avançada) i que fos una aliança per la base. Que les bases de les organitzacions respectives es trobessin en les mobilitzacions de carrer, i que això anés forjant aquesta coincidència política, que després es traduiria en una aliança. Les aliances es fan de baix a dalt. El cas de Syriza no és el d'un fet espontani, sinó el resultat d'haver participat en mobilitzacions de carrer contra les retallades socials durant anys. És això que determina l'entesa entre forces, que hi hagi aquest arrelament popular i aquest contingut social.

—Qui us imagineu que podria formar part d'aquesta aliança?
—Totes les forces compromeses amb la independència dels Països Catalans i amb un programa d'esquerres. Siguin partits, moviments populars i socials o individus.

Els col·locats a l'AN trigaran dues setmanes a decidir sobre la llibertat de Uribetxebarria

La col·lecció de col·locats pel PP-PSOE a l'AN espanyola han amenaçat amb trigar «entre 10 o 15 dies» a elaborar l'informe sobre la posada en llibertat de Uribetxebarria. L'allargament de la decisió sobre el presoner, afectat d'un càncer terminal i que avui compleix el seu dotzè dia en vaga de fam a l'Hospital de Donostia, podria agreujar la seva situació, ja de per si molt delicada segons els metges que no li donen ni un any de vida. Mentre, la "justícia" del franquisme feixista espanyol -en mans de l'Opus Dei- segueix sense aplicar la sentència d'Estrasburg que condemna l'antidemocràtica i sàdica "doctrina Parrot".

Fonts del tribunal d'excepció espanyol han assenyalat que demanaran una ampliació de l'informe mèdic. Asseguren que el document que ha arribat a la seu judicial està incomplet ja únicament consisteix en un resum, sense incloure l'historial clínic o els antecedents.

A més, està signant per una comissió mèdica d'Osakidetza, alguna cosa insuficient segons aquestes mateixes fonts. Per aquest motiu, l'AN sol · licitarà a l'Hospital Donostia que ampliï la informació.

En principi, l'expedient procedent de Zaballa hauria d'arribar avui al tribunal d'excepció, així com els informes forenses que va sol · licitar divendres passat el jutge Santiago Pedraz, que substituïa José Luis Castro, titular del Jutjat de Vigilància Penitenciària que ha de decidir sobre la situació de Uritxeberria.

Mentrestant, Uribetxebarria compleix a l'Hospital Donostia seu dotzè dia en vaga de fam.

Expresos s'encadenen a Iruñea


Sis expressos polítics s'han encadenat a la seu del PP a Iruñea per exigir la posada en llibertat de Uribetxebarria.

Després d'una hora de protesta, els encadenats han estat arrestats per la policia.

IU reclama la reforma agrària i l'expropiació de terres improductives

IU ha elevat al Congrés una de les propostes claus del seu programa electoral a Andalusia i del Govern en coalició amb el PSOE a la Junta: el banc de terres. La iniciativa, promoguda pel diputat José Luis Centella, defensa que actualment existeixen extensions de sòl propietat de l'Estat, moltes d'elles encomanades a l'Exèrcit, que podrien ser dedicades a ús agrícola i cultivades per cooperatives. IU reclama un estudi de les propietats estatals i de particulars que tinguin terres abandonades o subexplotades per incloure-les al banc.

La iniciativa també proposa la creació d'un grup de treball amb representants del Ministeri d'Agricultura i sindicats, cooperatives i patronals agràries per elevar una proposta de funcionament del banc i les formes de gestió de les terres cultivades en cooperativa.

IU reprèn així propostes de la frustrada-pel Mister X Felipe González i Rubalcaba entre altres demòcrates franquistes-reforma agrària andalusa de 1984 que va acabar amb l'eliminació de l'institut creat per fer-la (IARA) i amb la poc reeixida oferta de les terres a preus per latifundistes. La Junta d'Andalusia ha ingressat menys d'un 20% dels 75 milions previstos per la venda de finques.

Però per IU, aquesta realitat no altera la seva proposta de reforma agrària integral que implicaria, entre altres mesures, la revisió de les terres improductives per condicionar mitjançant conveni o expropiació per la seva rendibilitat i posar-les a disposició de cooperatives agràries de base local en règim d'arrendament.

És una part de la proposta d'IU al Congrés que, no obstant això, posa l'accent en les propietats de l'Exèrcit, sobre les quals Centella ha presentat dues preguntes al Congrés. En concret ha interpel·lat a Defensa sobre Les Turquillas i L'Illa, finques d'Écija vinculades al Servei de Cria Cavallina i que, segons el diputat comunista, podrien ser dedicades a ús agrícola i cultivades per cooperatives. El Govern franquista del PP ha respost mentint com sempre i dient que "no es contemplen variacions en la gestió" d'aquestes instal·lacions i que "no hi ha excedent de sòl militar".

No obstant això, Centella considera que la inclusió d'aquestes terres al banc proposat per IU permetria "mobilitzar", augmentar el seu valor, recuperar superfície agrària, evitar l'abandonament de terres, atraure joves a aquest sector econòmic, disminuir la despoblació de zones rurals, fomentar la investigació i, finalment, afrontar la situació d'atur en aquestes zones.

Les Turquillas i L'Illa són dues de les nombroses propietats del Ministeri de Defensa, que disposa d'un patrimoni natural, segons la seva última memòria mediambiental, de més de 140.000 hectàrees a tot Espanya. Aquestes finques sobre les quals ha demanat informació IU estan adscrites a la Yeguada Militar d'Écija (Sevilla) i en ella, segons el mateix document, es realitzen actuacions incloses en el programa de desenvolupament del pacte andalús per la devesa

A Andalusia, Defensa també ha signat acords per al desenvolupament de programes per a la conservació de l'àguila imperial a Jerez de la Frontera (Cadis), del camaleó a la Base Naval de Rota (Cadis), l'ibis ermità al Camp de Ensinistrament de la Serra del Retín (Cadis).

Els plans d'IU per a l'agricultura andalusa també inclouen un pla de foment i ajuts per a la reconversió d'explotacions agropecuàries familiars en empreses d'agroturisme de caràcter ecològic, mesura de desenvolupament alternatiu per mantenir la població i l'activitat agropecuària en el medi rural, complementant i dignificant els nivells de renda dels agricultors i ramaders fent-los partícips i protagonistes del desenvolupament creixent del sector turístic en el medi rural, i fomentant la producció d'aliments de qualitat, i la creació d'un banc de llavors.

Assassinada a França després de guanyar la custòdia de la seva filla a un príncep saudita

Un tràgic succés commociona la França que col.labora amb l'Aràbia Saudí per acabar amb els règims laics àrabs. Candice Cohen-Ahine, de 35 anys, va ser trobada morta poc després de fer-se pública la batalla legal amb un príncep d'Aràbia Saudita per la custòdia de la seva filla Haia, d'onze anys. Candice va conèixer al príncep a Londres el 2001. Avui es va saber, segons informa la seva família, que es "sentia amenaçada". La dona va caure des del quart pis del seu apartament de luxe davant dels Camps Elisis de París dijous passat. El suïcidi ha estat descartat de manera que tot apunta a un assassinat organitzat pel "príncep" Sattam al-Saud.

Sattam, membre de l'anacrònica i brutal família reial saudita i separat de Cohen-Ahnine el 2006 després d'una fugaç relació, permetia a la dona només breus trobades amb la seva filla Haia.

Segons publica el diari francès Le Parisien, des del 2008, Candice lluitava per aconseguir la custòdia de la seva filla. Després d'anys de batalla legal i diplomàtica, la "mare coratge" havia guanyat el dret a reunir-se amb Haia a Riad.

La relació es va trencar del tot el 2008 després que la dona fos breument tancada en un palau a Riad i acusat de ser una musulmà convertida del judaisme-un delicte que es castiga amb la mort a Aràbia Saudita.

Després d'escapar a França, Cohen-Ahnine intentar recuperar la seva filla i va expressar la seva preocupació per la mateixa després de descobrir imatges a Facebook de la seva filla en què portava un nicab i jugava amb armes de foc. Cohen-Ahnine escriure un llibre l'any passat anomenat Give My Daughter Back després que un tribunal de París ordenés a Sattam lliurar a Haia i pagar la custòdia de la nena.

El príncep, que es va enfrontar a una ordre d'arrest internacional per ignorar els termes de la custòdia, va negar que hi hagués mai 'segrestat' a la seva pròpia filla, dient: "Ella és lliure d'anar i venir com vulgui. Ella és una ciutadana saudita i una princesa. No es pot obligar a una princesa a sortir d'aquest país".

Cohen-Ahnine va morir a l'hospital Pitié-Salpêtrière de París per les ferides que va patir en caure.

Les Pussy Riot no demanaran l'indult després de la seva condemna de 2 anys

Les integrants del grup Pussy Riot no demanaran l'indult de la condemna a dos anys de presó que un tribunal feixista de Moscou va imposar divendres passat per una "oració punk" a la catedral Crist el Salvador de la màfia de corruptes lladres ortodoxos russos, ha anunciat avui l'advocat de les joves, Nikolái Pólozov: "Les nostres defensades han deixat molt clar que sota cap circumstància demanarien l'indult".

El lletrat va avançar que preveu presentar un recurs contra la sentència en els pròxims deu dies, un cop que rebi una còpia.

Anteriorment, la sentència a dos anys de presó imposada a cadascuna de les tres joves, Nadezhda Tolokónnikova, Maria Aliojina i Ekaterina Samutsévich, va ser qualificada com "desproporcionada" i "dura" pels líders d'Occident.

En particular, la cancellera alemanya, Angela Merkel, va declarar que la condemna "no es correspon amb els valors europeus del dret i de la democràcia" que Rússia va assumir com a membre del Consell d'Europa.

Per la seva banda, el portaveu de la diplomàcia gala, Vincent Floreani, va assenyalar que París "lamenta" la sentència a les Pussy Riot.

El vicecanceller britànic, Alistair Burt, va expressar al seu torn "una preocupació profunda" per la condemna que "només pot considerar-se una reacció desproporcionada a una expressió d'opinions polítiques".

Anteriorment, les joves van rebre nombroses mostres de suport per part de polítics occidentals i estrelles del món de l'espectacle internacional, com Sting, Madonna, Danny DeVito, Stephen Fry o Paul McCartney.

El passat 21 de febrer, Tolokónnikova, Aliojina i Samutsévich irrompre encaputxades a la Catedral de Crist el Salvador i van interpretar una "oració punk" que deia "Verge, tira a Putin". L'actuació va ser gravada en un vídeo que es va publicar a Internet i va provocar "la indignació" de l'horda de fanàtics feixistes russos "creients" -és a dir, necis i ignorants- ortodoxos.

Després de gairebé mig any a la presó preventiva, divendres passat les tres joves van ser declarades culpables de "vandalisme per motius d'odi religiós" per la inquisició corrupta judicial i sentenciades a dos anys de presó, per vergonya mundial de l'antiga URSS, avui pati del darrere de màfies i neonazis.

Crisis? No per a la màfia corrupte nazicatòlica!: De Guindos compra de saldo un àtic de luxe a La Moraleja

El incapacitat i corrupte ministre d'Economia i ex lladre de Lehman Brothers, Luis de Guindos (PP), s'ha comprat amb el robat als espanyols un àtic de luxe en una urbanització situada a La Moraleja, per un valor que supera el mig milió d'euros, un immoble que va arribar a valer 2,3 milions d'euros el 2007, estalviant més d'un milió i mig d'euros. També s'evita pagar el 10% d'IVA que el seu Govern neonazi s'aplicarà a partir de gener pròxim i es beneficia així del 4% actual.

De Guindos ha comprat l'àtic "com a inversió" i baralla dues alternatives: o cedir-lo a la seva filla o llogar. El ministre ja ha presentat una còpia telemàtica de l'escriptura de l'immoble, que és el pas previ per inscriure'l en el Registre de la Propietat.

El preu inicial era de 1.658.000 euros

El preu inicial de l'àtic, abans que s'iniciés la crisi immobiliària, era de 1.658.000 euros (sense IVA), segons dades desvetllats per El Confidencial. Les 88 habitatges que formen la luxosa urbanització estan situades al costat del camp 2 de la Moraleja Golf, a només tres quilòmetres de l'aeroport. Totes tenen dues places de garatge i un traster.

Dues piscines, spa, pàdel, banys turcs, jacuzzi...


L'àtic del ministre d'Economia té una superfície construïda de 132,67 metres quadrats, incloses dues terrasses de 33,7 i 30,05 metres quadrats. Com propietaris en l'esmentada urbanització podran gaudir d'una zones comunes molt completes, que compten amb dues piscines, pistes de pàdel, un complet circuit 'spa' amb un gimnàs totalment equipat, banys turcs, sauna, dues jacuzzi i un espai relax amb gandules tèrmiques.

Trobada una nova fossa de republicans extremenys assassinats pel fascio

Quan les tropes franquistes traïdores a la República i mercenàries del feixisme i la monarquia nazicatólica amb el covard i inepte general Yagüe al cap, van entrar a la província de Badajoz el 1936 Espanya va assistir a una de les majors matances de civils dutes a terme durant l'aixecament feixista. Milers de camperols, obrers i militants d'esquerra van ser executats, afusellats o amb dinamita, i molts d'ells abandonats posteriorment en enormes fosses comunes al llarg del territori que els hereus dels assassins van depredar i depreden sota les sigles PP-PSOE.

Ara, l'Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya (ARMHEX) ha localitzat una nova fossa amb almenys tres cossos en un oliverar prop de la localitat pacense de Rierol de Sant Serván. Així ho ha informat avui l'associació en un comunicat en què especifica que la troballa s'emmarca en les excavacions que es duen a terme a la zona a instàncies de diversos familiars de les víctimes.

La localització ha estat possible gràcies als sondejos arqueològics realitzats des de principis del passat mes de juliol per part d'un equip tècnic-científic compost per arqueòlegs, antropòlegs i un historiador. La troballa ha tingut lloc en una finca de propietat privada on els testimonis orals situaven les fosses comunes en què van ser enterrats els cossos d'un grup de persones, algunes d'elles procedents de Rierol de Sant Serván, afusellades pels franquistes un cop van fer amb el control de la localitat en el mes d'agost de 1936.

Els sondejos han donat com a resultat la localització i excavació d'almenys una fossa amb les restes de tres persones. Prèviament, un estudi geofísic, realitzat amb fotografia aèria infraroja, havia detectat l'existència d'una anomalia a la zona que podria estar relacionada amb la presència d'enterraments clandestins al subsòl.

El principal testimoni que va situar la fossa en aquest emplaçament va ser el d'Andrés Galán Viseda, testimoni dels fets i cosí d'un dels assassinats. Segons va afirmar aquest home, l'agost de 1936 va veure els cossos al lloc assenyalat quan tornava de realitzar tasques agrícoles en una parcel·la propera i entre ells es trobaven el seu cosí i alguns veïns de Rierol de Sant Serván.

El projecte de localització i excavació d'aquesta fossa va ser presentat per la ARMHEX en el marc de les subvencions que el Govern concedeix a activitats relacionades amb les víctimes de la Guerra Civil i del franquisme.

Més conductors trien la N-II per no pagar a l'autopista

Un 14% més que a principis d'any: és l'increment del peatge que hauran de pagar els usuaris que volen circular per l'AP-7 a partir de l'1 de setembre. Cada vegada més vehicles circulen per la N-II per evitar pagar els peatges i és que des de gener del 2012 fins al setembre, només hi ha hagut pujades de preu a l'autopista. Això fa que més gent opti per emprar la N-II malgrat la caravana, els perills i els accidents.

I és que la N-II és el principal eix de comunicació gratuït amb Europa pel Pirineu català i una "carretera amb infraestructura secundària fent funcions d'una de primària", en paraules del responsable tècnic de la Fundació RACC, Lluís Puerto. Al Govern, però, sembla que no tenen pressa. Amb les obres de desdoblament de la N-II aturades des de fa anys, la ministra de Foment, Ana Pastor, té els ulls en direcció a Galícia, on està negociant una reducció del peatge entre Vigo i Pontevedra, que té una situació similar a la que tenen els gironins amb l'AP-7 i la N-II, tal com informava ahir Diari de Girona.

Els usuaris es queixen de l'augment de camions i el mateix RACC afirma que els vehicles pesants són entre el 20 i el 25% del total del trànsit a la zona de Figueres. Efectivament, segons dades del Ministeri de Foment, en aquest mateix tram, el tant per cent de vehicles pesants ha augmentat. Les últimes dades, del 2010, indiquen que són el 23,6% de la intensitat mitjana diària del trànsit. "Entre el gasoil i pagar l'autopista, no es pot viure", exclama Mario Giménez, un camioner que explica que no li sortiria a compte viatjar per l'AP-7.

De fet, cada vegada que hi ha una petita avaria, el carril únic per cada sentit queda bloquejat i després d'un accident el 10 de febrer entre una furgoneta i un camió que va deixar cinc morts, l'alcalde de Figueres, Santi Vila, va anomenar aquell tram el "corredor de la mort". Retencions i accidents són el pa de cada dia de la carretera, que acumula el 30% dels accidents mortals de la província de Girona en els últims dotze mesos.

Mentrestant, les obres de desdoblament del segon tram Caldes de Malavella-Sils estan aturades des del el juny del 2009, i encara va per llarg. Fins ara, només vuit quilòmetres, de Fornells de la Selva fins a Caldes de Malavella, han estat desdoblats. El desembre passat, Foment havia aprovat provisionalment l'adjudicació de les obres a l'empresa Acciona per 26,8 milions d'euros però després de les eleccions, Rajoy va demanar que s'aturessin totes les licitacions pendents perquè volia presentar el seu propi pressupost.

Finalment a l'abril, dels pressupostos de l'Estat, el Ministeri de Foment va destinar 15,9 milions al tram de Caldes a Sils (de 6,7 km), 1,3 milions de Sils a Maçanet de la Selva i la ridícula xifra de 50.000 euros per a l'últim tram de la demarcació entre Maçanet i Tordera. De Girona cap amunt, ni un euro. Sembla que el Govern central no té pressa, tot i que la ministra va assegurar que treballava per solucionar els problemes de "Galícia, Catalunya i tot Espanya" al·ludint a la mala comunicació de certes zones on l'única alternativa és l'autopista de pagament.

Peatges un 14% més cars


"Trobo que és massa el que està passant últimament, és molt excessiu", es queixa Quim Bonet, de Caldes de Malavella, que acostuma a agafar l'AP-7 quan va a Barcelona. Des de principis de 2012 fins ara, el preu del peatge s'ha encarit d'un 10,7%: 3,2% a principis d'any per l'increment anual de tarifes de l'Administració Central i encara 7,5% més el 29 de juliol per la derogació del Reial Decret 6/99 que fins ara concretava un retorn del 7% dels beneficis a les empreses concessionàries i que l'Estat ha decidit deixar de pagar. Falta afegir el 3% més de l'IVA, que entrarà en vigor a partir de l'1 de setembre. En total, un augment del 13,7% que hauran d'assumir els usuaris que decideixin agafar l'AP-7, sense comptyar els dos augments anteriors que els feixistes de CiU van fer només prendre el govern amb mentides i demagogia nazi i enganyant a tothom, mentre que a França fa ja tres anys que no es toquen els preus.

Així, des del 29 de juliol, el cost dels 80 km de la Jonquera a Hostalric és de 9,40€ i de la frontera a Girona Nord, de 5,90€. L'1 de setembre, augmentarà respectivament de 0,18€ i de 0,17€. Això representava fins ara uns 10 cèntims per quilòmetre i amb la pujada de l'IVA, 11 cèntims. Aquest preu és encara més elevat per als vehicles pesants, per als quals està entre 15 i 20 € depenent del tipus de vehicle en el tram de la frontera fins a Hostalric. No és estrany, doncs, que cada vegada més camioners, i encara més els que són autònoms, triïn la via alternativa, malgrat les retencions. "És que ni que es reduïssin els peatges, passaríem per l'AP-7. No volem pagar", explica Margarida Ruiz, que viatja sovint a Girona des de Caldes d'Estrac per la N-II.

Vies paral·leles

Una via alternativa que té els seus problemes i polèmiques... La N-II des de la frontera fins a l'alçada de Tordera circula gairebé en paral·lel a l'AP-7. Alguns qüestionen la necessitat de desdoblar una carretera que té el traçat al costat d'una autopista amb tres carrils per cada sentit i fins i tot quatre a l'alçada de Girona. El mateix conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, va dir que calia "reflexionar sobre la construcció de vies desdoblades al costat d'autopistes de peatge, per tal d'evitar duplicacions innecessàries".

Duplicacions innecessàries o no, hi ha una diferència molt gran entre pagar quasi deu euros per poder circular amb seguretat per una via ràpida (en un any, només hi ha hagut dos morts a totes les vies ràpides de Girona, el 4,7% dels accidents mortals totals) i circular gratuïtament però amb inseguretat i caravana per la N-II.

Per altra banda, la Taula d'Enginyeria de Girona (TEG) va reclamar el maig passat que es desdoblés d'una vegada la nacional perquè a part de l'estalvi econòmic, la vida dels conductors estava per damunt de qualsevol altre factor. L'altra idea era reduir el preu o obtenir la gratuïtat de l'AP-7, una "fita difícil", segons la TEG, sobretot després de la inversió de 350 milions d'euros que Abertis ha fet en ampliar l'AP-7 a tres carrils i a quatre a l'alçada de Girona.

Aquesta ampliació també aixeca queixes. Giménez, camioner, explicava el traçat de les sortides de l'autopista. "Per què vols tantes sortides de l'AP-7? Tampoc viu tanta gent a Girona!"

Cada feixista escombra cap a casa seva


Al Ministeri, però, estan mirant a qualsevol lloc menys a Catalunya. La ministra de Foment, Ana Pastor, com els corruptes nazicatòlics catalans, escombra cap a casa.

L'AP-9 que va entre Vigo i Pontevedra és una de les més cares de l'Estat a causa del pont de Rande sobre la ria que separa les dues ciutats. Per 18 km, el peatge costa 3,40€, uns 22 cèntims el quilòmetre. En aquesta cas, la ministra sí va defensar a l'abril la construcció de l'autovia paral·lela a l'autopista. "Jo visc a Pontevedra, i per anar a Vigo o hi vaig nedant o pagant". Pastor va exagerar força, perquè una nacional fa la volta de la ria (cal conduir el doble de temps) i també hi ha l'opció de passar el pont de Rande (un trajecte gratuït), sortir de l'autopista i anar per la paral·lela N-554, la mateixa carretera que la ministra volia ampliar.

Sigui perquè els ajustos i retallades no ho permeten, sigui perquè hi ha altres prioritats, Ana Pastor no ha pogut complir el seu "desig". Tot i això, Foment té una nova proposta: està negociant una rebaixa del peatge Vigo-Pontevedra del 50% per als usuaris habituals i només en els dies feiners.

Bogu Kailai condemnada a pena de mort amb suspensió per assassinat

El Tribunal Popular Intermedi de la ciutat de Hefei, capital de la província oriental xinesa d'Anhui, va sentenciar dilluns a Bogu Kailai a pena de mort amb suspensió de dos anys per assassinat intencionat i drets dels seus drets polítics de per vida. Zhang Xiaojun, còmplice en el cas, va ser condemnat a nou anys de presó. Més de cent persones van assistir al judici, inclosos familiars i amics dels dos acusats, diplomàtics de l'ambaixada i consolats britànics a la Xina, periodistes, diputats de la legislatura xinesa i membres de l'òrgan d'assessorament política del país, així com públic en general.

També van estar presents per a l'ocasió els representants legals de la família de la víctima, Neil Heywood.

El judici va començar a les 09:00. Hu Quanming, jutge principal del tribunal, va anunciar el veredicte després de confirmar les identitats dels dos demandats.

El tribunal va establir que, durant la segona meitat de l'any 2011, bogu Kailai i el seu fill, de cognom Bo, van tenir algunes disputes amb Heywood a causa d'interessos econòmics, i el britànic hauria enviat correus electrònics a Bo contenint amenaces.

Preocupada per la seguretat personal del seu fill, bogu Kailai decidir assassinar Heywood. Així, va demanar a Zhang Xiaojun, empleat de l'Oficina General del Comitè Municipal de Chongqing del Partit Comunista de la Xina (PCX) i ajudant de la seva família, que convidés i acompanyés a aquell a la municipalitat de Chongqing, al sud-oest del país, i el 13 de novembre de 2011, Heywood es va registrar a l'habitació 1605 de l'edifici 16 del Hotel Lucky Holiday d'aquesta ciutat.

Aquesta nit, bogu Kailai i Zhang visitar l'hotel de Heywood portant amb si el verí que contenia cianur que ella havia preparat.

Després d'entrar a l'habitació d'hotel de Heywood, bogu Kailai va beure vi i te amb ell mentre Zhang esperava fora. Més tard, Heywod es va emborratxar i va caure dins del bany de l'hotel. Llavors, bogu Kailai va cridar a Zhang a l'habitació i va prendre el verí que aquest portava.

Zhang va col · locar a Heywood al llit de l'habitació, i després que aquest vomités i demanés aigua, bogu Kailai li va posar a la boca el verí, que va provocar la seva mort.

El laboratori forense del Ministeri de Seguretat Pública va confirmar, a través de proves toxicològiques, que Heywood va morir com a conseqüència de l'enverinament per cianur.